Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen
Delen
Een vraag?
Contacteer onze partners!

Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

Kies als zelfstandige natuurlijke persoon voor een voordelige aanvulling van uw wettelijk pensioen

​Dankzij de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen kunt u als zelfstandig natuurlijk persoon uw (boven)wettelijk pensioen aanvullen binnen de tweede pijler, net zoals uw collega's in een vennootschap.

Op dit ogenblik genieten enkel zelfstandige bedrijfsleiders een Individuele Pensioentoezegging (IPT). Bovendien kunnen ze deze IPT combineren met de voordelen van een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ).
Zelfstandigen zonder vennootschap kunnen momenteel enkel kiezen voor een VAPZ, of een RIZIV-contract voor bepaalde (para)medische beroepen. In vergelijking met hun collega's in een vennootschap hebben ze dus minder mogelijkheden om op een fiscaal aantrekkelijke manier een aanvullend pensioen op te bouwen.

Verminderen

Met de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen wil de regering deze situatie wijzigen

Aangezien de wettekst nog niet is verschenen in het Belgisch Staatsblad, kennen we alle technische details van de POZ dus ook nog niet. We bezitten momenteel enkel de informatie die op dit ogenblik beschikbaar is.
Zodra de details van de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen gekend zijn, kan AG Insurance u dit product in alle transparantie voorstellen.

Verminderen

In de onderstaande tabel ziet u de mogelijkheden en waar de lacune zich bevindt:

​​ProductenZelfstandige natuurlijke personenZelfstandige bedrijfsleiders in een vennootschap
​1e pijler


​2e pijler VAPZMogelijkMogelijk
​RIZIV​Mogelijk als geconventioneerd arts, tandarts, apotheker, kinesitherapeut, logopedist of zelfstandige verpleegkundige
IPT OnmogelijkMogelijk
​3e​ pijler


​4e pijler
Verminderen

Wat weten we vandaag al over de POZ?

Een premie kan worden betaald op basis van het beroepsinkomen (de modaliteiten moeten nog worden bepaald).

De 80 %-regel is van toepassing
Om uw POZ-premie fiscaal af te trekken, mag uw totaal pensioen (1e en 2e pijler) niet meer bedragen dan 80 % van uw normaal jaarlijks brutoloon.

Fiscaal aantrekkelijk

- Belastingvermindering tot 30 % van de premies mits naleving van de wettelijke grenzen.
- Minimale eindbelasting: slechts 10 % belastingen na de parafiscale inhoudingen.

Meer sparen dan via een VAPZ met plafondbedrag
Om nog meer te kunnen sparen voor een aanvullend pensioen.

Bescherming voor u en uw gezin
U geniet bijkomende waarborgen voor u en uw naasten: arbeidsongeschiktheidsrente, premievrijstelling, overlijdensdekking (ook na een ongeval).

Het aanvullende pensioenkapitaal dat werd opgebouwd via een POZ, een pensioenproduct uit de 2e pijler, wordt uitbetaald als de zelfstandige met pensioen gaat.

Mogelijkheid om vastgoedprojecten te financieren
Gebruik uw POZ voor een voorschot, inpandgeving of wedersamenstelling.

Verminderen

Conclusie

Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen – met een fiscaal en sociaal voordeel dat 2/3 van de premie kan uitmaken – is nog altijd de voordeligste oplossing voor zelfstandigen die een aanvullend pensioen willen opbouwen.

Met de POZ kunnen zelfstandigen zonder vennootschap gebruikmaken van een fiscaal aantrekkelijke oplossing om hun wettelijk pensioen te consolideren.

Concreet: met uw VAPZ kunt u jaarlijks 'slechts' 8,17 % van uw referentie-inkomen sparen, en moet u rekening houden met een jaarlijks geïndexeerd plafond. In 2017 bedroeg dit 3127,24 euro. Met een POZ kunt u meer sparen.

Verminderen

Neem gerust contact op met uw tussenpersoon als de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen iets voor u is. Zodra het product kan worden onderschreven, gaat hij samen met u op zoek naar de meest gepaste oplossing om een aanvullend pensioen op te bouwen dat fiscaal aantrekkelijk is.

Verminderen