Pack Bestelwagen+
De bescherming van mijn bestelwagen optrekken zodat hij in alle omstandigheden verzekerd is en mijn financiële investering optimaal gevrijwaard blijft.
 
Volledige aankoopwaarde vergoed tijdens eerste 2 jaar

U koopt meteen een nieuwe bestelwagen en gaat snel weer de baan op.

Geen vrijstelling voor glas van lichten, achterlichten en buitenspiegels

Ook bij relatief kleine schades bent u gerust.

Tot 2 000 euro extra bij schade of diefstal

Uw belettering, gps, de opties op uw bestelwagen en uw aanhangwagen zijn mee verzekerd.

Exclusief: schade door vervoerde goederen is verzekerd

Als bij bruusk remmen de ladder in uw bestelwagen schade veroorzaakt aan de binnenwand, bent u verzekerd.

Vervangvoertuig na diefstal = bestelwagen

U krijgt een bestelwagen als vervangvoertuig na diefstal.

 

Waarom is deze verzekering interessant voor mijn bedrijf?

Pack Bestelwagen+ zorgt ervoor dat uw investering in een bestelwagen tijdens de volledige afschrijving perfect beschermd is. Bij totaal verlies krijgt u immers de eerste 2 jaren 100 % van de aankoopwaarde vergoed. Daarna daalt de vergoeding maandelijks met 1 %, maar ze blijft tijdens de 5 jaar van de afschrijving zeker voldoende om bij zware schade een nieuwe bestelwagen te kopen.
 
De eisen die u aan uw bestelwagen stelt, liggen meestal hoger dan bij een gewone auto. U rijdt ermee naar werven, u vervoert allerlei materiaal en u legt veel kilometers af. Daarnaast is uw bestelwagen het uithangbord van uw bedrijf en wilt u dat hij er piekfijn uit ziet. Omdat uw bestelwagen zo belangrijk is voor uw bedrijf, verzekert Pack Bestelwagen+ ook schade die in een doorsnee-omniumverzekering niet gedekt is:
 
 • schade veroorzaakt door vervoerde goederen,
 • schade aan belettering, vervoerde goederen en accessoires van de bestelwagen, tot 2 000 euro.
verzekering bestelwagen  
Wat dekt deze verzekering?

U kunt voor de extra bescherming van Pack Bestelwagen+ kiezen als u bij AG Insurance een BA Auto en een Top Voertuig onderschreven hebt.

U geniet dan deze voordelen:

 • 24 maanden lang geen waardevermindering én voor zover er nog geen 24.000 km gereden werd. Daarna 1 % per maand tot de zestigste maand.
 • het glas van lichten, achterlichten en buitenspiegels is verzekerd zonder vrijstelling,
 • bij diefstal of schade door een verzekerd voorval krijgt u een bijkomende vergoeding tot 2 000 euro voor:
  • de opties en accessoires van de bestelwagen,
  • de vervoerde voorwerpen, de bagagedrager, gps, aanhangwagen enz.
  • de belettering op de bestelwagen.
 • vergoeding van schade die goederen en materiaal veroorzaken tijdens het vervoer of het laden en lossen. Met een vrijstelling van 300 euro,
 • een bestelwagen als vervangvoertuig na diefstal.
Waar en wanneer ben ik verzekerd?

U bent verzekerd in alle landen die op de groene kaart staan.

Diefstal van uw bestelwagen wordt als een totaal verlies beschouwd en ook zo vergoed indien:

 • uw bestelwagen niet binnen twintig dagen teruggevonden wordt,
 • uw bestelwagen wel binnen twintig dagen teruggevonden wordt, maar u hem pas na dertig dagen opnieuw mag gebruiken (bv. omdat er een onderzoek loopt).

Deze flexibele regeling is net wat uw bedrijf nodig heeft. Want u kunt snel een nieuwe bestelwagen kopen en intussen bezoekt u uw klanten en werven met een vervangbestelwagen. U bent vergoed na de diefstal van uw bestel- of vrachtwagen, maar u wilt die recupereren als de autoriteiten die terugvinden? Dat kan nadat de inbraak- of andere schade hersteld is. U betaalt dan de schadevergoeding terug die u na de diefstal gekregen hebt.

Het betreft een contract met een duurtijd van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet volgens de wettelijke modaliteiten. Contracten met een duurtijd van minder dan 1 jaar eindigen op de contractueel voorziene datum, zonder stilzwijgende verlenging.

verzekering bestelwagen  
verzekering bestelwagen  
Wat gebeurt er bij een ongeval?

​Als u een ongeval hebt in België, of tot dertig kilometer over de grens, en niet meer verder kunt rijden, mag u dag en nacht onmiddellijk rekenen op bijstand die:

 • uw bestelwagen naar huis of naar de garage sleept,
 • u 24 uur lang een vervangwagen geeft,
 • uw passagiers, als ze niet gewond zijn, naar huis of naar hun bestemming brengt,
 • gratis uw gezinsleden, collega's of werkgever belt,
 • u begeleiden bij de regeling van uw schade.

Uw verzekeringsadviseur en de specialisten van AG Insurance begeleiden u bovendien tijdens heel de schaderegelingsprocedure.

Flexibel

U kiest zelf wie uw voertuig herstelt. Gaat u bij een erkende hersteller uit ons netwerk, dan geniet u wel een aantal voordelen.

Eenvoudig

De erkende hersteller maakt de werkdag na uw ongevalsaangifte al een afspraak met u.

Gemakkelijk

U krijgt een vervangwagen tijdens de volledige herstelling of houdt de vervangwagen die u vlak na het ongeval kreeg. De expertise en herstelling gebeuren op hetzelfde moment, zodat u geen kostbare tijd verliest. En als u in uw recht bent of een omniumverzekering hebt, dan betaalt AG Insurance de factuur rechtstreeks aan de garagist.


 

Wanneer ben ik niet verzekerd?
 • ​Als u dronken bent of in een gelijkaardige toestand een ongeval veroorzaakt.

 • Bij ongevallen die gebeuren op het moment dat het voertuig verhuurd is of opgevorderd door de autoriteiten.

 • Bij ongevallen tijdens trainingen of proefritten ter voorbereiding op een competitie, wedstrijd of rally.

 • Bij schade te wijten aan de overbelasting van het voertuig of de aanhangwagen.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.​


 
 
 

​​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten