Pack Modulis Kapsalon
Dankzij een uitgebreide bescherming uw klanten in de watten kunnen leggen, wat er ook gebeurt.
 
10 waarborgen exclusief voor kappers

U bent verzekerd als een klant struikelt in uw kapsalon. Maar ook als zijn jas verdwijnt uit uw vestiaire. En u bent goed beschermd als u afspraken moet afzeggen omdat uw arm in het gips zit of uw leermeisje zich plots ziek meldt.

Deze waarborgen krijgt u bovenop de voordelen van uw Modulis-dossier, zijnde:

10 % bonus

Dankzij de ‘Goede klant’-bonus krijgt u jaarlijks 10 % van uw premie terugbetaald.

Altijd goed verzekerd

Uw verzekering evolueert mee wanneer u personeel aanwerft, uw aanbod uitbreidt of het interieur van uw kapsalon vernieuwt.

Gemakkelijk

Met slechts één vervaldatum en één premie – die u gratis kunt spreiden – is de administratie kinderspel.

Toegang tot schuldinningsdienst

U hoeft geen tijd en energie te steken in de recuperatie van onbetaalde facturen.

 

Waarom is deze verzekering iets voor mij?

​U houdt ervan om een babbeltje te slaan met uw klanten, hen te soigneren en hen blij te maken met een mooie coupe. Kortom, u zit graag met de handen in het haar. Letterlijk dan. Want als het gaat over de bescherming van uzelf en uw kapsalon hoeft u met Pack Modulis Kapsalon nooit met de handen in het haar te zitten. 10 specifieke waarborgen beschermen u immers optimaal.

verzekering kapper  
Wat verzekert dit Pack Modulis?

Pack Modulis Kapsalon werd speciaal ontwikkeld voor uw beroepsactiviteit. Dat levert u deze heel specifieke bescherming op:

1. Een vergoeding wanneer u uw kapsalon tijdelijk niet kunt uitbaten

Een dame wacht aan uw wastafel, maar plots komt er geen druppel water meer uit de kraan.

Gelukkig krijgt u een forfaitair bedrag van 250 euro ter vergoeding wanneer:

  • er plots minstens 1 uur geen water meer is,
  • gas en elektriciteit plots onverwacht uitvallen voor minstens 3 uur,
  • uw boiler of cv-ketel het begeeft.

Gebeurt dit op een vrijdag, zaterdag of de dag vóór een feestdag, dan krijgt u 500 euro.

 2. Een vergoeding van de kosten om een opleiding te annuleren

U stelt graag de nieuwste haarmode voor en volgt dan ook regelmatig een bijscholing of lookshop. Maar wanneer een griep u velt, moet u afhaken.

Pack Modulis Kapsalon vergoedt u per jaar tot 500 euro wanneer u door een ongeval of ziekte een beroepsopleiding moet annuleren.

3. Dekking voor de schade aan het haar van een klant

Loopt er uitzonderlijk iets mis met bij het permanenten, kleuren of ontkrullen? En raakt het haar van uw klant daardoor beschadigd? Dan kunt u rekenen op een vergoeding van 75 euro om de schade te herstellen.

4. Bescherming voor uw klanten bij een ongeval in uw kapsalon

Een klant struikelt in uw kapsalon en scheurt zijn ligamenten. U bent niet aansprakelijk voor die blessure, maar uw klant krijgt wel een vergoeding voor zijn medische kosten. Hij kan zelfs rekenen op een uitkering bij tijdelijke of blijvende arbeidsongeschikt.

5. Hogere vergoeding bij blijvende invaliditeit en vergoeding vanaf de 1e dag bij tijdelijke ongeschiktheid

Tijdens uw skivakantie breekt u uw been. U kunt niet meteen aan het werk en ook wanneer u opnieuw aan de slag gaat, blijft uw blessure u parten spelen.

U krijgt een vergoeding vanaf dag 1 als uw tijdelijke arbeidsongeschiktheid langer duurt dan de carensperiode die uw basiscontract voorziet bij blijvende ongeschiktheid. U mag ook een hogere vergoeding verwachten dan die uit uw basiscontract.

6. Extra bescherming van het materieel in uw kapsalon

Haardrogers, warmtelampen, kassa, … alle professionele toestellen in uw kapsalon zijn tot 32.000 euro verzekerd tegen alle risico's (behalve slijtage). Zonder dat u een inventaris hoeft op te maken.

7. Vergoeding bij agressie of overval

Dieven delen u een klap uit en gaan er met uw kassa vandoor. Het gestolen geld wordt vergoed tot 500 euro. Als u er een blijvende invaliditeit aan overhoudt of zou overlijden, mag u rekenen op een kapitaal tot 25 000 euro.

8. Vergoeding als uw personeel tijdelijk arbeidsongeschikt is

Wanneer een medewerker, stagiair of leerjongen of -meisje ziek wordt of een ongeval heeft en niet kan komen werken, krijgt u vanaf de 8e dag 125 euro per dag.

9. Bescherming bij kleinere schades aan uw klanten

Hoe voorzichtig u ook bent tijdens het kleuren, er kunnen altijd spatjes terechtkomen op de kleren van een klant.

In uw BA Onderneming valt dit soort schade onder de vrijstelling van 174 euro. Met Pack Modulis Kapsalon krijgt u ze volledig vergoed wanneer de totale schade meer dan 50 euro bedraagt.

10. Verzekering voor de vestiaire

Wanneer tassen en jassen van uw klanten in de vestiaire van uw salon beschadigd of gestolen worden, krijgen zij een vergoeding. Bedraagt hun schade méér dan 50 euro, dan worden ze zelfs volledig vergoed.

Wanneer en waar ben ik verzekerd?

Als de basiscontracten in uw Modulis-dossier zitten, geniet u de bescherming van Pack Modulis Kapper in uw kapsalon:

  • voor uzelf en uw klanten, tijdens de uitoefening van uw beroepsactiviteiten,
  • voor uw kapsalon: de uitbating en uw professioneel materieel. 

U geniet de bescherming ook wanneer een ongeval, zelfs buiten uw beroepsactiviteiten, een impact heeft op de uitoefening van uw beroep. Als u arbeidsongeschikt wordt bijvoorbeeld.

Het betreft een contract met een duurtijd van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet volgens de wettelijke modaliteiten. Contracten met een duurtijd van minder dan 1 jaar eindigen op de contractueel voorziene datum, zonder stilzwijgende verlenging.

verzekering kapper  
verzekering kapper  
Wat moet ik doen bij een schadegeval?

​Bel meteen uw verzekeringsadviseur. Hij volgt uw dossier op de voet.

Wat zijn de voornaamste risico’s waarvoor ik niet verzekerd ben?

De waarborg 'Extra bescherming van het materieel in uw kapsalon', beschreven in punt 6, dekt niet 

  • het breken van brillen, porselein, kristal, beeldjes;
  • de scheuren, krassen, versplinteringen, schroeivlekken, vervormingen, verkleuringen en bevuilingen;
  • de schade aan dieren en deze rechtstreeks veroorzaakt door hen;
  • de schade van esthetische aard die de goede werking van het verzekerde voorwerp niet beïnvloedt.
coiffure question 4  
 
 

​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten