Waarborg arbeidsongeschiktheid binnen een pensioenverzekering
Extra bescherming bij arbeidsongeschiktheid, als aanvulling op uw pensioenopbouw.
 
Bescherming van uw levensstandaard

U stelt uw financiële situatie veilig bij een ziekte en/of ongeval.

Optie bij uw IPT- of POZ-pensioenverzekering

Uw onderneming of uzelf betaalt de premie en vult uw IPT of POZ aan met extra bescherming bij arbeidsongeschiktheid.

Op maat

U stemt het gewaarborgd inkomen af op uw behoeften.

Premies aftrekbaar als beroepskosten

Maandelijkse rente of terugbetaling pensioenbijdrage

U krijgt tijdens uw arbeidsongeschiktheid een maandelijkse rente en/of de terugbetaling van uw pensioenbijdragen.

 

Waarom is deze verzekering iets voor mij?

Ziek zijn of een ongeval hebben, brengt voor een zelfstandige meteen inkomensverlies mee. De RIZIV-uitkeringen waar u vanaf 8 dagen arbeidsongeschiktheid en in dit geval vanaf de eerste dag recht op hebt​, compenseren dat inkomensverlies lang niet volledig.

Dankzij de Waarborg arbeidsongeschiktheid binnen uw aanvullende pensioenverzekering IPT of POZ ontvangt u een maandelijks vervanginkomen en kunt u uw levensstandaard behouden. U kunt bovendien blijven sparen voor uw pensioen, want tijdens uw arbeidsongeschiktheid worden uw pensioenbijdragen terugbetaald als u gekozen hebt voor de waarborg 'AVRI premieterugbetaling'. U stemt de waarborg dus volledig af op uw persoonlijke situatie.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u de premies aftrekken als beroepskosten.

arbeidsongeschiktheid  
Hoe werkt deze verzekering?

​U kan kiezen voor terugbetaling van de pensioenbijdragen tijdens uw arbeidsongeschiktheid en voor een maandelijkse rente. De waarborg gaat in nadat de gekozen eigenrisicotermijn of minimumduur verstreken is en het bedrag van de rente is evenredig met de graad van uw arbeidsongeschiktheid.

Hoeveel rente u maximaal kunt verzekeren, hangt af van uw beroepsinkomen en de rentes die eventueel al verzekerd zijn. De premie van uw dekking arbeidsongeschiktheid mag niet groter zijn dan 50 % van de totale bijdrage van uw IPT- of POZ-contract.

Wanneer en hoe kan ik mijn Waarborg arbeidsongeschiktheid gebruiken?

​Deze aanvullende verzekering eindigt op de datum die in de bijzondere voorwaarden staat. Dat is uiterlijk op de eindvervaldag van de hoofdverzekering en overschrijdt nooit het verzekeringsjaar waarin u 65 jaar wordt.

Fiscaliteit

 • U betaalt een premietaks van 9,25 %.
 • De premies zijn aftrekbaar als beroepskosten.

Belastingen op de uitkeringen

de waarborg is onderschreven door een vennootschap in het voordeel van haar bedrijfsleider :

 • belastingvermindering voor vervangingsinkomen,
 • de uitkeringen bij tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid zijn steeds belastbaar. Ze zijn ook onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing van 22,20 %.

de waarborg is onderschreven door een natuurlijke persoon

 • belastingvermindering voor vervangingsinkomen,
 • de uitkeringen bij tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid zijn belastbaar wanneer ze als doel hebben het inkomensverlies op te vangen,
 • geen bedrijfsvoorheffing.
arbeidsongeschiktheid  
arbeidsongeschiktheid  
Welke keuzemogelijkheden heb ik met deze verzekering?

​U kunt de Waarborg arbeidsongeschiktheid goed afstemmen op uw persoonlijke situatie. U kiest:

 • of u bij arbeidsongeschiktheid alleen een rente wilt, alleen een premieterugbetaling of de combinatie van beide,
 • of u alleen bescherming wilt bij ziekte, of ook bij ongevallen in uw privé- en beroepsleven,
 • of u alleen een bescherming wilt bij volledige arbeidsongeschiktheid, of ook bij een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (vanaf 25 %),
 • of u een constante rente krijgt of een rente die met 2 % of 3 % stijgt tijdens de duur van de arbeidsongeschiktheid
 • of u een rente krijgt na 30, 60, 90, 180 of 365 dagen arbeidsongeschiktheid. Dit is de zogenoemde eigenrisicotermijn,
 • of u de arbeidsongeschiktheidrente vanaf de eerste dag krijgt, na een arbeidsongeschiktheid van minimaal 30 of 60 dagen. Dit is de zogenoemde minimumduur: alleen mogelijk voor zelfstandigen en vrije beroepen
 
 
 
 

​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!