80%-regel
Een vraag?
Contacteer onze partners!

Wat houdt de 80 %-regel in?

​De 80 %-regel bepaalt het aanvullend pensioen dat u als bedrijfsleider op een fiscaalvriendelijke manier kunt opbouwen.

​Met een IPT of individuele pensioentoezegging bouwt u via uw vennootschap een aanvullend pensioen op. Dat wordt door de overheid fiscaal aangemoedigd. De fiscale stimuli zijn wel geplafonneerd.

Verminderen

Laatste ‘normale’ inkomen als referentie

Uw wettelijk en uw aanvullend pensioen samen mogen niet hoger liggen dan 80 % van uw laatste 'normale' inkomen. De 80 %-regel bepaalt bijgevolg hoeveel pensioenkapitaal u maximaal op een fiscaal vriendelijke manier kunt opbouwen in uw IPT. Wordt deze grens overschreden, dan zijn de bijdragen voor uw IPT fiscaal niet meer aftrekbaar.

Verminderen

Berekening 80 %-regel

​Deze elementen spelen mee in de berekening van de 80 %-regel:

  • de jaren die u al binnen uw vennootschap gewerkt hebt,
  • de jaren die u buiten uw vennootschap presteerde: deze tellen voor maximaal 10 jaar mee,
  • een prognose van de nog te presteren jaren tot de pensioenleeftijd binnen de vennootschap,
  • uw laatste normale brutobezoldiging: bruto betekent vóór de aftrek van de persoonlijke sociale bijdragen, beroepskosten en belastingen. Voordelen van alle aard die belastbaar zijn als bezoldiging tellen ook mee als ze een regelmatig en maandelijks karakter hebben. De bezoldiging moet minstens maandelijks zijn en evenwichtig gespreid over het hele jaar. Plotse verhogingen tijdens het laatste jaar vóór uw pensionering zijn uit den boze.
  • uw wettelijk pensioen,
  • andere aanvullende pensioenen opgebouwd via het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, een individuele pensioentoezegging, bedrijfsleidersverzekering, RIZIV-contract, groepsverzekering, pensioenfonds of interne pensioenbelofte. Pensioensparen en langetermijnsparen tellen niet mee voor de 80 %-regel.

 

De berekening van de 80 %-regel is specialistenwerk. Uw verzekeringsadviseur zal u perfect informeren welk aanvullend pensioenkapitaal u fiscaalvriendelijk mag opbouwen en hoe u dat het best kunt doen.

Verminderen