Waarborg overlijden binnen een pensioenverzekering
Extra bescherming bij overlijden, als aanvulling op de pensioenopbouw via uw IPT of POZ.
 
Gemoedsrust voor de zelfstandige

Uw gezin kan zijn levensstandaard behouden als u zou overlijden.

Minimum- of aanvullend overlijdenskapitaal

Binnen uw pensioenverzekering

Voor een kleine bijpremie last u in uw IPT of POZ extra bescherming in.

Concurrentieel tarief

Een klein stukje van het budget voor uw aanvullend pensioen volstaat om uw gezin extra zekerheid te geven.

Uw vennootschap (IPT) of uzelf (POZ) betaalt de premie

 

Waarom is deze verzekering iets voor mij?

Als u als zelfstandige of bedrijfsleider zou overlijden, betekent dat een enorme klap voor uw gezin. Niet alleen emotioneel, maar ook financieel.

De aanvullende overlijdenswaarborg in uw IPT- of POZ-contract garandeert u gemoedsrust. Want u weet dat uw gezin geen financiële zorgen zal hebben na uw overlijden en dat ze hun levensstandaard zullen kunnen behouden.

Uw vennootschap (IPT) of uzelf (POZ) betaalt de bijdrage voor de extra bescherming van uw gezin.

 

 

waarborg overlijden  
Hoe werkt deze verzekering?

Als u overlijdt vóór de einddatum van uw pensioenverzekering, dan gaat de opgebouwde reserve standaard naar uw begunstigde. Met de aanvullende waarborg Overlijden zorgt u ervoor dat uw begunstigde bij uw overlijden extra financiële zekerheid geniet.

U hebt 2 opties:

  • ofwel krijgt de begunstigde bij uw overlijden de reserve van uw contract, met een minimumkapitaal dat u vooraf vastgelegd hebt,
  • ofwel krijgt hij bij uw overlijden de reserve van uw contract + een aanvullend kapitaal dat u vooraf vastgelegd hebt.

Een klein stukje van het budget voor uw aanvullend pensioen volstaat om uw gezin extra financiële zekerheid te geven. Het tarief hangt af van de grootte van het overlijdenskapitaal dat u wilt laten verzekeren en van het feit of u al dan niet rookt.

De premie voor de overlijdenswaarborg wordt afgehouden van de reserve van uw IPT- of POZ-contract. Zolang die reserve volstaat om premies af te houden, blijft uw overlijdenskapitaal gegarandeerd, zelfs als uw vennootschap of uzelf​ intussen geen bijdragen meer betaalt. Zodra de reserve niet meer volstaat, melden wij u dat schriftelijk.

Wanneer en hoe kan ik mijn Waarborg  overlijden gebruiken?

​Deze aanvullende bescherming eindigt op het moment dat uw pensioenverzekering afloopt.

Als uw pensioenverzekering verplicht wordt uitbetaald bij de (vervroegde) wettelijke pensionering, vervallen ook de aanvullende waarborgen.

Als u zou overlijden vóór het einde van het contract, moeten uw nabestaanden ons onder meer een uittreksel van de overlijdensakte bezorgen en dan krijgen zij het overlijdenskapitaal zo vlug mogelijk uitbetaald.

waarborg overlijden  
waarborg overlijden  
Welke keuzemogelijkheden heb ik met deze verzekering?

​U kunt de Waarborg overlijden goed afstemmen op uw persoonlijke situatie. U kiest namelijk:

  • tussen een minimum- en een aanvullend pensioenkapitaal,
  • de begunstigden van de extra bescherming.
 
 
 
 

​​​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!