Overlijdensverzekering met afnemend kapitaal
Zeker zijn dat uw bedrijf zijn kredieten kan terugbetalen als u zou overlijden.
 
Gemoedsrust voor de afbetaling van het krediet

Als u overlijdt, dan komt uw bedrijf niet in financiële problemen. De leninglast valt immers (gedeeltelijk) weg.

Bedrijf is verzekeringnemer en begunstigde

Uw bedrijf sluit de polis af, betaalt de premies en is de begunstigde van het verzekerde kapitaal als u overlijdt.

Correcte en snelle afhandeling na overlijden

Interessant tarief

De premie is laag in verhouding tot het overlijdenskapitaal dat u verzekert.

Fiscaal interessant

Uw bedrijf kan de polis onderschrijven in het stelsel van de individuele pensioentoezegging (IPT) of bedrijfsleidersverzekering (BLV). De premie is aftrekbaar als beroepskost.

 


Waarom is deze verzekering iets voor mij?

Gemoedsrust

U bezorgt uzelf gemoedsrust. Want u voorkomt dat uw bedrijf in financiële moeilijkheden komt als u zou overlijden vooraleer een krediet volledig terugbetaald is.

Flexibiliteit

Beslist u om uw krediet te herfinancieren? Geen probleem, de overlijdensverzekering kan mee aangepast worden.

Fiscaal voordelig

Onder bepaalde voorwaarden kan uw vennootschap de premies fiscaal aftrekken.

Eenvoudig

Uw vennootschap kan kiezen tussen een eenmalige premie, periodieke premies of risicopremies.

Beperkte investering

In ruil voor een kleine premie kan uw bedrijf een aanzienlijk overlijdenskapitaal verzekeren.

overlijdensverzekering afnemend kapitaal  
Hoe werkt deze verzekering?

​De tijdelijke overlijdensverzekering met afnemend kapitaal is een overlijdensverzekering waarvan het verzekerde kapitaal afneemt in de loop van het contract. Dankzij deze verzekering krijgt de begunstigde een vooraf bepaald kapitaal als u overlijdt vóór de einddatum van het contract.

Deze verzekering is doorgaans gekoppeld aan een krediet, bijvoorbeeld een investeringskrediet, en is bedoeld om (een deel van) het openstaande krediet terug te betalen als u vroegtijdig zou overlijden. Het verzekerde kapitaal neemt in dit geval af aan hetzelfde ritme als het krediet dat u nog moet betalen. Dit is het zogenoemde kapitaalaflossingsplan.

U bepaalt zelf welk percentage van het ontleende bedrag u wilt verzekeren, bv. 50 %, 80 % of 100 %. Een dekking van 100 % is ideaal: als u overlijdt vóór de einddatum van uw lening, dan valt de volledige leninglast weg.

Uw bedrijf kan de verzekering afsluiten in het fiscale stelsel van de bedrijfsleidersverzekering (BLV). De vennootschap is dan verzekeringnemer en begunstigde, u bent de verzekerde. In BLV-fiscaliteit garandeert u de continuïteit van uw vennootschap.

Wanneer en hoe kan ik de waarborg van deze verzekering genieten?

​Doorgaans loopt uw overlijdensverzekering met afnemend kapitaal even lang als het krediet.

Als u kiest voor een verzekering volgens het fiscaal regime van een individuele pensioentoezegging (IPT), dan moet deze een eindleeftijd hebben van minstens 65 jaar (de huidige wettelijke pensioenleeftijd). In het stelsel van de bedrijfsleidersverzekering mag ook voor een andere einddatum gekozen worden.

De verzekering loopt automatisch af: ofwel als u - de verzekerde - overlijdt, ofwel doordat de looptijd van de polis verstreken is.

overlijdensverzekering afnemend kapitaal  
overlijdensverzekering afnemend kapitaal  
Welke opties heb ik tijdens en op het einde van de verzekering?

 • U bepaalt zelf welk percentage van het ontleende bedrag dat u verzekert.
 • U kiest het type premie:
  • eenmalige premie: uw vennootschap  betaalt de volledige premie in één keer. Dit kan haar een maximaal fiscaal voordeel opleveren. Uw vennootschap is meteen voor de volledige looptijd van haar krediet verzekerd.
  • periodieke premies: uw vennootschap betaalt een vaste premie tijdens de eerste jaren van  de verzekering. De totaalpremie wordt over gelijke jaarpremies verspreid (gedurende maximaal 2/3 van de looptijd van de verzekering). Op deze manier optimaliseert uw vennootschap de budgettaire impact en het fiscale voordeel van de premies.
  • risicopremies: uw vennootschap betaalt elk jaar een premie in functie van het overlijdensrisico dat u loopt.
 • Uw vennootschap kan haar contract aanpassen als het krediet geherfinancierd.
Wat zijn de niet-gedekte risico’s ?

 • overlijden dat veroorzaakt is door de opzettelijke daad of op aansporing van één van de begunstigden van het contract,
 • overlijden ten gevolge van zelfmoord, gepleegd binnen het jaar dat volgt op de inwerkingtreding van het contract.

Deze lijst is niet exhaustief. U vindt de exacte omvang van de waarborgen in de algemene voorwaarden van dit product, die hier onderaan deze pagina te vinden zijn.

overlijdensverzekering afnemend kapitaal  
 
 

​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!