Gewaarborgd inkomen
Een vraag?
Contacteer onze partners!

Welk gewaarborgd inkomen kan ik voor mezelf verzekeren?

​Via een verzekering Gewaarborgd Inkomen kunt u maximaal 80 % van uw bruto belastbaar beroepsinkomen verzekeren. Maar als u ook een vennootschap hebt  volstaat dit niet altijd om bij arbeidsongeschiktheid uw effectieve levensstandaard te behouden. Verzeker daarom ook de vaste kosten van uw vennootschap en/of een deel van de omzet van uw vennootschap mee.

Als u als zelfstandige arbeidsongeschikt wordt, brengt een verzekering Gewaarborgd Inkomen soelaas. Ze helpt u om uw levensstandaard aan te houden.

Verminderen

80 % volstaat niet altijd

Net als veel zelfstandigen maakt u waarschijnlijk heel wat kosten binnen uw vennootschap en geniet u via het inkomen in uw vennootschap van een hogere levensstandaard. Wanneer u arbeidsongeschikt wordt, volstaat 80 % van uw belastbare bezoldiging dan ook niet om uw levensstandaard aan te houden. Daar zijn twee oplossingen voor.

Verminderen

Vaste kosten mee verzekeren

Oplossing één: verzeker de vaste kosten mee die u binnen uw professionele vennootschap maakt. Zo bent u gerust dat uw vennootschap ze zal kunnen blijven betalen wanneer u arbeidsongeschikt zou worden. Uw vennootschap is bij deze oplossing tegelijk verzekeringnemer en begunstigde. Uzelf bent de verzekerde.

Verminderen

Deel van de omzet mee verzekeren

Oplossing twee: verzeker tot maximaal 60 % van de omzet van uw vennootschap mee. Bij de berekening van het verzekerbare maximum worden handelsgoederen, grond- en hulpstoffen niet meegerekend en trekt men ook het deel van uw belastbaar beroepsinkomen af dat al verzekerd is. Opnieuw is uw vennootschap verzekeringnemer en begunstigde van de verzekeringswaarborg.

 

Deze oplossing is alleen mogelijk als uw vennootschap minstens drie jaar bestaat of u er minstens drie jaar werkzaam bent als zelfstandige bedrijfsleider. Bovendien moet u de enige sleutelfiguur zijn in uw bedrijf.

Verminderen