Top Fiets
Verzeker optimaal de verplaatsingsmiddelen die uw bedrijf ter beschikking stelt van uw personeel.
 
Dekking van een ruim aantal voortbewegingstoestellen


Stadsfietsen, elektrische fietsen of segways bijvoorbeeld.

3 waarborgen voor een optimale bescherming


Ruime waarborgen Diefstal en Materiële schade alsook een uitgebreide bijstand.

Geen waardeverlies tijdens het eerste jaar


Het vervoermiddel is voor 100 % van de verzekerde waarde gedekt tijdens het eerste jaar.

Dekking van alle toebehoren van de fiets en van de helm


Navigatiesysteem, camera, aanhangwagen... zijn maar enkele voorbeelden. Bovendien is de helm automatisch verzekerd bij een ongeval.

 

Waarom is de Top Fiets verzekering iets voor mijn onderneming?

Stelt u in het kader van uw activiteiten als bewakingsfirma segways ter beschikking van uw medewerkers? Doet u als zelfstandige occasioneel leveringen met uw elektrische fiets? De verzekering Top Fiets dekt uw verplaatsingsmiddel.
 
Top Fiets verzekert een groot aantal vervoermiddelen:
- stadsfietsen;
- (elektrische) fietsen (ofwel autonoom met een max. snelheid van 25 km/u; ofwel met elektrische start- en/of trapondersteuning);
- segways en andere gemotoriseerde voortbewegingstoestellen (elektrische steps);
- MTB (of koersfietsen).

Voor klassieke en elektrische fietsen, alsook voor segways, moet u de 3 waarborgen onderschrijven. Als u een MTB of koersfiets ter beschikking stelt, kunt u de waarborgen Diefstal en Materiële schade combineren. De waarborg Bijstand zit automatisch vervat in het contract.

Het toebehoren bij de fiets alsook de helm zijn verzekerd
Investeren in kwaliteitsvolle helmen is belangrijk om de veiligheid van uw medewerkers te verzekeren en de schade tot een minimum te beperken. Bij een ongeval garandeert Top Fiets de vervanging van de helm door een helm van dezelfde waarde, dit tot 100 euro.
Top Fiets  
Wat dekt deze verzekering?

Top Fiets omvat 3 waarborgen:

1. De waarborg Materiële schade is heel ruim en omvat het botsen, het vallen, het laden/lossen en de weersomstandigheden.

2. De waarborg Diefstal - die ook heel ruim is - dekt talrijke oorzaken van diefstal, zoals bijvoorbeeld: vandalisme, poging tot diefstal, diefstal in een privé- of gemeenschappelijk lokaal, diefstal op de openbare weg, diefstal in een fietsenstalling, diefstal op de fietsdrager van een wagen of in een wagen… op voorwaarde dat er inbraak was of dat het antidiefstalsysteem* (dat het verplaatsingsmiddel vastmaakte aan een vast bevestigingspunt) vernield werd.
* Ofwel een erkend ART-slot 2 sterren OF een ander veiligheidsslot van het type kettingsloten, U-vormige hangsloten of plooibare sloten met een minimumwaarde van 60 EUR (waarmee het kader van het verzekerde voorwerp kan worden vastgemaakt aan een vast bevestigingspunt, dit is een vast, onbeweeglijk en hard gedeelte in steen, metaal of hout, verbonden met een stevige muur of met de grond en waarvan het verzekerde voorwerp niet kan loskomen of worden losgemaakt, ook niet door het op te tillen).

3. De waarborg Bijstand is geldig voor alle vervoermiddelen. Deze omvat bijstand in geval van een defect, ongeval, poging tot diefstal, diefstal, zowel voor de persoon en/of zijn vervoermiddel, overal in België en tot 30 km over de landsgrenzen, en tot minimaal 1 km van de woonplaats.

Overzicht van de waarborgen naargelang het verplaatsingsmiddel:

  MatERIëLE SCHADE DIEFSTAL BIJSTAND

Stadsfiets
Segway

bullet
bullet
bullet
MTB (of koersfoets)Naar keuze*Naar keuze*
Anderebullet
bullet

*Er moet minstens 1 van de 2 waarborgen gekozen worden.
Wanneer en waar ben ik verzekerd?

De bijstand gekoppeld aan Top Fiets wordt verleend overal in België en tot 30 km over de landsgrenzen. De waarborgen Diefstal en Materiële schade zijn wereldwijd van toepassing!

Wat is de duur van mijn verzekeringscontract?
Uw contract heeft een looptijd van één jaar en wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode. Behalve als u het contract wenst te beëindigen of AG Insurance uw contract opzegt (minstens 3 maanden vóór het einde van het contract).

Top Fiets  
Top Fiets  
Wat moet ik doen bij een schadegeval?

Is uw fiets of segway beschadigd of gestolen? Neem contact op met uw verzekeringsadviseur. Hij zal u graag verder helpen als u een schadegeval hebt.

Is de gebruiker geïmmobiliseerd na een ongeval, een defect, een lekke band? Verloor hij de sleutel van het slot of is het slot van de fiets of het ander vervoermiddel geblokkeerd?
We sturen een hersteller ter plaatse.

Is de fiets of het ander vervoermiddel ter plaatse onherstelbaar of gestolen?
De bijstand regelt:

  • de herstelling en het vervoer
  • het vervoer tot bij de hersteller of tot de onderneming-eigenaar van het verzekerde voorwerp
  • de forfaitaire vergoeding van de huurkosten van een fiets gedurende maximaal 7 dagen.

Uw bijstand verleent tussenkomst tot 3 keer per jaar. In België, van zodra de gebruiker zich meer dan 1 km van het bedrijf van zijn werkgever bevindt en tot 30 km over de landsgrenzen!

Wat zijn de belangrijkste uitzonderingen?
  • De schade aan onderdelen van de fiets of het ander vervoermiddel door een constructie- of materiaalfout, slijtage, een klaarblijkelijk gebrek aan onderhoud van deze onderdelen of een gebruik van de fiets of het ander vervoermiddel dat niet overeenstemt met de instructies van de constructeur.
  • De schade veroorzaakt of verergerd door de vervoerde voorwerpen, alsook door de overbelasting van de fiets, de aanhangwagen of een ander vervoermiddel.

De lijst hierboven is niet volledig. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, verwijzen we naar de algemene voorwaarden. Deze zijn beschikbaar via de onderstaande tab en kunt u gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

Top Fiets  
 
 

​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!