Tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal
Uw gezin of uw bedrijf beschermen tegen de financiële gevolgen van een overlijden.
 
Vrije keuze van het te verzekeren bedrag

U bepaalt zelf het overlijdenskapitaal.

Bescherming voor een lange periode

U kiest zelf hoe lang de verzekering loopt.

Concurrentieel tarief voor grote kapitalen

Correcte en snelle afhandeling na overlijden

Ook mogelijk via uw vennootschap

Uw vennootschap kan een tijdelijke overlijdensverzekering afsluiten met uw nabestaanden als begunstigden.

 

Waarom is deze verzekering iets voor mij?

Gemoedsrust

Als bedrijfsleider bezorgt u uw gezin financiële gemoedsrust. Als u plots zou overlijden, dan hoeven uw nabestaanden zich geen zorgen te maken op financieel vlak.

Keuze

U kiest zelf welk bedrag u verzekert en voor welke periode.

Voor te verzekeren kapitalen die groter zijn dan 500.000 euro hebben we een zeer concurrentieel tarief, dankzij het product AG Premium Life Protection

Via uw vennootschap

Uw vennootschap kan de verzekering onderschrijven en de premies betalen, met uw gezin als begunstigde.

Fiscaal interessant

Onder bepaalde voorwaarden kunnen de premies fiscaal afgetrokken worden, bijvoorbeeld in het stelsel van het langetermijnsparen of de individuele pensioentoezegging (IPT).

Lage kostprijs

De premie is laag in verhouding tot het verzekerde kapitaal.

tijdelijke overlijdensverzekering  
Wanneer en hoe ontvangen mijn begunstigden het overlijdenskapitaal?

Als u overlijdt vóór de einddatum van de verzekering, dan krijgen uw begunstigden het verzekerde kapitaal uitgekeerd.

Als de overlijdensverzekering is afgesloten onder het stelsel van een IPT – met de vennootschap als verzekeringnemer en de naasten van de bedrijfsleider als begunstigden – dan moet de verzekering minstens gelden tot de 65e verjaardag van de bedrijfsleider.

De eindbelasting bij een tijdelijke overlijdensverzekering onder fiscaal regime van een IPT is als volgt:

 • RIZIV-afhouding: 3,55 %
 • Solidariteitsbijdrage: 2 % (0 % - 2 %)
 • Belasting:  
 • 16,5 % bij overlijden (10 % indien  de uitkering na 65 jaar gebeurt en de aangeslotene-overledene professioneel actief is gebleven tot de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar in 2016))

Als u overlijdt tijdens de duur van de verzekering, dan moeten uw nabestaanden een uittreksel uit de overlijdensakte aan AG Insurance bezorgen. Wij zorgen dan zo vlug mogelijk voor de uitbetaling van het verzekerde kapitaal.  

Welke opties heb ik tijdens en op het einde van de verzekering?

 • U bepaalt zelf het verzekerde kapitaal.
 • U kiest vrij de looptijd van de verzekering (minimum 3 jaar, maximum 35 jaar).
 • U kiest zelf de begunstigde.
 • U bepaalt zelf het type premie :
  • eenmalige premie: u betaalt de volledige premie in één keer. Dit kan u een maximaal fiscaal voordeel opleveren. U bent meteen voor de volledige looptijd verzekerd.
  • periodieke premie: u betaalt een vaste premie (jaarlijks, zesmaandelijks of driemaandelijks).
  • risicopremie: u betaalt elk jaar een premie in functie van het overlijdensrisico dat u loopt.
 • Het is mogelijk om te kiezen voor een tijdelijke overlijdensverzekering in het fiscaal regime van de individuele pensioentoezegging (IPT) of de bedrijfsleidersverzekering (BLV). Dan onderschrijft uw vennootschap de polis en betaalt ze de premies.
tijdelijke overlijdensverzekering  
tijdelijke overlijdensverzekering  
Wat zijn de niet-gedekte risico’s?

 • overlijden dat veroorzaakt is door de opzettelijke daad of op aansporing van één van de begunstigden van het contract;
 • overlijden ten gevolge van zelfmoord, gepleegd binnen het jaar dat volgt op de inwerkingtreding van het contract;

Deze lijst is niet exhaustief. U vindt de exacte omvang van de waarborgen in de algemene voorwaarden van dit product, die hier te vinden zijn.

 
 
 
 

​​​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!