verzekeringsattest opvragen
Een vraag?
Contacteer onze partners!

Gegevens voor premieafrekening

Voor het product BA Ondernemingen van AG Insurance, kunt u via digitale weg gegevens inbrengen die nodig zijn voor de premieafrekening.

​​​

Verzekeringsattesten en werven aanmelden

Wie zaken doet, moet regelmatig aan klanten en andere partijen kunnen aantonen in orde te zijn m​et de verzekeringen. Als u verzekerd bent bij AG kunt u daarvoor heel eenvoudig online uw verzekeringsattesten opvragen.
​​

Welke verzekeringsattesten kunt u nodig hebben?

  • Attest arbeidsongevallenverzekering om desgevraagd te kunnen voorleggen aan uw klant.
  • Attest burgerlijke aansprakelijkheid ondernemingen om desgevraagd te kunnen voorleggen aan uw klant.
  • Attest verzekering tienjarige aansprakelijkheid om voor te leggen aan architect en bouwheer voor u een werf opstart. Vooraleer u dit verzekeringsattest krijgt, moet u eerst een werf aanmelden​. U ontvangt het attest dan automatisch.

U kunt deze attesten hier enkel aanvragen als u de desbetreffende verzekering onderschreven hebt bij AG.
Hebt u vragen over de verzekeringen Arbeidsongevallen, BA Onderneming of Tienjarige aansprakelijkheid​? Of over het verkrijgen van uw verzekeringsattesten, het aanmelden van uw werf of het inbrengen van uw gegevens voor uw premieafrekening? Neem dan contact op met uw makelaar.