Tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal
De continuïteit van uw onderneming verzekeren wanneer een sleutelfiguur overlijdt.
 
De continuïteit van het bedrijf gegarandeerd

Uw onderneming verzekert zich na het overlijden van de bedrijfsleider van een kapitaal om bijvoorbeeld een interim-manager aan te stellen of een investeringskrediet verder af te lossen.

Vrije keuze van het te verzekeren bedrag

U bepaalt zelf het overlijdenskapitaal.

Bescherming voor een lange periode

U kiest zelf hoe lang de verzekering loopt.

Concurrentieel tarief voor grote kapitalen

Bedrijf is verzekeringnemer en begunstigde

Uw onderneming onderschrijft de polis, betaalt de premies en is de begunstigde van het overlijdenskapitaal.

 

Waarom is deze verzekering iets voor mij?

​Als bedrijfsleider wil u op beide oren kunnen slapen: als u zou overlijden, dan moet uw bedrijf verder kunnen. Daarvoor is deze verzekering, onderschreven binnen de fiscaliteit bedrijfsleidersverzekering (BLV), een ideale oplossing. Wanneer u zou overlijden, dan krijgt de vennootschap het verzekerde overlijdenskapitaal uitgekeerd. Daarmee kan de onderneming bijvoorbeeld een interim-manager aanstellen en de vaste kosten betalen.

Deze verzekering is ook interessant als uw onderneming een investeringskrediet aangaat. Overlijdt u plots, dan beschikt de vennootschap over voldoende middelen om het krediet verder af te lossen.

Wilt u dat uw aandelen bij uw overlijden naar de huidige aandeelhouders gaan en niet in vreemde handen terechtkomen? Ook dan biedt de tijdelijke overlijdensverzekering een goede oplossing. Ze garandeert de vennootschap bij uw overlijden immers extra middelen om uw aandelen over te nemen. Zo vermijdt u dat uw aandelen eventueel in handen terechtkomen van iemand die niet de nodige expertise heeft om uw bedrijf goed te kunnen verderzetten.

Dankzij de verzekering AG Premium Life Protection kunt u tegen een interessant tarief ook kapitalen groter dan 500.000 euro verzekeren.

overlijdensverzekering vast kapitaal  
Wanneer en hoe ontvangen mijn begunstigden het overlijdenskapitaal?

​Als u de overlijdensverzekering in fiscaliteit Bedrijfsleidersverzekering (BLV) onderschreven hebt en u overlijdt vóór de einddatum van de verzekering, dan krijgt de vennootschap als begunstigde het verzekerde kapitaal uitgekeerd.

Bij fiscaliteit BLV (verzekeringsnemer = vennootschap, begunstigde = vennootschap) kan de einddatum van de verzekering ook op een andere datum dan de wettelijke pensioendatum (momenteel 65 jaar) vastgelegd worden.

De eindbelasting bij een tijdelijke overlijdensverzekering onder fiscaal regime van een BLV is als volgt: het uitgekeerde overlijdenskapitaal aan de vennootschap is onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

De premies van de overlijdensverzekering zijn fiscaal aftrekbaar.

Uw nabestaanden moeten zo snel mogelijk na uw overlijden onder meer een uittreksel uit de overlijdensakte aan AG Insurance bezorgen. Wij zorgen dan zo vlug mogelijk voor de uitbetaling van het verzekerde kapitaal.  

Welke opties heb ik tijdens en op het einde van de verzekering?

  • U bepaalt zelf het verzekerde kapitaal.
  • U kiest vrij de looptijd van de verzekering (minimum 3 jaar, maximum 35 jaar).
  • U bepaalt zelf het type premie:

eenmalige premie: de vennootschap betaalt de volledige premie in één keer. Dit kan haar een maximaal fiscaal voordeel opleveren. U bent meteen voor de volledige looptijd verzekerd.

periodieke premie: de vennootschap betaalt een vaste premie (jaarlijks, zesmaandelijks of driemaandelijks).

risicopremie: de vennootschap betaalt elk jaar een premie in functie van het overlijdensrisico dat u loopt.

overlijdensverzekering vast kapitaal  
overlijdensverzekering vast kapitaal  
Wat zijn de niet-gedekte risico’s?

  • overlijden dat veroorzaakt is door de opzettelijke daad of op aansporing van één van de begunstigden van het contract;
  • overlijden ten gevolge van zelfmoord, gepleegd binnen het jaar dat volgt op de inwerkingtreding van het contract;

Deze lijst is niet exhaustief. U vindt de exacte omvang van de waarborgen in de algemene voorwaarden van dit product, die hier onderaan deze pagina te vinden zijn.

 
 
 
 

​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!