assurance décès indépendants
Een vraag?
Contacteer onze partners!

Verzekerd van een zorgeloze overname?

Een verhaal uit het leven gegrepen


De familie Lauwers heeft al jaar en dag een gekende bakkerij in de streek. De zaakvoerder - André - is echter niet meer van de jongsten en wil het bedrijf graag overlaten aan zijn 44-jarige dochter Carla en haar man Pieter, die allebei al in de zaak werken. ​Carla staat hier wel open voor, maar er is één probleem. Omdat de zaak recent volledig vernieuwd werd, is er een vrij hoge kredietlast.  Wat nu?

​​​​​​​​​​


Vader, dochter en schoonzoon raken het dan ook niet eens over de overname, precies door die hoge schulden.
Carla heeft het gevoel dat er na de overname een heel zware last op haar schouders zal terechtkomen. En deze angst wordt gedeeld door haar man, die terugschrikt voor de eventuele financiële gevolgen die dit kan hebben voor het gezin. Carla en Pieter moeten immers niet alleen aan de zaak denken, maar ook aan hun drie kinderen.

De discussies over deze overname wegen op de hele familie en zorgen voor de nodige spanningen.

Als Carla en haar man Pieter gezond blijven, stelt er zich eigenlijk geen probleem. Het gaat om een goed draaiende zaak en allebei beschikken ze over de nodige knowhow en energie om de zaak te kunnen overnemen.
Als een van beiden zou overlijden, dan zou het wel verkeerd kunnen aflopen.
Hoe zou de financiële situatie van de overlevende partner er dan uitzien, met die huizenhoge schulden die die nog altijd zouden moeten worden terugbetaald? Wellicht zou er zelfs een personeelslid moeten worden aangeworven om de zaak draaiende te houden, wat nog eens extra kosten zou betekenen.
Wat met het onrechtstreeks impact van deze professionele situatie op het gezinsbudget? Wat met de hobby's van de kinderen, hun hogere studies later, …? De financiële catastrofe zou niet te overzien zijn.

Veel vragen en weinig antwoorden. 

Misschien kan een overlijdensverzekering in dit geval wel soelaas bieden

Carla en Pieter maken zich duidelijk zorgen over de financiële toekomst van hun zaak en van hun gezin als een van beiden zou overlijden. Het belet hen zelfs om de familiezaak over te nemen en voort uit te bouwen. Hun angst werkt verlammend.
Zij hebben dus nood aan bescherming voor als het mis zou gaan. Misschien zou een overlijdensverzekering inderdaad de nodige gemoedsrust en bescherming kunnen bieden. Zodat ze toch zonder zorgen die volgende stap in hun professionele loopbaan zouden kunnen zetten.

Een goede tip voor Carla en Pieter: spreek erover met uw verzekeringsadviseur. Hij bekijkt samen met u of een overlijdensverzekering inderdaad het antwoord is op deze bekommernissen en welke formule het best aansluit bij uw specifieke behoeften.

Dit verhaal is gebaseerd op waargebeurde feiten. Uiteraard zijn de namen en de context aangepast om de privacy van de betrokkenen te vrijwaren.​

--------​

Deze reclame betreft de overlijdensverzekeringen (tak 21) van AG Insurance.  Deze verzekeringen waarborgen de uitbetaling aan de aangeduide begunstigde(n) van een kapitaal bij overlijden van de verzekerde gedurende de looptijd van het contract. Ze zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Er worden diverse uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden voorzien voor het verzekerde risico. Vóór de onderschrijving van het product is het noodzakelijk om de algemene voorwaarden en de infofiche overlijdensverzekering, gratis beschikbaar op www.ag.be, door te nemen.

AG Insurance n.v. - E. Jacqmainlaan 53 - 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE0404.494.849 – www.ag.be – Tel. +32(0)2 664 81 11