Pension Invest Plan - RIZIV
Een aanvullend pensioen bijeen sparen via uw RIZIV-contract.
 
Extra pensioen betaald door het RIZIV

Als geconventioneerde dokter, tandarts, apotheker, kinesitherapeut, logopedist of zelfstandige verpleegkundige spaart u voor uw pensioen via uw RIZIV-toelage.

Zekerheid

De gestorte RIZIV-toelagen leveren u een gewaarborgd rendement op, eventueel aangevuld met een winstdeling.

Solidariteit

U staat niet in de kou bij arbeidsongeschiktheid, moederschap, overlijden of ernstige ziekte vóór zestig jaar.

Voordelige belasting op eindkapitaal

U krijgt hulp van onze medewerkers om de administratieve verplichtingen na te komen.

 Waarom is een RIZIV-contract iets voor mij?

​De RIZIV-toelage die u als geconventioneerd dokter, tandarts, apotheker, kinesitherapeut, logopedist of zelfstandige verpleegkundige elk jaar kunt aanvragen, kunt u storten in een RIZIV-contract. Dat kost u niets, maar het levert u wel een aanvullend pensioen op.

10 % van de premie wordt bovendien gestort in het solidariteitsfonds en geeft u recht op:

 • ​een maandelijkse rente, na een eigenrisicotermijn van 3 maanden, tijdens de periode van uw volledige arbeidsongeschiktheid en dit gedurende maximaal 1 jaar. Deze rente is gelijk aan 4 maal de pensioenbijdrage op jaarbasis (max. 12.000 euro).
 • de doorbetaling van de bijdrage voor uw aanvullend pensioen door AG als u volledig arbeidsongeschikt bent, en dit na een eigenrisicotermijn van 1 jaar,
 • een bedrag gelijk aan 15% van de pensioenbijdrage bij moederschap en dit per bevalling. Als mama ontvangt u ook een welkomstgeschenk van 100 euro voor elke pasgeborene,
 • een jaarlijkse overlevingsrente voor uw nabestaanden als u overlijdt vóór uw zestigste, en dit gedurende 10 jaar. De rente is afhankelijk van de leeftijd bij overlijden en het maximum bedraagt 20.000 euro per jaar
 • een forfaitaire uitkering, gelijk aan de laatste pensioenbijdrage,  als u vóór uw zestigste ernstig ziek wordt.​

U kunt daarnaast een deel van de reserve in uw RIZIV-contract gebruiken om vastgoed te financieren door een voorschot te nemen op het pensioenkapitaal. 

De administratie is eenvoudig. Want eenmaal u een Pension Invest Plan - RIZIV heeft, vragen wij uw toelage elk jaar opnieuw op tijd aan bij het RIZIV. Zo hoeft u zich daar geen zorgen over te maken.

pension invest plan RIZIV  
Wat brengt een RIZIV-contract mij op?

​U geniet een gewaarborgd rendement: de rentevoet die van toepassing is op het moment van de storting, blijft voor die storting gegarandeerd tot het einde van het contract. Het rendement wordt eventueel aangevuld met een winstdeling.

Er wordt geen premietaks ingehouden  op de stortingen in uw RIZIV-contract.

Uw jaarlijkse RIZIV-toelage bedraagt:

BEROEPSACTIVITEITVOORWAARDE RIZIV-TUSSENK​OMST 2019
RIZIV-​TUSSENKOMST 2020
Tandarts​minimale activiteitsdrempel van 300 verstrekkingen/jaar vereist*
2.382,60 EUR
2.429,06 EUR
Kinesist(1)
Min. 1.500 prestaties of 36.000 EUR M-waarden

(2)
Min. 2.300 prestaties of 55.200 EUR M-waarden

(3)
Min. 3.000 prestaties of 72.000 EUR M-waarden
(1)
1.489,59 EUR(2)
1.968,38 EUR(3)
2.633,39 EUR


​(1)

1.518,64 EUR*


(2)
2.006,76 EUR*


(3)
2.684,74 EUR*ArtsVolledig geconventioneerd

Gedeeltelijk geconventioneerd

Volledige 
activiteit en volledige activiteitsdrempel*

Volledige activiteit en verlaagde activiteitsdrempel 

Gedeeltelijke activiteit en volledige activiteitsdrempel  
         
Gedeeltelijke activiteit en verlaagde activiteitsdrempel 

4941,34 EUR 

2.330,95 EUR​

5.037,70 EUR**2.376,40 EUR**


2.376,40 EUR**


Geen bijdrage

Apotheker(1)
Voltijds
(38 u/week)

(2)
Deeltijds
(van 28 tot 38 u/week)

(3)
Halftijds
(van 19 tot 28 u/week)
(1)
3.009,75 EUR


(2)
2.257,31 EUR


(3)
1.504,88 EUR
(1)
3.068,44 EUR*

(2)
2.301,32 EUR*

(3)
1.534,23 EUR*

Logopedist

(1) 
Van 900 tot 1.999 R-prestaties of van 15.750 tot 34.999 R-waarden

(2)
Van 2.000 tot 4.000 R-prestaties of van 35.000 tot 70.000 R-waarden

(3)
> 4.000 R-prestaties of > 70.000 R-waarden

(1)
1.268,93 EUR(2)
2.617,15 EUR(3)
Geen bijdrage 


​​

(1)
1.293,67 EUR*


(2)
2.668,18 EUR*

(3)
Geen bijdrage 


Zelfstandige verpleegkundige

Aantal terugbetaalde prestaties

(1)
< 33.000 EUR

(2)
33.000 - 150.000 EUR

(3)
> 150.000 EUR(1)
Geen bijdrage​

(2) 

 528,72 EUR

(3)
Geen bijdrage

​​(1)
Geen bijdrage 

(2)
539,03 EUR*


(3)
Geen bijdrage 


Een arts of tandarts met een goedgekeurd stageplan of een arts of tandarts die minder dan 5 jaar over een RIZIV-nummer beschikt, moet de minimale activiteitsdrempel niet behalen.

*​Deze bedragen zijn nog niet bevestigd door Koninklijk Besluit​

**Voor het premiejaar 2020, zullen artsen in opleiding (op 31/12/2020) een bijdrage van 1.250 EUR ontvangen bovenop hun reguliere bijdrage.​


Bent u arts?

Vanaf dienstjaar 2017 gelden er voor u als arts nieuwe toekenningsvoorwaarden om recht te hebben op een RIZIV-tussenkomst.

 • De voorwaarde van effectieve uitoefening van de activiteit wordt nog getoetst aan 2 bijkomende voorwaarden:
  • U moet in het bijdragejaar 2017 geneeskundige verstrekkingen verlenen die opgenomen zijn in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen;
  • U moet gedurende het referentiejaar 2015 (voor de bijdrage 2017) voldoen aan een minimumbedrag aan nomenclatuurverstrekkingen (=  de activiteitsdrempel). De activiteitsdrempels verschillen naargelang de specialisatie van de arts.
   Maar indien u op 01/01/2015 (het referentiejaar voor de bijdrage 2017) zich in één van onderstaande situaties bevindt, moet u niet aan de activiteitsdrempel voldoen:
   •  U deed stage als arts;
   •  U hebt minder dan 5 jaar een erkend RIZIV-nummer.
 • Startende artsen die vanaf 2017 voor de eerste keer toetreden tot het nationaal akkoord, hebben meteen recht op het volledige bedrag, onafhankelijk van de periode van toetreding. Als de startende arts echter niet beschikt over een stageplan goedgekeurd door de bevoegde instantie, dan is de RIZIV-bijdrage nog steeds prorata in functie van de periode van toetreding.

​Toetreding tot het nationaal akkoord / activiteitsdrempel ​Gewone activiteitsdrempel ​Verlaagde activiteitsdrempel
Volledige toetreding​Recht op volledige RIZIV-bijdrage​Recht op gedeeltelijke RIZIV-bijdrage
​Gedeeltelijke toetreding​Recht op gedeeltelijke RIZIV-bijdrage mits bijkomende voorwaarde​Geen recht op een RIZIV-bijdrage

Ons duurzaam investeringsbeleid.

Naast rendement speelt duurzaamheid een steeds grotere rol voor onze klanten bij de beleggingskeuzes die zij maken. De zogenoemde ESG-factoren (milieu, maatschappij en goed bestuur) kunnen ook een grote impact hebben op de prestaties en de risico's van beleggingen.

AG integreert daarom ESG-risicoscores systematisch bij de analyses die het maakt alvorens te beleggen in bepaalde bedrijven en sectoren. Bovendien sluit AG bepaalde controversiële sectoren uit.

Meer info over de duurzame beleggingsaanpak van AG vindt u in het algemeen kader op onze website.  ​

AG zet zelfs nog een stap verder in deze beleggingsoplossing met een focus op ecologische en sociale kenmerken. De verschillende strategieën die AG uitwerkte, kunt u nalezen in het bijzonder kader van duurzame en verantwoorde beleggingen.

Voor meer informatie over beleggingsformules met een doorgedreven aanpak van duurzaam en verantwoord beleggen, klik hier

​​
Pension Invest Plan – RIZIV  
Pension Invest Plan - RIZIV  
Wanneer en hoe ontvang ik het kapitaal en de opbrengst van mijn RIZIV-contract?

Wettelijke pensioenleeftijd

U krijgt uw pensioenkapitaal sowieso uitbetaald op het moment dat u met (vervroegd) wettelijk pensioen gaat. U kunt uw contract ook afkopen zodra u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebt of zodra u voldoet aan de voorwaarden om uw vervroegd wettelijk pensioen op te nemen.

Belasting van uw pensioenuitkering 

 • Het pensioenkapitaal, exclusief de winstdeling, wordt belast volgens het stelsel van de fictieve rente. Bent u effectief actief gebleven tot uw wettelijke pensioenleeftijd of tot de leeftijd waarop u een volledige loopbaan bereikt hebt volgens de geldende pensioenwetgeving, dan​ wordt slechts 80 % van het pensioenkapitaal belast. Daarnaast worden van het pensioenkapitaal een RIZIV-bijdrage (3,55 %) en een solidariteitsbijdrage (0-2 %) afgehouden.
 • De winstdeling wordt niet belast. Er wordt wel een RIZIV-bijdrage (3,55 %) en een solidariteitsbijdrage (0-2 %) van afgehouden.
 • Overlijdt u vóór de einddatum van het contract, dan wordt de fictieve rente berekend op het overlijdenskapitaal, exclusief de winstdeling.

Uw RIZIV-contract vroeger gebruiken

U kunt een gedeelte van de opgebouwde reserve van uw RIZIV-contract gebruiken om een  aankoop, bouw of verbouwing van vastgoed te financieren. U neemt dan nu al een voorschot op uw opgebouwde pensioenkapitaal.


Welke keuzes heb ik?

 • U kunt vrij kiezen hoe u uw RIZIV-toelage besteedt: aan de opbouw van een aanvullend pensioen en/of aan een gewaarborgd inkomen.
 • U kunt uw RIZIV-contract probleemloos cumuleren met een VAPZ als u zelfstandige bent, een individuele pensioentoezegging (als u uw activiteit uitoefent via een vennootschap), pensioensparen of langetermijnsparen.
Pension Invest Plan - RIZIV  
 
 

​​​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!