Top Bestuurder
De bestuurder van uw wagen goed beschermen, ook wanneer hij zelf het ongeval veroorzaakt.
U kunt Top Bestuurder onderschrijven als u de BA Auto verzekering van AG Insurance hebt.
Uitgebreide vergoeding bij arbeidsongeschiktheid en overlijden

Na een ongeval worden de medische kosten en het loonverlies van de bestuurder gecompenseerd. Zijn nabestaanden krijgen financiële steun als hij overlijdt.

In en rond het voertuig

De bestuurder is verzekerd bij carjacking, maar ook als hij onvoorzichtig uitstapt en zich blesseert.

50% premiekorting voor de beste bestuurders

Bestuurders die bonus-malus -2 bereiken, genieten reeds automatisch, gratis en voor altijd de basisbescherming via de BA Max. Met Top Bestuurder breidt u de vergoedingen van BA Max gevoelig uit en geniet u bovendien 50 % korting.

 


Waarom is Top Bestuurder iets voor mijn bedrijf?

Bij een ongeval in fout of zonder tegenpartij is de bestuurder als enige niet beschermd door de wettelijke verplichte BA Auto-verzekering. Top Bestuurder biedt de oplossing en vergoedt de medische kosten voor iedere toegelaten bestuurder van uw wagen, en dit tot een bedrag van 1 250 000 euro.
top bestuurder  
Wat dekt Top Bestuurder?

Bij een ongeval dekt de Top Bestuurder:

 • de medische kosten,
 • ziekenhuiskosten,
 • protheses,
 • de kosten van orthopedie,
 • esthetische chirurgie,
 • de kosten voor vervoer dat nodig is voor de behandeling.

Maar ook het inkomensverlies dat de bestuurder lijdt doordat hij tijdelijk of blijvend arbeidsongeschiktheid is en zijn morele schade doordat hij niet kan werken.

Ook als het ergste gebeurt, kunnen de nabestaanden van de bestuurder rekenen op goede financiële ondersteuning om meer bepaald de uitvaart te betalen.

Wanneer en waar ben ik verzekerd?

Top Bestuurder beschermt uzelf en elke andere bestuurder die toelating heeft om achter het stuur van uw wagen te kruipen. Niet alleen bij een ongeval, maar ook in deze situaties:

 • als u in- of uitstapt,
 • terwijl u autopech hebt en de wagen op de pechstrook probeert te herstellen,
 • terwijl u helpt om het voertuig te laten wegslepen,
 • terwijl u helpt om mensen te redden die het slachtoffer zijn van een verkeersongeval, of terwijl u zich om hun spullen bekommert.
 • wanneer u persoonlijke goederen in- of uitlaadt,
 • als uw voertuig gecarjackt wordt.

De verzekering geldt in alle landen die op de groene kaart vermeld worden.

Het betreft een contract met een duurtijd van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet volgens de wettelijke modaliteiten. Contracten met een duurtijd van minder dan 1 jaar eindigen op de contractueel voorziene datum, zonder stilzwijgende verlenging.

top bestuurder  
top bestuurder  
Wat moet ik doen bij een ongeval?

Eén telefoontje volstaat. U kunt ons 24/7 bereiken. Onze specialisten openen uw dossier en duiden een beheerder aan. Die zal u doorheen de volledige schaderegeling begeleiden.

AG Insurance staat garant voor eenvoud en een snelle en correcte schadevergoeding

Wanneer ben ik niet verzekerd?
 • als de bestuurder dronken is of in een gelijkaardige toestand,
 • als het voertuig op het moment van het ongeval verhuurd is of opgevorderd door de autoriteiten,
 • als het voertuig aan iemand toevertrouwd is in het kader van diens functie: een garagist of een persoon die auto's verkoopt, herstelt en depanneert; iemand die een tankstation, parking of garage uitbaat of de goede werking van voertuigen controleert. Deze uitsluiting geldt ook voor de werknemers van de verzekerde.
top bestuurder  
 
 

​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten