BA Management
Met een gerust gemoed uw mandaat als bestuurder kunnen uitoefenen.
U kunt de BA Management onderschrijven op 2 voorwaarden: de maatschappelijke en uitbatingszetel van uw onderneming bevinden zich in België en u hebt nog een ander verzekeringscontract bij AG Insurance.
Uitgebreide bescherming van uw privévermogen

Wie de claim ook indient en tegen welke bestuurder hij ook gericht is, uw privévermogen blijft beschermd. Ook wanneer u arbeidsongeschikt wordt of overlijdt.

‘Alles is verzekerd, behalve…’

Behalve enkele heldere uitsluitingen is alles verzekerd. Geen verrassingen dus!

Sterke ondersteuning bij rechtszaken

Uw gerechtskosten en erelonen van advocaten en experts worden tot 750 000 euro vergoed bij administratieve, burgerlijke of strafrechtelijke procedures.

 

Waarvoor dient deze verzekering?

U bent tegelijk bestuurder en zaakvoerder van de vennootschap. Er rust dan ook veel verantwoordelijkheid op uw schouders. U moet slechte betalers laten vervolgen, de wetten en bedrijfsstatuten respecteren en uw bedrijf runnen als een goede huisvader. Lig er niet wakker van!
 
Want dankzij BA Management hoeft een fout of nalatigheid als bestuurder niet het einde van uw bedrijf te betekenen. Ook als uw privévermogen in het vizier komt om eventueel de schade te vergoeden, is het beschermd. Zelfs wanneer u arbeidsongeschikt wordt of overlijdt, hebben uw wettelijke vertegenwoordigers, uw partner en nabestaanden niets te vrezen.
 
BA Management biedt een zeer uitgebreide bescherming en beantwoordt daarmee perfect aan uw behoeften en die van de andere bestuurders:
 
 • alles is verzekerd, behalve enkele logische en helder omschreven uitzonderingen. Dus geen verborgen uitsluitingen of onaangename verrassingen.
 • alle soorten claims zijn verzekerd: van een eenvoudige geschreven schadevordering tot een administratieve, burgerrechtelijke of strafrechtelijke procedure.
 • dient een derde de klacht in, een medebestuurder, het bedrijf zelf of een dochterbedrijf? Dat maakt niet uit: u blijft altijd verzekerd.
 • ook als u van werk verandert, blijft u nog 5 jaar verzekerd voor fouten die u maakte vóór het einde van uw verzekeringscontract.
 • uw aansprakelijkheid is verzekerd tot 1 500 000 miljoen euro. Daarbovenop kunt u rekenen op maximaal 750 000 euro om uw rechten te verdedigen voor de rechtbank.
aansprakelijkheid bedrijfsleider  
Wat is er verzekerd?

​De BA Management verzekert:

Uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid

U bent beschermd wanneer u fouten maakt als bestuurder-bedrijfsleider. Dat kan gaan om:

 • fout beheer: u voert bijvoorbeeld uw bestuurdersmandaat niet goed uit en bent systematisch afwezig op beheerraden, u stelt een debiteur te laat in gebreke, enz.
 • inbreuken op het vennootschapsrecht en de statuten: een bestuurder dient de jaarrekening te laat in, de middelen van de vennootschap worden niet gebruikt waarvoor ze volgens de statuten bedoeld zijn, etc.
 • onrechtmatige daden die schade toebrengen aan derden: u doet bijvoorbeeld uitgaven die de vennootschap niet aankan.

Uw verdedigingskosten

Bij een administratieve, burgerrechtelijke of strafrechtelijke procedure neemt de verzekering BA Management de gerechtskosten ten laste en de erelonen van experts en advocaten tot een bedrag van 750 000 euro.

Wanneer en waar ben ik verzekerd?

Wanneer?
BA Management is een 'claims made'-verzekering. Het tijdstip waarop de schadevordering ingediend wordt, is cruciaal. U bent verzekerd voor:

 • schadevorderingen die tijdens de looptijd van het verzekeringscontract ingediend worden,
 • schadevorderingen die tijdens de looptijd van het verzekeringscontract ingediend worden, maar gaan over fouten die u vóór de start van het contract gemaakt hebt. Als u wist van die fouten en ze bewust verborgen hield, dan valt de verzekeringsdekking uiteraard weg.
 • schadevorderingen die ingediend worden tot 5 jaar na het einde van uw verzekeringscontract en die gaan over fouten die u tijdens de looptijd van het contract gemaakt hebt (indien het risico niet verzekerd is door een nieuwe verzekeraar). Dat betekent dat u 5 jaar extra beschermd bent, ook als u ondertussen van werk verandert en geen bestuurder meer bent.

Waar?
U bent beschermd bij schadevorderingen van overal ter wereld. Alleen vorderingen die ingesteld worden in of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de Verenigde Staten en Canada zijn uitgesloten.

Het betreft een contract met een duurtijd van 1 of 3 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór het einde van de overeenkomst zich ertegen verzet volgens de wettelijke modaliteiten. Contracten met een duurtijd van minder dan 1 jaar eindigen op de contractueel voorziene datum, zonder stilzwijgende verlenging.

aansprakelijkheid bedrijfsleider  
aansprakelijkheid bedrijfsleider  
Wat moet ik doen in geval van schade?

Neem via uw verzekeringsadviseur zo snel mogelijk contact op met AG Insurance.. Doe dit zeker binnen de 8 dagen nadat u een schadevordering ontvangen hebt van iemand. Uw makelaar helpt u vervolgens verder.

Bezorg hem deze info:

 • een beschrijving van de schadevordering of van de mogelijke aanleidingen ertoe,
 • de aard van de fout die de eisers inroepen,
 • de aard en (bij benadering) het bedrag van de gevorderde schadevergoeding,
 • de namen van de eisers,
 • de namen van de betrokken verzekerden,
 • de manier waarop u voor het eerst weet kreeg van de schadevordering of van de daden of feiten die leidden tot de schadevordering.

Juridisch en niet-juridische informatie over de schade moet uiterlijk binnen 48 uur bij AG Insurance zijn.

Het is belangrijk dat u zelf nooit enige aansprakelijkheid erkent. Keer zelf geen vergoedingen uit en beloof of regel niets zonder vooraf het schriftelijk akkoord te hebben van AG Insurance.

Wat zijn de belangrijkste uitsluitingen?

Uw bescherming is transparant. Ze geldt niet voor schade die voortvloeit uit enkele logische en duidelijk omschreven situaties: 

 • daden of feiten die u kende vóór u de verzekeringsovereenkomst aanging,
 • opzettelijke fouten,
 • persoonlijke voordelen waar u wettelijk geen recht op had,
 • boetes,
 • lichamelijke en materiële schade die verzekerbaar zijn via een verzekering BA Uitbating,
 • professionele fouten die verzekerbaar zijn via een burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
aansprakelijkheid bedrijfsleider  
 
 
Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!