wanneer aanvullend pensioen
Een vraag?
Contacteer onze partners!

Wanneer krijgt u uw aanvullend pensioen?

Op het moment dat u effectief met pensioen gaat

​Sinds 1 januari 2016 gelden er nieuwe voorwaarden voor de uitbetaling van het aanvullend pensioen van uw VAPZ, RIZIV-contract, IPT of groepsverzekering.

Link met het wettelijk pensioen

​Aanvullende pensioenkapitalen moeten uitgekeerd worden op het moment dat u met wettelijk pensioen gaat. U kunt wel vragen om het vervroegd te krijgen:

  • als u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebt (en eventueel nog blijft voortwerken),
  • op het moment dat u aan de voorwaarden voldoet om vervroegd met wettelijk pensioen te gaan. Uw pensioenplan moet wel in de mogelijkheid voorzien om de pensioenkapitalen vervroegd op te vragen.
Verminderen

Overgangsbepalingen

​De wet voorziet in een overgangsperiode voor pensioenplannen die al bestonden op 31 december 2015. Afhankelijk van uw leeftijd komt u misschien in aanmerking om uw aanvullend pensioenkapitaal toch los van uw (vervroegd) wettelijk pensioen te laten uitkeren.

​leeftijd in 2016​uitbetaling aanvullend pensioen mogelijk
​≥ 58 jaar​vanaf 60 jaar
​57 jaar​vanaf 61 jaar
​56 jaar​vanaf 62 jaar
​55 jaar​vanaf 63 jaar


 

Deze overgangsbepalingen gelden enkel als uw pensioenovereenkomst in de mogelijkheid voorziet om uw pensioenkapitaal vervroegd op te nemen.

Verminderen

Gevolgen van de nieuwe bepalingen

​De nieuwe wet heeft een aantal gevolgen, ook voor bestaande contracten:

  • Hebt u een contract dat eindigt vóór de wettelijke pensioenleeftijd, bijvoorbeeld op 60 jaar? Dan zal deze polis verlengd moeten worden tot de wettelijke pensioenleeftijd (momenteel 65 jaar). Tenzij u uw kapitaal toch kan opnemen.
  • Valt uw wettelijk pensioen vóór de eindvervaldag van uw contract, dan krijgt u uw pensioenkapitaal op de dag van uw wettelijke pensionering.
  • Bevat uw polis een eindleeftijd die overeenkomt met de wettelijke pensioenleeftijd en kiest u ervoor om nadien verder te blijven werken? Dan kunt u beslissen om uw aanvullend pensioenkapitaal voorlopig niet op te nemen en uw polis te verlengen.
  • Ook pensioenplannen waarvoor geen bijdragen meer gestort worden, zullen eventueel verlengd moeten worden.
Verminderen

Informatie-uitwisseling

​Uw pensioenkapitaal wordt berekend op de dag van uw pensionering. Gaat u in de loop van 2016 met wettelijk pensioen, meld ons dan uiterlijk 90 dagen vóór uw wettelijke pensionering wanneer uw wettelijk pensioen zal ingaan.

Vanaf 2017 zal Sigedis, de inrichter van de Databank Aanvullende Pensioenen, de pensioeninstellingen informeren over alle effectieve pensioneringen.

Verminderen

Nog vragen?

Contacteer dan zeker de beheerder van uw plan of uw verzekeringsadviseur.

Verminderen