Pack Modulis Restaurant
Goed beschermd uw klanten de heerlijkste gerechten serveren, wat er ook gebeurt.
 
10 waarborgen exclusief voor restaurants

U geniet een uitstekende bescherming voor uzelf en uw materieel en voedingswaren. Maar ook voor uw wijnkelder en voor uw terrasmeubelen.

10 % bonus

Dankzij de Goedeklantbonus krijgt u jaarlijks 10 % van de betaalde premie terug.

Altijd goed verzekerd

Uw verzekering evolueert mee wanneer u personeel aanwerft of uw aanbod uitbreidt.

Gemakkelijk

Met slechts één vervaldatum en één premie – die u gratis kunt spreiden – houdt u het overzicht.

Toegang tot schuldinningsdienst

U hoeft geen tijd en energie meer te stoppen in de recuperatie van onbetaalde facturen.

 Waarom is deze verzekering iets voor mij?

​U schotelt uw klanten de lekkerste gerechten voor en laat hen genieten. Welke bescherming geniet uw restaurant? Pack Modulis Restaurant beschermt uw zaak met 10 specifieke waarborgen.

verzekering restaurant  
Wat verzekert dit Pack Modulis?

Pack Modulis Restaurant werd speciaal ontwikkeld voor uw beroepsactiviteit. Dat levert u deze heel specifieke bescherming op:

1. Een vergoeding als u uw restaurant niet kunt uitbaten

U bent volop bezig met de voorbereiding van de middagservice, maar plots komt er geen druppel water meer uit de kraan.

Gelukkig krijgt u 500 euro schadevergoeding per dag wanneer u plots minstens 2 uur zonder stroom-, gas- of watertoevoer zit. En ook na een inbraak of vandalisme kunt u rekenen op deze vergoeding voor maximaal 2 openingsdagen. U krijgt deze vergoeding ook wanneer de autoriteiten een straat- of galerieblokkade bevelen. Valt dit voor op een vrijdag, zaterdag of een bepaalde feestdag, dan wordt de vergoeding opgetrokken tot 1000 euro.

 2. Een schadevergoeding voor ontdooide goederen

U kunt rekenen op een vergoeding tot 2500 euro als uw voedingswaren ontdooien door een toevallige gebeurtenis of onvoorziene omstandigheden. Een probleem met een elektriciteitsmast bijvoorbeeld.

3. Een vergoeding wanneer u als chef-kok arbeidsongeschikt bent

Als u, als chef-kok in uw eigen restaurant, minstens 7 dagen niet kunt koken, ontvangt u een forfaitvergoeding van 1000 euro.

4. De bescherming van uw materiaal en koopwaar, overal

Tijdens een feest waar u het eten verzorgt, breekt een onweer los. De receptietent, met daarin uw buffet, wordt de lucht in geblazen.

Pack Modulis Restaurant beschermt uw materiaal en koopwaar tot 5000 euro in een gebouw, een tent of kraampje. In België en de buurlanden. Ook de receptietenten zijn verzekerd, zelfs bij diefstal of storm en zelfs op een ander adres.

5. Bescherming van uw materieel en koopwaar tijdens vervoer

U bent op weg naar een klant om daar een buffet te verzorgen, maar u raakt betrokken bij een ongeval. De schotels die u vervoert, zijn beschadigd en uw oven doet het niet meer.

Uw materieel en koopwaar die tijdens het transport beschadigd geraken, worden tot 5000 euro vergoed. Ook als u ze met een gehuurd voertuig vervoert trouwens. Deze uitbreiding geldt ook in de buurlanden.

6. De bescherming van zonnetenten en tuinmeubilair

Wanneer uw zonnetenten beschadigd raken door storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk, dan krijgt u een vergoeding tot 5000 euro. Uw tuinmeubelen, parasols, barbecues, tuindecoratie en buitenspeeltuigen zijn gedekt tot 5000 euro bij schade (ook bij storm) en tot 2500 euro bij diefstal.

7. Een vergoeding bij diefstal uit uw wijnkelder

U hebt een wijnkelder waar u trots op bent. Maar bij een inbraak in uw restaurant gaan dieven met uw beste flessen aan de haal. In dat geval krijgt u een vergoeding tot 2500 euro (op basis van de vervangwaarde).

8. Een hogere vergoeding bij blijvende invaliditeit

Bij een verkeersongeval raakt u ernstig gewond aan uw been. Ook na een tijd blijft die beenbreuk u parten spelen.

Als u door een ongeval tijdens uw werk of in uw privéleven blijvend arbeidsongeschikt wordt, krijgt u het hoogste bedrag van deze twee:

  • ofwel het geherwaardeerde bedrag, berekend op uw lichamelijke schade,
  • ofwel het bedrag berekend op uw economische schade.

Deze waarborg beschermt ook uw meehelpende echtgenoot.

9. Een ongevallenverzekering voor uw onbezoldigde helpers

Uw ouders of uw kinderen steken op drukke dagen vrijwillig een handje toe. Helaas glijdt uw zoon uit in de keuken, met medische kosten en een blijvende invaliditeit als gevolg.

Wanneer een tijdelijke onbezoldigde hulp (verwant in opgaande of neergaande lijn) in uw restaurant een ongeval heeft, kan hij rekenen op een tussenkomst tot 2500 euro voor zijn medische kosten, een vergoeding tot 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en tot 25.000 euro bij overlijden.

10. Een voordelige BA Vestiaire

Uw klanten leggen hun mantels en jassen in uw vestiaire. Het gebeurt wel eens dat die daaruit verdwijnen of beschadigd raken. Zodra de vergoedbare schade groter is dan 50 euro wordt uw klant vergoed.

Wanneer en waar ben ik verzekerd?

Als de basiscontracten in uw Modulis-dossier zitten, geniet u de bescherming van Pack Modulis Restaurant:

  • tijdens de uitoefening van uw activiteit in uw restaurant: zowel voor uzelf als voor uw occasionele onbezoldigde helpers,
  • wanneer een ongeval een impact heeft op de uitoefening van uw beroep. Als u arbeidsongeschikt wordt bijvoorbeeld,
  • voor het materieel en koopwaar in uw restaurant en tijdens het vervoer,
  • voor uw wijnkelder,
  • voor uw tuinmeubelen.

Het betreft een contract met een duurtijd van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet volgens de wettelijke modaliteiten. Contracten met een duurtijd van minder dan 1 jaar eindigen op de contractueel voorziene datum, zonder stilzwijgende verlenging.

 

verzekering restaurant  
verzekering restaurant  
Wat moet ik doen bij een schadegeval?

​Contacteer uw verzekeringsadviseur. Hij begeleidt u bij de schaderegeling.

Wat zijn de voornaamste risico’s waarvoor ik niet verzekerd ben?

De waarborg 'Bescherming van uw materieel en koopwaar tijdens vervoer', beschreven in punt 5, dekt niet:  

  • de schade die het gevolg is van de inwerking van ongedierte, knaagdieren of motten;
  • de gebrekkige, onvolledige of onbestaande conditionering en/of verpakking van de koopwaar die normaal gezien moet verpakt zijn.
restaurant question 4  
 
 

​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!