Pack Modulis Tandarts
Uw patiënten de beste tandverzorging geven, wat er ook gebeurt.
 
5 of 8 waarborgen exclusief voor tandartsen

Geen discussie, wel een vergoeding, zelfs wanneer u niet aansprakelijk bent. Maar ook: de bescherming van uw materieel en de kledij en bril van uw patiënten.

Deze waarborgen krijgt u bovenop de voordelen van uw Modulis-dossier, zijnde:

10 % bonus

U krijgt jaarlijks 10 % van uw premie terugbetaald, dankzij de ‘Goede klant’-bonus.

Overzichtelijk

U hebt al uw waarborgen in 1 handig overzicht en betaalt slechts 1 premie. Die u bovendien gratis kunt spreiden.

Toegang tot schuldinningsdienst

U hoeft geen tijd en energie meer te stoppen in de recuperatie van onbetaalde facturen.

 Waarom is deze verzekering iets voor mij?

​U bezorgt uw patiënten een mooie glimlach en geeft hen tips om hun gebit goed te beschermen. Met Pack Modulis Tandarts bent u ook zelf uitstekend beschermd. Dit pack bevat, 5 waarborgen specifiek voor uw beroep. Die kunt u aanvullen met een pakket van 3 optionele waarborgen, voor een nog uitgebreidere bescherming.

verzekering tandarts  
Wat verzekert dit Pack Modulis Tandarts?

​Pack Modulis Tandarts werd speciaal ontwikkeld voor uw beroepsactiviteit. Dat levert u deze heel specifieke voordelen op:

5 BASISWAARBORGEN

1. Bescherming bij schade waarbij u geen fout gemaakt hebt

Na een behandeling krijgt uw patiënt onverwacht een ernstige ontsteking. Ook al is de schade niet uw fout, uw patiënt krijgt zijn medische kosten vergoed tot 2500 euro, zonder discussie.

 2. Anterioriteit en posterioriteit van uw contract

Uw aansprakelijk is uiteraard verzekerd in de periode dat u een contract hebt bij AG Insurance. Maar ze is ook verzekerd voor handelingen die u stelde tot 3 jaar vóór dat contract. En erna, wanneer uw contract afgelopen is omdat u uw praktijk stopgezet hebt. Ook dan bent u nog beschermd gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn.

3. Een schadevergoeding voor de kledij en bril van uw patiënten

Tijdens de behandeling stoot u per ongeluk de bril van uw patiënt van het bijzettafeltje. Gelukkig krijgt u de schade aan zijn bril of kledij volledig vergoed.

4. Een verzekering voor uw materieel

Uw patiënt staat op uit de stoel, verliest zijn evenwicht en stoot uw materieel op de grond. In dat geval vergoedt Pack Modulis Tandarts u tot 2500 euro.

5. Een vergoeding bij agressie

U wordt vergoed als u blijvende letsels overhoudt aan agressief gedrag in uw praktijk. Mocht u daardoor overlijden, dan kan uw gezin rekenen op een vergoeding die berekend wordt op basis van een kapitaal van 50.000 euro.

 

3 EXTRA WAARBORGEN

6. Uitbreiding van de 1e basiswaarborg

De maximale tussenkomst uit waarborg 1 verdubbelt tot 5000 euro. Deze uitbreiding beschermt wanneer u geen fout maakte, maar uw patiënt na uw behandeling wel een beugel moet dragen.

7. De wedersamenstelling van uw gegevens en IT-documenten

Een waterlek beschadigt uw pc. Al uw patiëntendossiers en uw agenda met afspraken zijn verloren …

U krijgt dankzij Pack Modulis Tandarts een vergoeding tot 10.000 euro om informaticadocumenten en -gegevens opnieuw samen te stellen.

8. Een schadevergoeding als u niet in uw praktijk kunt werken

Door een brand of ernstige waterschade kunt u geen patiënten behandelen in uw praktijk en verliest u inkomsten.

Pack Modulis Tandarts vergoedt u 250 euro per dag dat uw praktijk niet bruikbaar is. En dit tot 3 maanden lang.

Wanneer en waar ben ik verzekerd?

Als de basiscontracten in uw Modulis-dossier zitten, geniet u de bescherming van Pack Modulis Tandarts in uw praktijk:

  • voor uzelf: ook als u uw beroep niet kunt uitoefenen, door een waterlek bijvoorbeeld,
  • voor uw klanten: hun kledij en bril. Ook schade door uw tandzorg is beter verzekerd. 

U geniet de bescherming ook wanneer een ongeval, zelfs buiten uw beroepsactiviteiten, een impact heeft op de uitoefening van uw beroep. Als u arbeidsongeschikt wordt bijvoorbeeld.

Het betreft een contract met een duurtijd van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet volgens de wettelijke modaliteiten. Contracten met een duurtijd van minder dan 1 jaar eindigen op de contractueel voorziene datum, zonder stilzwijgende verlenging.

verzekering tandarts  
verzekering tandarts  
Wat moet ik doen bij een schadegeval?

​Bel meteen uw verzekeringsadviseur. Hij is uw specialist in verzekeringen en helpt u bij de schaderegeling.

Wat zijn de voornaamste risico’s waarvoor ik niet verzekerd ben?

Is uitgesloten van de dekking voor het geheel van het pack: de schade die voortvloeit uit uitzonderlijke natuurrampen (tsunami, vulkaanuitbarsting, het vallen van meteorieten enz.).

De waarborg 'Anterioriteit en posterioriteit van uw contract'beschreven in punt 2, dekt niet: de schade die het gevolg is van daden of feiten die u bekend waren en die u had moeten meedelen bij het onderschrijven van het contract.

De waarborg 'Verzekering voor uw materieel', beschreven in punt 4, dekt niet:

  • de schade veroorzaakt aan de digitale intra-orale sensoren;
  • de esthetische schade.

De waarborg 'Wedersamenstelling van uw gegevens en IT-documenten', beschreven in punt 7, dekt niet:

  • de kosten die het gevolg zijn van de materiële schade verzekerd door de waarborg Natuurrampen via het Tariferingsbureau;
  • de diefstal en de schade geleden door de informaticagegevens of de software en die het resultaat is van een verwijdering, een virus of andere schadelijke software.
dentiste question 4  
 
 

​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten