bedrijfsleider verzekering

Mijn inkomen veiligstellen

​Bescherm uw inkomen na een ongeval of bij ziekte

  • Pack Arbeidsongevallen+
    De aanvulling op uw arbeidsongevallenverzekering die ook uw inkomen van bedrijfsleider beschermt bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid of overlijden.
Verminderen
bedrijfsleider verzekering

Mijn gezin beschermen als ik overlijd

​Geef uw gezin financiële zekerheid

  • Pack Arbeidsongevallen+
    De aanvulling op de arbeidsongevallenverzekering van uw onderneming die uw gezin een financieel ondersteunt als u overlijdt.
Verminderen
bedrijfsleider verzekering

De continuïteit van mijn bedrijf garanderen in crisissituaties

​Krijg hulp bij noodgevallen

  • Pack Arbeidsongevallen+
    Deze aanvulling op uw arbeidsongevallenverzekering garandeert u steun voor de continuïteit van uw bedrijf: bij vervroegde terugkeer uit het buitenland, de terugbetaling van verdedigingskosten en van de kosten van een controlearts wanneer uw medewerkers langdurig of herhaaldelijk afwezig zijn.
Verminderen