verzekeringen starter
Een vraag?
Contacteer onze partners!

Bescherm uzelf en uw gezin

Deze verzekeringen kunt u niet missen als starter

U zet de stap om zelfstandige te worden en gaat daarmee een mooie uitdaging aan. Zorg wel dat u uzelf en uw gezin goed beschermt en dat u tijdig een aanvullend pensioen opbouwt.

Gewaarborgd inkomen

​Als u door een ongeval of ziekte een tijdlang niet kunt werken, duiken uw inkomsten meteen omlaag, terwijl u wel alle facturen moet blijven betalen. De uitkering van het ziekenfonds zal niet volstaan. Een polis Gewaarborgd Inkomen compenseert uw inkomensverlies (gedeeltelijk) als u arbeidsongeschikt bent. Bovendien kunt u de premies volledig fiscaal aftrekken.

Verminderen

Uitkering bij overlijden

​Met een overlijdensverzekering beschermt u de levensstandaard van uw gezin als u plots zou overlijden en zij, met een inkomen minder, de vaste kosten moeten blijven betalen voor crèche, elektriciteit, voeding ... U kiest zelf de looptijd en het verzekerde bedrag.

Verminderen

Aanvullend pensioen

Het wettelijk pensioen van een zelfstandige ligt nog altijd heel wat lager dan dat van een werknemer. Gemiddeld krijgt een zelfstandige een wettelijk pensioen van 801 euro per maand. U bouwt dus maar beter zelf een aanvullend pensioenkapitaal op. Dat kan op verschillende manieren, en met fiscaal voordeel:

U werkt zonder vennootschap:

 • Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen of VAPZ

U kunt kiezen tussen een 'gewoon' VAPZ en een sociaal VAPZ . Bij dat laatste ligt de maximumpremie iets hoger en geniet u ook enkele aanvullende waarborgen, zoals een rente bij arbeidsongeschiktheid. Elke zelfstandige sluit best een VAPZ af: het is interessant voor uw pensioen en bovendien fiscaal aantrekkelijk.

 • RIZIV-contract

Dit is mogelijk als u geconventioneerd arts, tandarts, kinesist, apotheker, logopedist of zelfstandig verpleegkundige bent. U ontvangt dan een toelage die u kunt gebruiken voor een gewaarborgd inkomen (bv. via een aanvullende verzekering binnen het RIZIV-contract) en/of de opbouw van een aanvullend pensioen.

 • Pensioenoverkomst voor Zelfstandigen (of POZ)

  Bovenop uw eventuele VAPZ, kunt u kiezen voor een POZ. Als zelfstandige zonder vennootschap kunt u nog meer sparen dan het plafondbedrag van uw VAPZ. Als u voldoet aan de voorwaarden voor belastingvermindering, waaronder een aangepaste 80 %-regel, geniet u 30 % vermindering in de personenbelasting (te verhogen met de gemeentebelasting).

   

   

  U werkt met een vennootschap

  • Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen of VAPZ

  Iedere zelfstandige is gebaat bij een VAPZ, want het is goed voor uw pensioenopbouw en bovendien fiscaal aantrekkelijk. U betaalt de premies privé of laat ze betalen door uw vennootschap. U kunt kiezen tussen een 'gewoon' VAPZ  en een sociaal VAPZ. Bij dat laatste ligt de maximumpremie iets hoger en geniet u ook enkele solidariteitsprestaties, zoals een rente bij arbeidsongeschiktheid.

  • Individuele Pensioentoezegging of IPT

  De vennootschap betaalt de premies en kan deze ook aftrekken. Uzelf bent de begunstigde. U kunt via uw IPT alsnog sparen voor de periode dat u nog geen aanvullend pensioen opbouwde. Dit heet een backservice en kan voor maximaal tien jaren waarin u actief was buiten uw huidige bedrijf. U vult zo de nog overblijvende fiscale ruimte uit het verleden op. Opdat de premies fiscaal aftrekbaar zouden zijn, moeten ze beantwoorden aan de 80 %-regel.

  • U kunt via de vennootschap ook een aanvullende overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsdekking afsluiten.
  Verminderen

  Personeel

  Een groepsverzekering vormt een troef om nieuwe werknemers aan te trekken en belangrijke medewerkers extra aan uw bedrijf te binden. Via een groepsverzekering kunt u sparen voor hun pensioen, maar hen ook aanvullend beschermen bij arbeidsongeschiktheid en overlijden.

  Verminderen