verzekeringsattest opvragen
Een vraag?
Contacteer onze partners!

Verzekeringsattesten, werven aanmelden, gegevens voor premieafrekening

  1. Wie zaken doet, moet regelmatig aan klanten en andere partijen kunnen aantonen in orde te zijn met de verzekeringen. Als u verzekerd bent bij AG kunt u daarvoor heel eenvoudig online uw verzekeringsattesten opvragen.
  2. Voor het product BA Ondernemingen van AG Insurance, kunt u via digitale weg gegevens inbrengen die nodig zijn voor de premieafrekening.

​​

1) Welke verzekeringsattesten kunt u nodig hebben?

  • Attest arbeidsongevallenverzekering om desgevraagd te kunnen voorleggen aan uw klant.
  • Attest burgerlijke aansprakelijkheid ondernemingen om desgevraagd te kunnen voorleggen aan uw klant.
  • Attest verzekering tienjarige aansprakelijkheid om voor te leggen aan architect en bouwheer voor u een werf opstart. Vooraleer u dit verzekeringsattest krijgt, moet u eerst een werf aanmelden​. U ontvangt het attest dan automatisch.

U kunt deze attesten hier enkel aanvragen als u de desbetreffende verzekering onderschreven hebt bij AG.2) Inbreng van de gegevens voor de berekening van de premie BA Ondernemingen

Als verzekerde kunt u voor het product BA Ondernemingen gegevens inbrengen die nodig zijn voor uw premieafrekening. 


Hebt u vragen over de verzekeringen Arbeidsongevallen, BA Onderneming of Tienjarige aansprakelijkheid​? Of over het verkrijgen van uw verzekeringsattesten, het aanmelden van uw werf of het inbrengen van uw gegevens voor uw premieafrekening? Neem dan contact op met uw makelaar.