Top Voertuig
Mijn voertuig na een ongeval zo snel mogelijk opnieuw kunnen gebruiken of een nieuwe voertuig kopen.
U kunt de verzekering Top Voertuig onderschrijven voor uw bestel- of vrachtwagen als u de verzekering BA Auto bij AG Insurance hebt.
6 maanden zonder waardeverlies

Bij totaal verlies binnen de 6 maanden wordt uw voertuig volledig vergoed.

Flexibel en uitgebreid

U kiest zelf de ‘kleine’ of de ‘grote’ omnium, de verzekerde waarde, de vrijstelling en de hersteller.

Premie stijgt niet na schade

U komt niet voor verrassingen te staan.

Premie daalt met de leeftijd van uw bestel- of vrachtwagen

Voor een voertuig ouder dan 5 jaar, geniet u tot 20 % korting.

 Waarom is deze verzekering interessant voor mijn bedrijf?

Zeer uitgebreid De aankoop van een of meerdere bestel- of vrachtwagens betekent een forse investering voor uw onderneming. Uiteraard draagt u er zorg voor, maar… U bent gehaast en rijdt bij het manoeuvreren tegen een poort. Of een vandaal bekrast de hele flank van uw voertuig. Of een steentje spat tegen uw voorruit, …
 
Met Top Voertuig stelt u uw investering veilig, want deze oplossing zorgt ervoor dat de meest voorkomende schades vergoed worden. En na schade verhoogt de premie niet.
 
Zeer flexibel
U vult Top Voertuig in volgens uw behoeften en budget.
 
1. ‘Kleine’ omnium of ‘grote’ omnium
 
2. Verzekerde waarde
 
Naarmate uw voertuig langer in gebruik is, vermindert zijn waarde. De schadevergoeding wordt daarop afgestemd bij diefstal of totaal verlies.
Wilt u op voorhand zeker zijn van het schadebedrag en er zelfs voor zorgen dat uw nieuwe wagen langer zijn waarde behoudt, dan kiest u een formule waarbij:
 
 • de waarde van uw voertuig elke maand met 1,25 % vermindert,
 • uw voertuig de eerste zes maanden zijn aankoopwaarde behoudt. U wordt dan bij diefstal of totaal verlies volledig vergoed. Vanaf de zevende maand vermindert de waarde van uw voertuig vijf jaar lang met slechts 1 % per maand.
 Bovendien kunt u ook kiezen op basis van welke waarde u een vergoeding uitbetaald krijgt:
 • Cataloguswaarde: als u uw voertuig verzekert voor zijn cataloguswaarde krijgt u in geval van schade een vergoeding op basis van de nieuwwaarde van het voertuig in het bouwjaar.
 • Factuurwaarde: alsu uw voertuig verzekert voor zijn factuurwaarde krijgt u in geval van schade een vergoeding op basis van het bedrag dat u werkelijk betaalde voor het voertuig.
3. Vrijstelling
 
U betaalt geen vrijstelling voor de risico’s brand, glasbreuk, natuurramp en aanrijding met dieren. In diefstal kiest u een vrijstelling tussen 2 % en 10 %. Een hogere vrijstelling doet uw premie zakken. En in de waarborg Stoffelijke Schade bepaalt u hoeveel u zelf betaalt bij schade. De vrijstelling kan gaan van 2 % tot 15 %. Hoe hoger uw vrijstelling, hoe lager uw premie.
 
4. Hersteller
 
U bepaalt wie uw voertuig herstelt. Kiest u voor een erkende hersteller uit het netwerk van AG Insurance, dan krijgt u een vervangwagen tijdens de herstelling.
omnium bestelwagen  
Wat dekt deze verzekering?

Top Voertuig bestaat in twee formules:

1. 'Kleine omnium': Multirisk

Verzekert u bij brand, glasbreuk, inbraak, diefstal, storm, hagel, overstroming en een aanrijding met een dier.​

2. 'Grote omnium': Multirisk + Stoffelijke schade

Verzekert u ook bij brand, glasbreuk, inbraak, diefstal, storm, hagel, overstroming en een aanrijding met een dier.

En bovendien bij schade die u zelf of anderen veroorzaken, zelfs als u het slachtoffer wordt van vandalisme.

Diefstal of totaal verlies

Bij diefstal of totaal verlies krijgt u ook de belasting op inverkeerstelling terugbetaald.

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

U bent verzekerd in alle landen die op de groene kaart  staan.

Diefstal van uw voertuig wordt als een totaal verlies beschouwd en ook zo vergoed indien:

 • uw voertuig niet binnen 20 dagen teruggevonden wordt,
 • uw voertuig wel binnen 20 dagen teruggevonden wordt, maar u hem pas na 30 dagen opnieuw mag gebruiken (bv. omdat er een onderzoek loopt).

Deze flexibele regeling is net wat uw bedrijf nodig heeft. Want u kunt snel een nieuwe wagen kopen en intussen bezoekt u uw klanten en werven met een vervangwagen. U bent vergoed na de diefstal van uw bestel- of vrachtwagen, maar u wilt die recupereren als de autoriteiten die terugvinden? Dat kan nadat de inbraak- of andere schade hersteld is. U betaalt dan de schadevergoeding terug die u na de diefstal gekregen hebt.

Het betreft een contract met een duurtijd van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet volgens de wettelijke modaliteiten. Contracten met een duurtijd van minder dan 1 jaar eindigen op de contractueel voorziene datum, zonder stilzwijgende verlenging.

omnium bestelwagen  
omnium bestelwagen  
Wat gebeurt er bij een ongeval?

Als u een ongeval hebt in België, of tot dertig kilometer over de grens, en niet meer verder kunt rijden, mag u dag en nacht onmiddellijk rekenen op bijstand die:

 • uw voertuig naar huis of naar de garage sleept,
 • u 24 uur lang een vervangwagen geeft,
 • uw passagiers, als ze niet gewond zijn, naar huis of naar hun bestemming brengt,
 • gratis uw gezinsleden, collega's of werkgever belt,

Uw verzekeringsadviseur en de specialisten van AG Insurance begeleiden u bovendien tijdens heel de schaderegelingsprocedure.

Flexibel

U kiest zelf wie uw wagen herstelt. Gaat u bij een erkende hersteller uit ons netwerk, dan geniet u wel een aantal voordelen.

Eenvoudig

De erkende hersteller maakt de werkdag na uw ongevalsaangifte al een afspraak met u.

Gemakkelijk

U krijgt een vervangwagen tijdens de volledige herstelling of houdt de vervangwagen die u vlak na het ongeval kreeg. De expertise en herstelling gebeuren op hetzelfde moment, zodat u geen kostbare tijd verliest. En als u in uw recht bent of een omniumverzekering hebt, dan betaalt AG Insurance de factuur rechtstreeks aan de garagist.

Wanneer ben ik niet verzekerd?
 • als u dronken of in een gelijkaardige toestand een ongeval veroorzaakt,
 • bij ongevallen die gebeuren op het moment dat het voertuig verhuurd is of opgevorderd door de autoriteiten,
 • bij ongevallen tijdens trainingen of proefritten ter voorbereiding op een competitie, wedstrijd of rally.
omnium bestelwagen  
 
 

​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten