Pension Invest Plan VAPZ
Sparen voor uw pensioen en minder belastingen en sociale bijdragen betalen.
 
Fiscaal en sociaal voordelig

U recupereert meteen 50 % tot 70 % van uw bijdrage.

Zekerheid

Dankzij het gewaarborgde rendement op de gestorte bijdragen loopt u geen enkel risico.

Vrijheid en flexibiliteit

U bepaalt zelf hoeveel en hoe vaak u stort, binnen het wettelijk kader.

Fiscale optimalisatie

U haalt elk jaar het maximum uit uw VAPZ.

Woning of verbouwing financieren

Gebruik uw VAPZ als voorschot of geef het in pand om vastgoed te kopen of te verbouwen.

 Waarom is een VAPZ iets voor mij?

Het wettelijk pensioen van een zelfstandige bedraagt gemiddeld 800 euro. Wilt u na uw pensioen uw levensstandaard aanhouden, dan zit er niets anders op dan ook zelf te sparen voor uw pensioen. Het Pension Invest Plan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is daarvoor veruit de interessantste oplossing.
 
Terwijl u spaart voor uw pensioen, kunt u namelijk de bijdragen aftrekken als beroepskosten. Daardoor betaalt u minder belastingen en ook minder sociale bijdragen. Concreet recupereert u zo meteen 50 % tot 70 % van uw bijdrage. Uw bankadviseur herinnert u elk jaar aan de mogelijkheid om fiscaal te optimaliseren.
 
Vastgoed financieren
U kunt uw pensioenkapitaal al vóór uw pensioen gebruiken om een vastgoedproject te financieren. Interessante fiscaliteit Ten slotte is de eindfiscaliteit van een VAPZ interessant: de belasting gebeurt immers onder de vorm van een fictieve rente en dat is het voordeligste taxatieregime.
pension invest plan VAPZ  
Wat brengt een VAPZ mij op?

Bij elk bedrag dat u spaart, is de rentevoet​ van dat moment gewaarborgd tot het einde van het contract. U kunt dus gerust zijn, wat er ook gebeurt. Voor toekomstige stortingen geldt de rentevoet die op dat moment van toepassing is.

Daarnaast levert een VAPZ u eventueel een winstdeling op. Deze winstdeling varieert van jaar tot jaar en hangt af van de resultaten van AG Insurance en van de economische situatie.

Fiscaal is een VAPZ zeer interessant:

 • u kunt de bijdragen voor uw VAPZ aftrekken als beroepskosten tegen de marginale aanslagvoet,
 • daardoor dalen uw sociale bijdragen,
 • u betaalt geen premietaks.
Ons duurzaam investeringsbeleid.

Naast rendement speelt duurzaamheid een steeds grotere rol voor onze klanten bij de beleggingskeuzes die zij maken. De zogenoemde ESG-factoren (milieu, maatschappij en goed bestuur) kunnen ook een grote impact hebben op de prestaties en de risico's van beleggingen.

AG integreert daarom ESG-risicoscores systematisch bij de analyses die het maakt alvorens te beleggen in bepaalde bedrijven en sectoren. Bovendien sluit AG bepaalde controversiële sectoren uit.

Meer info over de duurzame beleggingsaanpak van AG vindt u in het algemeen kader op onze website.  ​

AG zet zelfs nog een stap verder in deze beleggingsoplossing met een focus op ecologische en sociale kenmerken. De verschillende strategieën die AG uitwerkte, kunt u nalezen in het bijzonder kader van duurzame en verantwoorde beleggingen.

Voor meer informatie over beleggingsformules met een doorgedreven aanpak van duurzaam en verantwoord beleggen, klik hier

​​
PIP-VAPZ  
PIP-VAPZ  
Wanneer en hoe ontvang ik het kapitaal en de opbrengst van mijn VAPZ?

U ontvangt uw pensioenkapitaal op het moment dat u uw wettelijk pensioen opneemt. U kunt uw contract ook afkopen zodra u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebt die geldt op het moment van uw aanvraag of zodra u voldoet aan de voorwaarden om uw vervroegd wettelijk pensioen op te nemen.

U moet dan rekening houden met deze afhoudingen:

 • van het kapitaal worden een Riziv-bijdrage (3,55 %) en een solidariteitsbijdrage (0-2%) afgehouden. Voorts betaalt u een belasting volgens het stelsel van de fictieve rente. Die belasting wordt berekend op het pensioenkapitaal zonder de eventuele winstdeling. Als u effectief actief blijft ​tot de wettelijke pensioenleeftijd of tot de leeftijd waarop u een volledige loopbaan bereikt volgens de geldende pensioenwetgeving, dan​ wordt die fictieve rente slechts op 80 % van het pensioenkapitaal berekend, wat uiteraard extra voordelig is.
 • van de winstdeling worden enkel een Riziv-bijdrage (3,55 %) en een solidariteitsbijdrage (0-2 %) afgehouden.   

Als u overlijdt vóór uw wettelijke pensioenleeftijd zijn de afhoudingen net hetzelfde. Het enige verschil is dat de fictieve rente dan berekend wordt op het overlijdenskapitaal, zonder de eventuele winstdeling.

Uw VAPZ vroeger gebruiken

U kunt (een gedeelte van) de opgebouwde reserve van uw VAPZ gebruiken om een vastgoedaankoop, bouw of verbouwing te financieren binnen de Europese Economische Ruimte (dit is Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en de landen van de Europese Unie). U neemt dan nu al een voorschot op uw opgebouwde pensioenkapitaal of u geeft het als waarborg in pand voor een hypothecair krediet.​


Welke keuzes heb ik?

Met uw VAPZ kunt u heel wat kanten uit.

 • U kiest zelf hoeveel u stort, met een maximum van 8,17 % van uw referentie-inkomen. Dat is  het geïndexeerde netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar geleden. Als absoluut maximum geldt in 2022 een plafond van 3.447,62 ​euro. De minimumstorting bedraagt 100 euro.
 • U kiest uit drie soorten bijdragen. U betaalt ofwel:
 1. 8,17 % van uw referentie-inkomen, beperkt tot het jaarlijks maximumplafond, voor maximale fiscale voordelen elk jaar,
 2. een lager percentage (minstens 1 %) van uw referentie-inkomen, beperkt tot het absoluut maximumplafond. Op die manier evolueert uw bijdrage in functie van uw inkomen en blijft ze steeds binnen de fiscale limieten.
 3. een forfaitair bedrag: dit bedrag evolueert niet in functie van uw inkomsten en kan dus ofwel lager zijn dan het plafond (dan haalt u fiscaal niet alles uit uw VAPZ) ofwel hoger zijn dan het plafond (dan is dat extra bedrag niet fiscaal aftrekbaar). Geen fiscale optimalisatie dus.
 • U kiest hoe vaak u stort: jaarlijks of maandelijks. 
 • Als uw bijdrage een percentage van het referentie-inkomen is, optimaliseert u fiscaal door elk jaar uw referentie-inkomen aan AG Insurance door te geven.
 • Als u bedrijfsleider bent, kunt u uw VAPZ cumuleren met een Individuele Pensioentoezegging (IPT).

Ook cumulatie met pensioensparen en langetermijnsparen is mogelijk.

PIP-VAPZ  
 
 

​​​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!