woonkrediet
Een vraag?
Contacteer onze partners!

Een hypothecaire lening voor uw vastgoeddroom

Stem uw krediet af op uw situatie

​De meest gebruikte manier om vastgoed te financieren, is uiteraard het hypothecair krediet. Omdat u als zelfstandige wel wat risico's neemt, is het handig een hypotheeklening te hebben die rekening houdt met uw financiële situatie op elk moment.

Wat is een hypothecair krediet?

Met een hypothecair krediet krijgt u voor een afgesproken duur en tegen een bepaalde interest een geldsom ter beschikking om onroerend goed te verwerven.

Verminderen

Wat is een hypothecaire waarborg?

Bij de kredietopening wordt een hypothecaire inschrijving gevestigd in eerste rang. Deze hypothecaire inschrijving biedt de kredietverstrekker de waarborg dat hij als eerste schuldeiser terugbetaald wordt wanneer het onroerend goed gedwongen verkocht wordt.

Verminderen

Welke interestvoet kiest u?

U kunt kiezen uit drie formules:

1. vaste interestvoet

U kiest voor zekerheid want uw interestvoet blijft dezelfde tijdens de hele duur van het voorschot. Dit is ideaal als de interestvoeten laag staan.

2. veranderlijke interestvoet

De interestvoet die bij het begin vastgelegd is, blijft onveranderd gedurende één jaar (de formule 1/1), vijf jaar (de formule 5/5), tien jaar (formule 10/5) of vijftien jaar (formule 15/5). Na deze periode wordt de interestvoet een eerste maal herzien. Daarna is er bijvoorbeeld jaarlijks of om de vijf jaar een aanpassing op de verjaardag van de begindatum van deze kredietopname.

De interestvoet stijgt of daalt tegenover de oorspronkelijke interestvoet volgens een referte-index die maandelijks in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt. In uw kredietovereenkomst staat hoeveel de interestvoet maximaal kan stijgen en dalen.

3. variabele rente en vaste mensualiteiten bij jaarlijks variabele rentevoet

Met deze formule betaalt u maandelijks hetzelfde bedrag terug (dezelfde mensualiteit) maar speelt u met de duurtijd van uw hypothecaire lening. Als de interestvoet stijgt, wordt uw terugbetaling verlengd en als de interestvoet daalt, lost u uw woonkrediet sneller af.

Verminderen

Hoe betaalt u uw krediet terug?

U hebt twee mogelijkheden: terugbetaling met kapitaalaflossingen of door wedersamenstelling. Met Hypoflex van AG Insurance kunt u beide formules ook combineren.

1. Wedersamenstelling via een levensverzekering

U gebruikt het kapitaal van een levensverzekering om uw krediet voor vastgoed in de Europese Economische Ruimte weder samen te stellen. Onder meer uw VAPZ, IPT of RIZIV-contract komen in aanmerking voor de wedersamenstelling van uw krediet. Dankzij een VAPZ of IPT geniet u dus niet alleen een fiscaal voordeel op de premies, maar kunt u ook uw vastgoedproject financieren.

2. Terugbetaling met kapitaalaflossingen

Met deze formule betaalt u maandelijks een vast bedrag terug. Dit omvat een gedeelte interesten en een gedeelte kapitaal. De eerste jaren is het gedeelte interesten het hoogst, maar na verloop van tijd keert die verhouding om.

Verminderen

Wanneer beschikt u over het ontleende bedrag?

Als u een woning koopt, krijgt u de ontleende som in één keer overgemaakt. Wanneer u een woning bouwt of verbouwt, krijgt u het kapitaal in schijven ter beschikking, afhankelijk van de vooruitgang van de werken.

Verminderen

Welke kosten betaalt u?

U betaalt de dossier- en expertisekosten. Daarnaast betaalt u bij de aankoop van een onroerend goed ook de notariskosten, het registratierecht en de aktekosten. Ingeval van nieuwbouw betaalt u geen regristratierechten, maar is de btw  verschuldigd.

Als u de lening volledig of gedeeltelijk vervroegd terugbetaalt, bent u een wederbeleggingsvergoeding verschuldigd op het terugbetaalde bedrag. Wanneer u echter terugbetaalt op het moment dat de rentevoet verandert, bent u deze wederbeleggingsvergoeding niet verschuldigd.

Verminderen

Hoe maakt u uw hypothecair krediet flexibel?

​Als zelfstandige is het handig als uw hypothecair krediet rekening houdt met uw financiële situatie van het moment. Met Hypoflex van AG Insurance creëert u financiële ademruimte wanneer dat nodig is. Zo kunt u bijvoorbeeld:

  • bij de onderschrijving de kapitaalaflossingen met één jaar uitstellen,
  • het krediet op bepaalde momenten vervroegd terugbetalen zonder wederbeleggingsvergoeding

Voorts kunt u gratis overschakelen van de ene terugbetalingsformule naar de andere:

  • vaste mensualiteiten of wedersamenstelling,
  • een vaste of een veranderlijke intrestvoet.
Verminderen