Pack Modulis Landbouw
Met een stevige verzekering uw landbouwbedrijf doen groeien en bloeien, wat er ook gebeurt.
 
9 waarborgen exclusief voor landbouwers

Met onder andere een goede bescherming voor de kinderen die bij u op de boerderij wonen, een vergoeding wanneer uw melkmachine stukgaat of als een big sterft door een verluchtingsprobleem, etc.

Deze waarborgen krijgt u bovenop de voordelen van uw Modulis-dossier, zijnde:

10 % bonus

Dankzij de ‘Goede klant’-bonus krijgt u jaarlijks 10 % van uw premie terugbetaald.

Overzichtelijk

Al uw waarborgen in 1 handig overzicht, met slechts 1 premie die u bovendien gratis kunt spreiden.

Toegang tot schuldinningsdienst

U hoeft geen tijd en energie meer te stoppen in de recuperatie van onbetaalde facturen.

 

Waarom is deze verzekering iets voor mij?

​Voor het werk op uw landbouwbedrijf moet u van veel markten thuis zijn. Welnu, Pack Modulis Landbouw is dat ook! Met 9 specifieke waarborgen beschermt het de mensen, veestapel, producten en machines die onmisbaar zijn voor uw bedrijf. Zo kunt u comfortabel zorgen voor al wat groeit en bloeit op uw boerderij.

verzekering landbouw  
Wat verzekert dit Pack Modulis?

Pack Modulis Landbouw werd speciaal ontwikkeld voor uw beroepsactiviteit. Dat levert u deze heel specifieke voordelen op:

1. De bescherming van uw kinderen

Uw dochter helpt u om de koeien van de wei naar hun stal te leiden. Maar eentje slaat op hol en deelt uw dochter een stevige tik uit.

Gelukkig kunt u rekenen op een vergoeding wanneer uw inwonende kinderen (tot 25 jaar) – en de kinderen van uw partner –, door om het even welke oorzaak gewond raken op uw landbouwbedrijf. Ze zijn ook verzekerd buiten uw landbouwbedrijf als er een verband is met uw beroepsactiviteit. Op een veemarkt of een landbouwbeurs bijvoorbeeld.

 2. Een vergoeding van de kosten om een opleiding te annuleren

Als landbouwer schoolt u zich regelmatig bij over nieuwe gewassen, veeziektes of technieken voor kunstmatige inseminatie. Wanneer u voor zo'n intensieve opleiding moet afzeggen wegens ziekte of een ongeval (tot 6 weken voor de opleiding), dan vergoedt Pack Modulis Landbouw u per jaar tot 500 euro annuleringskosten.

3. Een schadevergoeding wanneer uw vee sterft door verstikking, verdrinking of ammoniakvergiftiging

Een kortsluiting legt de verluchting in uw stallen stil, waardoor de biggen stikken.

U wordt tot 15.000 euro vergoed wanneer uw varkens, geiten, runderen en paarden stikken, verdrinken of sterven door een ammoniakvergiftiging.

4. Een verzekering in nieuwwaarde voor uw materieel

Door een brand kunt u uw melkmachine niet meer gebruiken. Gelukkig krijgt u een vergoeding in nieuwwaarde voor uw mechanisch materieel met minder dan 30 % slijtage. Net als voor uw elektrisch en elektronisch materieel, dat 3 jaar lang in nieuwwaarde verzekerd is.

5. Een hoge vergoeding bij blijvende invaliditeit

Als u door een ongeval blijvend arbeidsongeschikt wordt, krijgt u de hoogste vergoeding van deze twee:

  • ofwel het bedrag berekend op basis van uw lichamelijke schade (hoger dan in het basiscontract),
  • ofwel het bedrag berekend op basis van uw economische schade.

6. Een exclusieve bescherming als u landbouwvoertuigen bestuurt

Stel u voor dat u hooibalen aan het stapelen bent en dat uw verrijker achterover slaat. U raakt gewond.

De uitgebreide BA Max-bescherming die u voor uw privéwagen automatisch geniet vanaf bonus-malus -2, geniet u dankzij Pack Modulis Landbouw ook wanneer u landbouwvoertuigen bestuurt. Uw schadevergoeding kan tot 250.000 euro bedragen. Zelfs als dat landbouwvoertuig niet van u is of zelfs wanneer het ongeval niet op de openbare weg maar op uw erf of op het veld gebeurt. Ook uw echtgenoot en alle kinderen die bij u wonen, genieten deze uitgebreide bescherming.

7. De wedersamenstelling van uw data en IT-documenten

Een waterlek beschadigt uw pc. Alle gegevens over uw melkprogramma's, zaaiprogramma's, vaccinaties enzovoorts zijn verloren …

Krijg dankzij Pack Modulis Landbouw een vergoeding tot 10.000 euro om informaticadocumenten en -gegevens opnieuw samen te stellen.

8. Een dekking voor uw verkoopautomaat van landbouwproducten

Vandalen maken uw verkoopautomaat stuk en stelen het leeg.

Met Pack Modulis Landbouw krijgt u tot 5000 euro schadevergoeding voor uw automaat en zijn inhoud.

9. De vergoeding van geleverde gebrekkige producten die door hun incorporatie schade veroorzaakten aan een derde

Een tankwagen haalt de melk van uw boerderij op. Ondanks al uw controle-inspanningen is uw melk echter niet geschikt voor consumptie en besmet hij de tankwagen.

Uw burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering vergoedt uiteraard de schade aan de andere landbouwers en de kosten om de tankwagen te reinigen. Dankzij Pack Modulis Landbouw krijgt u ook een vergoeding tot 7500 euro om het verlies van uw eigen melk te compenseren.

Wanneer en waar ben ik verzekerd?

Als de basiscontracten in uw Modulis-dossier zitten, beschermt Pack Modulis Landbouw u op uw landbouwbedrijf en daarbuiten uw beroep uitoefent Ook op beurzen bijvoorbeeld wanneer er een verband is met uw activiteit.

De gezinsleden die bij u wonen, genieten dezelfde, uitgebreide bescherming.

Ook landbouwmachines en verdeelautomaten zijn verzekerd, net als uw vee.

Ten slotte bent u ook beschermd als een derde schade lijdt door gebrekkige producten.

Het betreft een contract met een duurtijd van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet volgens de wettelijke modaliteiten. Contracten met een duurtijd van minder dan 1 jaar eindigen op de contractueel voorziene datum, zonder stilzwijgende verlenging.

verzekering landbouw  
verzekering landbouw  
Wat moet ik doen bij een schadegeval?

​Bel meteen uw verzekeringsadviseur. Hij is de juiste persoon om u bij schade te adviseren en uw dossier op te volgen.

Wat zijn de voornaamste risico’s waarvoor ik niet verzekerd ben?

De waarborg 'Exclusieve bescherming als u landbouwvoertuigen bestuurt', beschreven in punt 6, sluit de schadegevallen uit die niet gedekt zijn in de algemene voorwaarden van het verzekeringscontract BA Auto, alsook de situaties opgesomd in artikel 25 van die algemene voorwaarden.
Bv. de schadegevallen veroorzaakt door een verzekerde in staat van strafbare alcoholintoxicatie of een gelijkaardige toestand veroorzaakt door producten andere dan alcoholische dranken; of in geval van het niet-respecteren van de wetgeving op het dragen van de veiligheidsgordel door de verzekerde.

De waarborg 'Wedersamenstelling van uw data en IT-documenten', beschreven in punt 7, dekt niet:

  • de kosten die het gevolg zijn van de materiële schade verzekerd door de waarborg Natuurrampen via het Tariferingsbureau;
  • de diefstal en de schade geleden door de informaticagegevens of de software en die het resultaat is van een verwijdering, een virus of andere schadelijke software.

De waarborg 'Dekking van uw verkoopautomaat van landbouwproducten', beschreven in punt 8, dekt niet: de verkoopautoma(a)t(en) van landbouwproducten waarvan u de eigenaar bent en die geïntegreerd is (zijn) in een ander gebouw dan het gebouw vermeld in uw contract Top Landbouw.

agriculture question 4  
 
 

​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten