Gewaarborgd Inkomen
Inkomensbescherming als u niet kunt werken omdat u ziek bent of een ongeval had.
 
Zeker van inkomen

U krijgt maandelijks een gewaarborgde rente als u arbeidsongeschikt bent door een ziekte of ongeval.

Op maat

3 varianten om uw inkomen te beschermen: u kiest de formule die het best bij u past.

Premies aftrekbaar als beroepskosten

Bij zowel ziekte als ongeval

U bent niet enkel verzekerd in geval van een ongeval, maar ook bij ziekte.

 

Waarom is deze verzekering iets voor mij?

Inkomen verzekeren

Wanneer u als zelfstandige of vrije beroeper ziek wordt of een ongeval krijgt en niet kunt werken, dan heeft dat onmiddellijk gevolgen voor uw inkomen en voor de omzet van uw bedrijf.

De verzekering Gewaarborgd Inkomen biedt u gemoedsrust. U ontvangt namelijk een maandelijkse rente zodat u uw levensstandaard kunt behouden.

Voordelen

 • De premies die u voor uw inkomensverzekering betaalt, zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar als beroepskosten. Daardoor valt de financiële inspanning die u levert voor uw verzekering Gewaarborgd Inkomen in de praktijk 40 % lager uit dan de effectieve premie.
 • U kunt kiezen uit 3 flexibele formules.
 • Bent u een geconventioneerd geneesheer, tandarts, apotheker of kinesitherapeut? Dan  kunt u uw RIZIV-bijdrage ook gebruiken voor pensioenopbouw en/of een gewaarborgd inkomen.
 • U bent beschermd bij elke arbeidsongeschiktheid: van korte duur tot permanent, geheel of gedeeltelijk. Zelfs al bent u maar voor 25 % arbeidsongeschikt verklaard.
 • U krijgt uitkeringen zolang u arbeidsongeschikt bent.

gewaarborgd inkomen  
Hoe werkt deze verzekering?

​De verzekering Gewaarborgd Inkomen kan onderschreven worden tot de leeftijd van 65 jaar.

Er zijn 3 formules:

 1. de klassieke inkomensbescherming,
 2. een formule 'omzetverzekering', die deels de omzetdaling opvangt wanneer u als zelfstandige bedrijfsleider arbeidsongeschikt wordt. Deze formule kan enkel onderschreven worden door vennootschappen van vrije beroepers of professionele vennootschappen (= beroepsactiviteit van intellectuele aard),
 3. de formule 'leninglast', waarmee een investeringskrediet, woonkrediet of consumentenkrediet afgelost kan blijven worden als u arbeidsongeschikt bent.

De formule 'omzetverzekering' is bedoeld voor professionele vennootschappen waarvan de zelfstandige bedrijfsleider de enige sleutelfiguur is binnen het bedrijf. Hij of zij moet minstens 95 % van de omzet realiseren.

U bepaalt zelf hoe hoog de maandelijkse uitkeringen zullen zijn. Ze mogen maximaal 80 % bedragen van uw belastbaar beroepsinkomen. U kiest een vaste rente of een rente die jaarlijks met 3 % stijgt . En u bepaalt hoelang u zelf eerst uw inkomensverlies opvangt. Dit is de eigenrisicotermijn.

Uw verzekering Gewaarborgd inkomen vergoedt u naargelang de ernst van de arbeidsongeschiktheid. 50 % arbeidsongeschiktheid betekent dat u 50 % van de verzekerde rente krijgt. Vanaf een arbeidsongeschiktheid van 66 % krijgt u de volle 100 % van de verzekerde rente.

Wanneer en hoe kan ik mijn Gewaarborgd Inkomen gebruiken en wat is de fiscaliteit?

​Als uzelf de verzekeringnemer bent, blijft u tot uw 65e beschermd. Wanneer uw vennootschap de verzekeringnemer is en ook de begunstigde, dan loopt het contract tot uw 60e of 65e, naargelang  de keuze van uw vennootschap.

Fiscaliteit

 • U betaalt een premietaks van 9,25 %.
 • De premies zijn aftrekbaar als beroepskosten:

voor zelfstandigen zonder vennootschap

 • als de prestaties van het contract effectief dienen om de vermindering van beroepsinkomsten door arbeidsongeschiktheid op te vangen.

voor vennootschappen

 • als de prestaties van het contract effectief dienen om de vermindering van beroepsinkomsten door arbeidsongeschiktheid op te vangen.
 • binnen de 100 %-regel (niet van toepassing voor de formule 'omzetverzekering). Dat wil zeggen dat de legale en extralegale arbeidsongeschiktheidsuitkeringen aan de zelfstandige (gefinancierd door de vennootschap), zijn normale jaarlijkse bruto-inkomen niet mogen overschrijden.

Fiscaal regime op de uitkeringen

de verzekering is onderschreven door een natuurlijke persoon

 • belastingvermindering voor vervangingsinkomen,
 • de uitkeringen bij tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid zijn progressief belastbaar wanneer ze een inkomensverlies opvangen,
 • geen bedrijfsvoorheffing.

de verzekering is onderschreven door een vennootschap 

 • belastingvermindering voor vervangingsinkomen,
 • de uitkeringen bij tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid zijn progressief belastbaar, vermits ze een inkomensverlies opvangen. Ze zijn ook onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing van 22,20 %,
 • de uitkeringen van de  formule 'omzetverzekering' worden toegevoegd aan de winst van de vennootschap en zijn dus onderworpen aan de vennootschapsbelasting.
gewaarborgd inkomen  
gewaarborgd inkomen  
Welke keuzemogelijkheden heb ik bij deze verzekering?

​U kunt uw verzekering Gewaarborgd inkomen goed afstemmen op uw persoonlijke situatie. U kiest:

 • of u alleen bescherming wilt bij ziekte, of ook bij ongevallen in uw privé- en beroepsleven,
 • of u een constante rente krijgt, of een rente die jaarlijks met 3 % stijgt en zich dus aanpast aan de stijgende levenskost,
 • of u een rente krijgt na 30 of na 90 dagen arbeidsongeschiktheid. Dit is de zogenoemde eigenrisicotermijn,
 • of u de premie jaarlijks of maandelijks betaalt.
In welke gevallen is er geen tussenkomst?

 • arbeidsongeschiktheidsgraad van minder dan 25 %,
 • fysiologische arbeidsongeschiktheid zonder economische ongeschiktheid,
 • plastische chirurgie, alcoholisme, zelfmoordpoging, vooraf bestaande aandoeningen.

Bovenstaande opsomming is  niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de Algemene Voorwaarden van dit product. U kunt die hier op deze website raadplegen.

gewaarborgd inkomen  
 
 

​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!