Pack Modulis Boekhouder-Expert-boekhouder
Een optimale bescherming, zodat u zich volop op uw klanten kunt focussen.
 
7 exclusieve waarborgen en diensten voor boekhouders en expert-boekhouders

U geniet waarborgen die afgestemd zijn op uw beroep. Gaande van een vervangkantoor na schade tot hulp wanneer uw pc gekraakt is. En toegang tot een schuldinningsdienst voor uw klanten.

Deze waarborgen krijgt u bovenop de voordelen van uw Modulis-dossier, zijnde:

10 % bonus

Dankzij de Goedeklantbonus krijgt u jaarlijks 10 % van de betaalde premie terug.

Altijd goed verzekerd

Uw verzekering evolueert mee wanneer u personeel aanwerft of uw aanbod uitbreidt.

Gemakkelijk

Eén overzicht, één vervaldatum en één premie die u gratis kunt spreiden.

Toegang tot schuldinningsdienst

U hoeft geen tijd en energie meer te stoppen in de recuperatie van onbetaalde facturen.

 

Waarom is deze verzekering iets voor mij?

​U zit veel en graag met uw hoofd in de cijfers. Maar uw verzekeringen hoeft u niet uit te pluizen. Want Pack Modulis Boekhouder-Expert-boekhouder is overzichtelijk en biedt u een uitgebreide bescherming.

boekhouder verzekering  
Wat verzekert dit Pack Modulis?

​Pack Modulis Boekhouder-Expert-boekhouder werd speciaal ontwikkeld op maat van uw beroep. Welke specifieke dekkingen mag u verwachten?

1. Een vervangkantoor bij schade

Door waterschade kunt u niet in uw kantoor werken. Dankzij Pack Modulis Boekhouder-Expert-boekhouder krijgt u een vervangkantoor ter beschikking, met alle telefoon- en internetaansluitingen. Bovendien wordt de eerste maandhuur voor u betaald.

2. Bijkomende schadevergoeding bij diefstal of overstroming

Kunt u tijdelijk niet verder werken in uw kantoor door een diefstal of overstroming, dan krijgt u een vergoeding van 1000 euro per dag. Bij diefstal kunt u maximaal 3 dagen op deze vergoeding rekenen en tot 10 dagen bij overstroming.

3. Een vergoeding voor de wedersamenstelling van uw gegevens

Zijn uw data vernield of gestolen? Dan krijgt u tot 10.000 euro om uw eigen data opnieuw samen te stellen en tot 10 dagen lang per dag 1000 euro ter compensatie voor het feit dat u niet kunt werken.

4. Een vergoeding bij computerpiraterij

Is uw computer gekraakt? Dan betalen wij u de hulp van een informaticaspecialist ter waarde van maximaal 10.000 euro. U kunt daarnaast maximaal 10 dagen rekenen op 1000 euro omdat u niet kunt werken en wij vergoeden de schade die uw klanten lijden tot 10.000 euro. U krijgt 1500 euro om uw klanten in te lichten over de computerpiraterij. En u geniet ten slotte tot 15.000 euro rechtsbijstand.

5. Bescherming van uw werknemers en stagiairs tijdens opdrachten

Werknemers die bij een klant ter plaatse gaan, genieten een omniumverzekering wanneer hun eigen voertuig of dat van hun partner tijdens deze verplaatsing voor het werk beschadigd raakt.

6. Een hogere vergoeding bij blijvende invaliditeit

U raakt gewond bij een auto-ongeval en houdt er een blijvende invaliditeit aan over.

Als u door een ongeval tijdens uw werk of in uw privéleven blijvend arbeidsongeschikt wordt, krijgt u een hogere vergoeding dan in uw basiscontract staat.

7. Toegang tot een schuldinningsdienst voor uw klanten

Dankzij uw Modulis hebt u zelf toegang tot een schuldinningsdienst. Pack Modulis Boekhouder-Boekhouder-expert breidt dit voordeel uit naar uw klanten, aan dezelfde voorwaarden.

Wanneer en waar ben ik verzekerd?

​Als de basiscontracten in uw Modulis-dossier zitten, geniet u de bescherming van Pack Modulis Boekhouder-Expert-boekhouder:

  • tijdens uw professionele activiteiten: voor uzelf, uw kantoor, uw informaticamaterieel en uw gegevens,
  • voor het voertuig van uw medewerkers tijdens professionele opdrachten,
  • voor uw klanten: zij hebben toegang tot een schuldinningsdienst.

Het betreft een contract met een duurtijd van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet volgens de wettelijke modaliteiten. Contracten met een duurtijd van minder dan 1 jaar eindigen op de contractueel voorziene datum, zonder stilzwijgende verlenging.

boekhouder verzekering  
boekhouder verzekering  
Wat moet ik doen bij een schadegeval?

​Bel meteen uw verzekeringsadviseur. Bij schade is hij de geknipte persoon om u te adviseren en uw dossier op te volgen.

Wat zijn de voornaamste risico’s waarvoor ik niet verzekerd ben?

Zijn uitgesloten van de dekking voor het geheel van het pack: de schade die het gevolg is van uitzonderlijke natuurrampen (tsunami, vulkaanuitbarsting, vallen van meteorieten enz.).

comptable question 4  
 
 
Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten