Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)
Sparen voor uw pensioen en minder belastingen en sociale bijdragen betalen.
 
Fiscaal en sociaal voordelig


U recupereert meteen 50 % tot 70 % van uw bijdrage.

Zekerheid


U geniet een gewaarborgd rendement en loopt dus geen enkel risico.

Vrijheid en flexibiliteit


Binnen het wettelijk kader kiest u zelf hoeveel en hoe vaak u stort.

Bescherming gezin


Dankzij de aanvullende dekkingen is uw gezin beschermd als u arbeidsongeschikt wordt of overlijdt.

Woning of verbouwing financieren


Gebruik uw VAPZ via voorschot, inpandgave of wedersamenstelling.

DECAVI Prijs


Verkozen tot beste VAPZ - DECAVI 2020 

Waarom is een VAPZ iets voor mij?

Het wettelijk pensioen van een zelfstandige ligt niet zo hoog. Daardoor dreigt een grote kloof tussen uw huidige inkomsten en wat u overhoudt na uw pensioen. Om uw levensstandaard te behouden, moet u zelf sparen en er liefst zo vroeg mogelijk mee beginnen.
 
Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is de interessantste oplossing, een must voor iedere ondernemer. U spaart namelijk voor uw pensioen en geniet tegelijk een fiscaal voordeel. U kunt namelijk de bijdragen aftrekken als beroepskosten. Daardoor vermindert ook uw inkomen en moet u dus minder sociale bijdragen betalen.
 
Extra bescherming
U spaart dus voor uw pensioen en kunt er ook voor kiezen om uw gezin extra te beschermen voor als u arbeidsongeschikt wordt of overlijdt. Zo komen ze niet in de kou te staan.
 
Vastgoed financieren
Daarnaast kunt u een deel van het pensioenkapitaal gebruiken om een vastgoedproject te financieren.
 
Interessante fiscaliteit
Ten slotte is de eindfiscaliteit van een VAPZ interessant: de belasting gebeurt immers via het stelsel van de fictieve rente, het voordeligste taxatieregime.
VAPZ  
Wat brengt een VAPZ mij op?

Bij elk bedrag dat u spaart, is de rentevoet van dat moment gewaarborgd tot het einde van het contract. U kan dus gerust zijn, wat er ook gebeurt. Voor toekomstige stortingen geldt de rentevoet die op dat moment van toepassing is. De huidige rentevoet vindt u hier.

Daarnaast levert een VAPZ u eventueel een winstdeling op. Deze winstdeling varieert van jaar tot jaar en hangt af van de economische conjunctuur en de bedrijfsresultaten.

Fiscaal is een VAPZ zeer interessant:​

 • u kunt de bijdragen aftrekken als beroepskosten (marginale aanslagvoet),​
 • daardoor dalen uw verplichte sociale bijdragen,
 • u betaalt geen premietaks.​
Ons duurzaam investeringsbeleid.

Naast ​rendement speelt duurzaamheid een steeds grotere rol voor onze klanten bij de beleggingskeuzes die zij maken. De zogenoemde ESG-factoren (milieu, maatschappij en goed bestuur) kunnen ook een grote impact hebben op de prestaties en de risico's van beleggingen.

AG integreert daarom ESG-risicoscores systematisch bij de analyses die het maakt alvorens te beleggen in bepaalde bedrijven en sectoren. Bovendien sluit AG bepaalde controversiële sectoren uit.

Meer info over de duurzame beleggingsaanpak van AG vindt u in het algemeen kader op onze website.  ​

AG zet zelfs nog een stap verder in deze beleggingsoplossing met een focus op ecologische en sociale kenmerken. De verschillende strategieën die AG uitwerkte, kunt u nalezen in het bijzonder kader van duurzame en verantwoorde beleggingen.

Voor meer informatie over beleggingsformules met een doorgedreven aanpak van duurzaam en verantwoord beleggen, klik h​ier.​​

VAPZ  
VAPZ  
Wanneer en hoe ontvang ik het kapitaal en de opbrengst van mijn VAPZ?

​​U krijgt uw pensioenkapitaal sowieso uitbetaald op het moment dat u met (vervroegd) wettelijk pensioen gaat. U kan uw contract ook afkopen zodra u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebt of zodra u voldoet aan de voorwaarden om uw vervroegd wettelijk pensioen op te nemen.

U moet dan rekening houden met deze afhoudingen:

 • van het kapitaal worden een RIZIV-bijdrage (3,55%) en een solidariteitsbijdrage (0-2​%) afgehouden. Voorts betaalt u een belasting volgens het stelsel van de fictieve rente. Die belasting wordt berekend op het pensioenkapitaal zonder de eventuele winstdeling. Als u effectief actief blijft tot de wettelijke pensioenleeftijd of tot de leeftijd waarop u een volledige loopbaan bereikt volgens de geldende pensioenwetgeving, dan wordt die fictieve rente slechts op 80​% van het pensioenkapitaal berekend, wat uiteraard extra voordelig is.
 • van de winstdeling worden eveneens een RIZIV-bijdrage (3,55%) en een solidariteitsbijdrage (0-2​%) afgehouden.   

Als u overlijdt vóór uw wettelijke pensioenleeftijd zijn de afhoudingen net hetzelfde. Het enige verschil is dat de fictieve rente dan berekend wordt op het overlijdenskapitaal, zonder de eventuele winstdeling.

Uw VAPZ vroeger verzilveren

U kan (een gedeelte van) de opgebouwde reserve van uw VAPZ gebruiken om een vastgoedproject - aankoop, bouw of verbouwing - binnen de Europese Economische Ruimte (dit is Liechtenstein, Noorwegen, Ijsland en de landen van de Europese Unie) te financieren. U neemt dan nu al een voorschot met jaarlijkse betaling van de interesten ​op uw opgebouwde pensioenkapitaal. U kan er ook voor kiezen om op de einddatum van uw VAPZ het opgebouwde kapitaal te gebruiken om het bedrag van uw hypothecair krediet in één keer terug te betalen (de zogenaamde wedersamenstelling). Daarnaast kan u uw VAPZ-pensioenkapitaal als waarborg in pand geven voor een hypothecair krediet.​

Welke keuzes heb ik?

Een VAPZ laat u heel wat vrijheid.

 • U kiest vrij hoeveel u stort, met een maximum van 8,17% van uw referentie-inkomen. Dat is het geïndexeerde netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar geleden. Voor starters is de referentie het minimuminkomen dat gebruikt wordt voor de berekening van de sociale bijdragen. Als absoluut maximum geldt in 2022 een plafond van 3.447,62​ euro. De minimumstorting bedraagt 100 euro.
 • U kiest hoe vaak u stort: jaarlijks, om de zes of drie maanden of maandelijks. 
 • U kunt aanvullende waarborgen onderschrijven:
  • een aanvullende overlijdensdekking of een overlijdensdekking na een ongeval,
  • een aanvullende dekking tegen arbeidsongeschiktheid na een ongeval of ziekte.
 • Als u bedrijfsleider bent, kunt u uw VAPZ cumuleren met een Individuele Pensioentoezegging (IPT). Ook cumulatie met pensioensparen en langetermijnsparen is mogelijk.​
VAPZ  
 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!