Sociaal VAPZ
Sparen voor uw pensioen, met fiscaal voordeel, en een extra bescherming genieten.
 
Fiscaal interessant

U betaalt minder belastingen en minder sociale bijdragen.

Zekerheid

U geniet een gewaarborgd rendement, eventueel aangevuld met een winstdeling.

Sparen voor later

U spaart een groter pensioenkapitaal bijeen, zodat u later uw levensstandaard kunt behouden.

Solidariteit

U geniet solidariteitsprestaties, zonder medische formaliteiten.

Bescherming van uw gezin en uw inkomen

Dekkingen tegen arbeidsongeschiktheid en overlijden zorgen voor extra financiële bescherming voor uzelf en uw gezin.

 

Waarom is deze verzekering iets voor mij?

Als zelfstandige kunt u met een Sociaal VAPZ tot 15 % meer sparen dan met een gewoon Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Met een gewoon VAPZ spaart u maximaal 8,17 % van uw referentie-inkomen. Bij een sociaal VAPZ is dat maximaal 9,40 %, met een maximum van 3747,19 euro voor 2019. Geconventioneerde loontrekkende artsen, tandartsen, apothekers of kinesitherapeuten kunnen ook een sociaal VAPZ onderschrijven.

De bijdragen zijn aftrekbaar als beroepskosten. Daardoor daalt ook uw inkomen en moet u minder sociale bijdragen betalen. Met andere woorden, u spaart voor uw pensioen en geniet tegelijkertijd nu reeds een mooi belastingvoordeel.
 
Solidariteitsprestaties
10 % van de bijdrage voor uw sociaal VAPZ wordt besteed aan solidariteitsprestaties. Concreet gaat het om deze bescherming:
  • u krijgt gedurende maximaal één jaar een maandelijkse rente wanneer u arbeidsongeschikt wordt,
  • AG Insurance betaalt de bijdrage voor uw aanvullend pensioen verder als u arbeidsongeschikt bent,
  • u spaart extra en ontvangt een geboortepremie als u moeder wordt,
  • uw nabestaanden krijgen een overlevingsrente als u vóór uw 60e overlijdt,
  • u ontvangt een forfaitaire uitkering wanneer u vóór uw 60e ernstig ziek wordt.
Aanvullende waarborgen
Via aanvullende waarborgen kunt u kiezen voor extra bescherming bij arbeidsongeschiktheid, overlijden en overlijden door een ongeval.

Vastgoed
U kunt een voorschot opvragen om een vastgoedproject te financieren. Of u kunt uw pensioenkapitaal in pand geven als waarborg voor een krediet of het kan dienen om het krediet weder samen te stellen.

Voordelige eindbelasting
Als u met (vervroegd) wettelijk pensioen gaat, dan wordt uw aanvullend pensioenkapitaal uitgekeerd. Dit wordt belast volgens het voordelig stelsel van de fictieve rente.
sociaal VAPZ  
Wat is de potentiële return?

​Bij elk bedrag dat u spaart, is de rentevoet van dat moment gewaarborgd tot het einde van het contract. Momenteel bedraagt de rentevoet 0,75 %. Voor toekomstige stortingen geldt de rentevoet die op dat moment van toepassing is.

Daarnaast levert een VAPZ u eventueel een winstdeling op. Deze winstdeling varieert van jaar tot jaar en hangt af van de resultaten van AG Insurance en van de economische situatie.

U kunt de VAPZ-bijdragen aftrekken als beroepskost tegen de marginale aanslagvoet. Zo betaalt u ook minder sociale bijdragen. U betaalt geen premietaks.

Wanneer en hoe wordt mijn pensioenkapitaal uitgekeerd?

​Het pensioenkapitaal van uw sociaal VAPZ wordt uitgekeerd op het moment dat u uw wettelijk pensioen opneemt. Zodra u voldoet aan de voorwaarden om uw vervroegd wettelijk pensioen op te nemen of van zodra u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, kunt u ook vragen om uw pensioenkapitaal uit te keren.

Van het kapitaal worden een Riziv-bijdrage van 3,55 % en een solidariteitsbijdrage (0 tot 2 %) afgehouden. Voorts wordt het kapitaal belast volgens het stelsel van de fictieve rente. Als u effectief actief blijft tot de wettelijke pensioenleeftijd of tot de leeftijd waarop u een volledige loopbaan bereikt volgens de geldende pensioenwetgeving, dan​ wordt de fictieve rente slechts op 80 % van het pensioenkapitaal berekend. Dat is dus extra voordelig!

Ook van de winstdeling worden een Riziv-bijdrage van 3,55 % en een solidariteitsbijdrage (0 tot 2 %) afgehouden. De winstdeling wordt niet belast.

Bij overlijden

Overlijdt u vóór de einddatum van uw contract, dan wordt de fictieve rente berekend op het overlijdenskapitaal (zonder de winstdeling).

Uw pensioenkapitaal vroeger gebruiken

Moet u wachten tot uw pensioenleeftijd om van uw VAPZ te kunnen genieten? Neen, u kunt immers nu al een voorschot opvragen als u een woning wilt kopen, bouwen of verbouwen binnen de Europese Economische Ruimte. U kunt ook uw polis in pand geven of uw pensioenkapitaal gebruiken om uw lening op de einddatum volledig terug te betalen.

sociaal VAPZ  
sociaal VAPZ  
Welke opties heb ik tijdens het contract?

​U kiest vrij hoeveel u spaart, al zijn er wel bepaalde minima en maxima van toepassing. Zo bedraagt de minimumbijdrage 111,12 euro. Maximaal kunt u 9,40 % van uw referentie-inkomen (uw geïndexeerde netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar geleden) storten. Als absoluut maximum geldt voor 2019 een plafond van 3747,19 euro.

U kunt vrij kiezen tussen maandelijkse, driemaandelijkse, halfjaarlijkse  of jaarlijkse stortingen.

Daarnaast kunt u een aanvullende overlijdensdekking onderschrijven, een overlijdensdekking na ongeval of een aanvullende dekking tegen arbeidsongeschiktheid in geval van ziekte of ongeval.

Een sociaal VAPZ is perfect cumuleerbaar met een individuele pensioentoezegging (IPT), als u uw activiteit uitoefent via een vennootschap. Ook kunt u naast een sociaal VAPZ nog aan pensioensparen of langetermijnsparen doen.

 
 
 
 

​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!