Contacteer de klantendienst

 

​​​AG Insurance staat altijd klaar om zijn klanten te helpen. Hoe?

Uw verzekeringsadviseur contacteren
 

Hebt u een vraag? Opmerkingen?

Stel uw vragen aan uw verzekeringsadviseur, hij/zij is uw eerste contactpersoon!

Contacteer AG Insurance
 

U hebt eerst contact opgenomen met uw verzekeringsadviseur maar u hebt toch nog een vraag over uw contract of over de afhandeling van een aangegeven schadegeval? Contacteer dan onze diensten.


AG Insurance nv Emile Jacqmainlaan 53 - 1000 Brussel
Toegangsplan
Tel: +32 (0)2 664 81 11
Fax: +32 (0)2 664 81 50
E-mail: info@aginsurance.be

Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.
Alle verzekeringsovereenkomsten zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849
FATCA/IRS Global Intermediary Identification Number (GIIN) : 6841D2.00021.ME.056
Een klacht
 

Zijn er moeilijkheden met het beheer van uw dossier en hebt u geen oplossing gevonden met uw verzekeringsadviseur of met één van onze medewerkers? Neem dan contact op met de dienst klachtenbeheer van AG Insurance.


Voor meer informatie over de klachtenprocedure, klik hier.

Als de oplossing van AG Insurance u niet bevalt, kunt u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen.

Ombudsman van de Verzekeringen
de Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel. +32 (0)2 547 58 71
E-mail: info@ombudsman.as
Website: www.ombudsman.as