Optionele dekkingen bij uw pensioenverzekering
Extra bescherming genieten terwijl u spaart voor pensioen.
 
Binnen uw pensioenverzekering

U vult uw VAPZ, IPT of RIZIV-contract aan met extra bescherming voor u en uw gezin.

Bescherming bij arbeidsongeschiktheid

Bescherming bij overlijden

Aanvullende verzekering op maat

U stemt de waarborg af op uw persoonlijke situatie.

Aantrekkelijk tarief

 

Waarom is deze verzekering interessant voor mij?

​Terwijl u - al dan niet via een vennootschap - spaart voor een aanvullend pensioen, kunt u uzelf en uw gezin ook financiële gemoedsrust bieden voor wanneer u arbeidsongeschikt zou worden of zou overlijden. U krijgt die financiële zekerheid via 3 aanvullingen op uw VAPZ, Sociaal VAPZ, IPT of RIZIV-contract.

 
Hoe werken deze aanvullende verzekeringen?

​Er zijn 3 aanvullende verzekeringen: tegen arbeidsongeschiktheid door ziekte en/of ongeval, tegen overlijden en tegen overlijden door een ongeval.

1. Bescherming bij arbeidsongeschiktheid door een ziekte en/of ongeval

Tijdens uw arbeidsongeschiktheid hebt u 2 mogelijkheden die u samen of apart neemt. Bij RIZIV kunt u alleen optie 1 nemen.

 • Optie 1 : u krijgt een maandelijkse rente die evenredig is met de graad van uw arbeidsongeschiktheid,
 • Optie 2 :  u krijgt de  bijdrage terug die u tijdens de periode van uw arbeidsongeschiktheid betaald hebt voor uw aanvullend pensioen en de aanvullende waarborgen. Het terugbetaalde bedrag is evenredig met de graad van uw arbeidsongeschiktheid.

Deze aanvullende verzekering  stopt op de einddatum van het contract en ten laatste op de 65e verjaardag van de verzekerde. U kunt  ze echter ook vroeger beëindigen, los van uw pensioenverzekering.

2. Bescherming bij overlijden

Als u overlijdt vóór de einddatum van uw pensioenverzekering, dan gaat de opgebouwde reserve standaard naar uw begunstigde. Met de aanvullende waarborg Overlijden zorgt u ervoor dat uw begunstigde bij uw overlijden extra financiële zekerheid heeft.

U hebt 2 opties:

 • ofwel krijgt de begunstigde bij uw overlijden de reserve van uw contract, met een minimumkapitaal dat u vooraf vastgelegd hebt,
 • ofwel krijgt hij bij uw overlijden de reserve van uw contract + een aanvullend kapitaal dat u vooraf vastgelegd hebt.

3. Bescherming bij overlijden door een ongeval

U zorgt ervoor dat uw begunstigde het vooraf bepaalde kapitaal krijgt als u overlijdt door een ongeval.

Wanneer en hoe kan ik deze aanvullende waarborgen benutten?

1. Bescherming bij arbeidsongeschiktheid door een ziekte en/of ongeval

U hebt recht op de maandelijkse rente of de premieterugbetaling zodra:

 • de graad van de arbeidsongeschiktheid minstens 25 % bedraagt,
 • een volledige arbeidsongeschiktheid gaat in vanaf 67%
 • de eigenrisicotermijn of de minimumduur verstreken is,
 • de wachttijd van 18 maanden verstreken is die geldt bij psychische stoornissen, fybromyalgie en het chronisch vermoeidheidssyndroom.

2. Bescherming bij overlijden

Uw begunstigde ontvangt het vooraf vastgelegde overlijdenskapitaal binnen de 15 dagen nadat wij de documenten van uw overlijden ontvangen hebben.

3. Bescherming bij overlijden door een ongeval

Uw begunstigde ontvangt het vooraf vastgelegde overlijdenskapitaal zodra uw overlijden binnen de termijn van 30 dagen aan ons gemeld wordt en wij de nodige  documenten ontvangen hebben van uw overlijden door een ongeval.

De aanvullende verzekeringen eindigen op de datum die vermeld staat in uw pensioenovereenkomst en ten laatste wanneer die pensioenverzekering afloopt.

 
 
Welke opties heb ik tijdens het contract?

1. Bescherming bij arbeidsongeschiktheid door een ziekte en/of ongeval

U kunt de waarborg Arbeidsongeschiktheid goed afstemmen op uw persoonlijke situatie. U kiest namelijk:

 • of u bij arbeidsongeschiktheid alleen een rente wilt, alleen een terugbetaling van de bijdrage of de combinatie van beide. In RIZIV kan u enkel kiezen voor een rente.
 • of u alleen bescherming wilt bij ziekte, of ook bij ongevallen in uw privé- en beroepsleven,
 • of u alleen een bescherming wilt bij volledige arbeidsongeschiktheid (vanaf 67%), of ook bij een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (vanaf 25 %),
 • of u een constante rente krijgt of een rente die met 2 % of 3 % stijgt tijdens de duur van de arbeidsongeschiktheid,
 • of u een rente krijgt na 30, 60, 90, 180 of 365 dagen arbeidsongeschiktheid. Dit is de zogenoemde eigenrisicotermijn. Dit geldt ook voor de optie terugbetaling van de bijdragen.
 • of u de rente vanaf de eerste dag krijgt, na een arbeidsongeschiktheid van minimaal 30 of 60 dagen. Dit is de zogenoemde minimumduur: alleen mogelijk voor zelfstandigen en vrije beroepen

2. Bescherming bij overlijden

U kiest tussen een minimaal overlijdenskapitaal of een aanvullend overlijdenskapitaal.

 
 
 
 
Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!