vastgoed financieren met aanvullend pensioen
Een vraag?
Contacteer onze partners!

Vastgoed kopen via uw pensioenplan

Verzilver uw VAPZ, IPT, RIZIV of POZ-polis nu al

​Wilt u een huis of appartement kopen, bouwen of verbouwen? Dan kunt u hiervoor uw pensioenplan gebruiken en nu al uw VAPZ, IPT, POZ, RIZIV-contract of groepsverzekering verzilveren. U leest hier hoe u dat doet.

​U kunt uw VAPZ, RIZIV, POZ, IPT of groepsverzekering op drie manieren gebruiken om uw vastgoeddroom waar te maken (in de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen of Ijsland):

  • als voorschot,
  • voor de wedersamenstelling van een hypothecair krediet,
  • ​als waarborg bij een inpandgave.
Verminderen

Voorschot

​U vraagt een voorschot op het pensioenkapitaal van uw pensioenplan. Voor een voorschot waarop u jaarlijks interesten betaalt, kan dit gaan van 70 tot 90 % van de opgebouwde reserve in het contract. U gebruikt dit voorschot om uw vastgoed te financieren en beslist zelf of u het later – zonder kosten – terugstort in uw pensioenplan. Als u het voorschot niet terugstort, dan zal het bedrag van het voorschot uiteraard van uw pensioenkapitaal afgehouden worden. U moet het voorschot sowieso terugbetalen als u de woning verkoopt.

U betaalt interesten op het voorschot. U kunt ze in één keer betalen op het einde van het contract (formule met kapitalisatie van de interesten) of jaarlijks achteraf.

U kunt een voorschot nemen op het opgebouwde pensioenkapitaal van een IPT, VAPZ, RIZIV, POZ en groepsverzekering.

Verminderen

Wedersamenstelling

​U kunt een hypothecair krediet afsluiten en de totale lening op het einde van uw pensioenplan in één keer terugbetalen met het uitgekeerde pensioenkapitaal van uw VAPZ, RIZIV, POZ, IPT of groepsverzekering. Dat heet een wedersamenstelling.

Tijdens de duur van de lening zijn enkel de interesten op het krediet verschuldigd en u of uw vennootschap betalen  de premies van het pensioenplan.

Verminderen

Inpandgave

Als u uw pensioenplan in pand geeft, dient het als waarborg voor de lening. Overlijdt u vóór de einddatum van het krediet, dan wordt het overlijdenskapitaal van uw pensioenplan automatisch gebruikt om het krediet terug te betalen. Zowel een VAPZ, RIZIV, IPT, POZ of groepsverzekering kunnen in pand gegeven worden.

Verminderen

Uw voordelen

​Uw pensioenplan gebruiken om vastgoed te financieren, heeft een aantal voordelen:

  • U hebt middelen ter beschikking om vastgoed te kopen, bouwen, renoveren of verbeteren.
  • Elke vorm van vastgoed is toegelaten: woning, grond, handelspand, garage … Het kan ook perfect voor een tweede of zelfs derde woning. Belangrijk is wel dat u eigenaar bent of wordt van het onroerend goed en dat dit u een belastbaar inkomen oplevert.
  • Het vastgoed mag gelegen zijn in België of in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de Europese Unie + Liechtenstein, Noorwegen en Ijsland).
  • U betaalt geen schattings- en dossierkosten, noch notaris- en hypotheekkosten als u voor de financiering van vastgoed een voorschot neemt op uw pensioenverzekering. Bent u zelfstandige met een vennootschap, dan kan die het grootste deel van de lasten van de pensioenverzekering dragen. Deze voordelen geniet u niet met een traditionele hypotheeklening.
Verminderen