Pack Modulis Huisarts
Uw patiënten de beste zorg kunnen geven, wat er ook gebeurt.
 
4 waarborgen exclusief voor huisartsen

Met een uitstekende bescherming van uw aansprakelijkheid, van uzelf in geval van agressie, maar ook voor al uw medisch materieel, informatica en data.

Deze waarborgen krijgt u bovenop de voordelen van uw Modulis-dossier, zijnde:

10 % bonus

Dankzij de Goedeklantbonus krijgt u jaarlijks 10 % van de betaalde premie terug.

Overzichtelijk

1 vervaldag en 1 premie die u bovendien gratis kunt spreiden.

Toegang tot schuldinningsdienst

U hoeft geen tijd en energie meer te stoppen in de recuperatie van onbetaalde erelonen.

 

Waarom is deze verzekering iets voor mij?

​Als huisarts bent u de vertrouwenspersoon van uw patiënten. U luistert naar hun klachten en behandelt hen. Pack Modulis Huisarts zorgt voor u en uw praktijk als er iets gebeurt. Met de 4 specifieke waarborgen in dit Pack Modulis bent u goed beschermd.

verzekering arts  
Wat verzekert dit Pack Modulis?

​Pack Modulis Huisarts werd speciaal ontwikkeld voor uw beroepsactiviteit. Dat levert u deze heel specifieke voordelen op:

1. Bescherming in geval van agressie

Op weg naar een klant wordt u midden op straat aangevallen. Pack Modulis Huisarts vergoedt uw medische kosten tot 5000 euro en geeft u 500 euro per dag dat u niet kunt werken, met een maximum van 5 dagen.

2. Een schadevergoeding voor uw dokterstas

In uw dokterstas zit veel duur materieel. Als dat beschadigd raakt bij een verkeersongeval of uw tas gestolen wordt, dan krijgt u 2500 euro.

3. Een uitgebreide verzekering voor uw materieel, documenten en data

Bij een brand raakt niet alleen uw praktijk beschadigd, maar ook uw materieel en computer. Alle medische dossiers van uw klanten zijn verloren. Gelukkig kunt u rekenen op een schadevergoeding tot 10.000 euro voor uw materieel en tot 5000 euro om uw documenten en data opnieuw samen te stellen.

4. Anterioriteit en posterioriteit van uw contract

Uw aansprakelijk is uiteraard verzekerd in de periode dat u een contract hebt bij AG Insurance. Ze is ook verzekerd voor handelingen die u stelde 3 jaar vóór dat contract. En erna, wanneer uw contract afgelopen is omdat u uw activiteiten stopgezet hebt. Ook dan bent u nog beschermd gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn.

Wanneer en waar ben ik verzekerd?

Als de basiscontracten in uw Modulis-dossier zitten, geniet u de bescherming van Pack Modulis Huisarts:

  • tijdens de uitoefening van uw beroep in uw praktijk en daarbuiten wanneer u op huisbezoek gaat,
  • voor uw aansprakelijkheid, zelfs als u uw activiteit stopgezet hebt,
  • voor het medisch materieel, uw documenten en gegevens in uw praktijk,
  • voor uw dokterstas en het materieel erin.

Het betreft een contract met een duurtijd van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet volgens de wettelijke modaliteiten. Contracten met een duurtijd van minder dan 1 jaar eindigen op de contractueel voorziene datum, zonder stilzwijgende verlenging.

verzekering arts  
verzekering arts  
Wat moet ik doen bij een schadegeval?

​Contacteer uw verzekeringsadviseur. Hij begeleidt u bij de schaderegeling

Wat zijn de voornaamste risico’s waarvoor ik niet verzekerd ben?

Zijn uitgesloten van de dekking voor het geheel van het pack: de schade die het gevolg is van uitzonderlijke natuurrampen (tsunami, vulkaanuitbarsting, vallen van meteorieten enz.).

De waarborg 'Uitgebreide verzekering voor uw materieel, uw documenten en data', beschreven in punt 3, dekt niet:

  • de schade, verzwaringen of verliezen te wijten aan het gebruik waarvoor het verzekerde materieel niet bestemd is, experimenteren met of testen van het materieel (de controle van de goede werking wordt niet als een test beschouwd);
  • elke schade van esthetische aard die de goede werking van het verzekerde materieel niet beïnvloedt.

De waarborg 'Anterioriteit en posterioriteit van uw contract', beschreven in punt 4, dekt niet: de schade die het gevolg is van daden of feiten gekend op het moment van de inwerkingtreding van het contract 'Burgerlijke Aansprakelijkheid Medische en Paramedische Beroepen', die u had moeten meedelen bij de onderschrijving.

médecin question 4  
 
 

​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten