Pension@work Individuele Pensioentoezegging voor loontrekkenden
De loyaliteit van uw belangrijkste medewerkers verhogen dankzij de Pension@work Individuele Pensioentoezegging (IPT) voor loontrekkenden.
 
Een bijkomend pensioenplan voor één werknemer

Geef uw belangrijke medewerkers een bijkomend extralegaal voordeel.

Grotere loyaliteit

U bindt onmisbare werknemers aan uw bedrijf.

Een gewaarborgd rendement

Eventueel aangevuld met een winstdeling.

Een eenvoudig, betrouwbaar en doeltreffend online beheer

Hulp bij de realisatie van vastgoedplannen


Uw medewerker kan zijn IPT gebruiken om onroerend goed te financieren.

My Global Benefits

Dankzij dit elektronisch platform hebben uw werknemers eender wanneer zicht op de stand van hun groepsverzekering.

 

Waarvoor dient deze verzekering?

Al uw werknemers zijn belangrijk, maar één personeelslid is omwille van zijn expertise misschien wel onmisbaar. U kunt hem extra motiveren en aan uw bedrijf binden door voor hem, bovenop de gewone groepsverzekering voor alle personeelsleden, een individuele pensioentoezegging te onderschrijven. Uw werknemer bouwt extra aanvullend pensioen op en uw bedrijf kan de premie aftrekken als beroepskost, op voorwaarde dat de 80 %-regel nageleefd wordt.

U kunt aan de pensioentoezegging ook risicowaarborgen koppelen, die uw werknemer extra beschermen bij arbeidsongeschiktheid en overlijden.

Om één medewerker een IPT te kunnen toekennen, moeten al uw werknemers een collectieve pensioentoezegging hebben (eventueel via de sector). U mag het individueel pensioenplan slechts occasioneel toekennen en niet stelselmatig. Wilt u voor meer dan één personeelslid een individuele pensioentoezegging onderschrijven, dan moet dit gevalideerd worden door de dienst Tax & Legal Support – Business Life Insurance van AG Insurance.

U kunt geen IPT Pension@work onderschrijven in de laatste 36 maanden vóór uw werknemer werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) neemt of met pensioen gaat.

IPT loontrekkenden  
Wat is de potentiële opbrengst?

Voor de werknemer

Uw werknemer geniet de gewaarborgde rentevoet die geldt op het moment van de storting en dit tot het einde van het contract. Deze rentevoet wordt eventueel aangevuld met een winstdeling. Die winstdeling kan uw werknemer beleggen in tak 21 (met een gewaarborgd rendement) of in tak 23 (in beleggingsfondsen).

Voor u als werkgever

De premies zijn aftrekbaar voor de vennootschap, binnen de 80 %-regel en tot een maximum van  2.610​euro (voor 2022). De 80 %-regel zegt dat het volledige pensioen van de werknemer (wettelijk pensioen + aanvullende pensioenen) niet hoger mag liggen dan 80 % van zijn laatste normale brutojaarbezoldiging.

De premies zijn onderworpen aan een premietaks van 4,4 % (voor de waarborgen pensioenopbouw, overlijden en overlijden na ongeval) en 9,25 % (voor de waarborg arbeidsongeschiktheid).

Wanneer en hoe kunnen mijn medewerkers van hun aanvullend pensioenkapitaal van Pension@work IPT genieten?

​Het pensioenkapitaal van de IPT wordt uitgekeerd op het moment dat uw werknemer met (vervroegd) wettelijk pensioen gaat. Hij kan zijn contract ook afkopen zodra hij de wettelijke pensioenleeftijd bereikt heeft of zodra hij voldoet aan de voorwaarden om zijn vervroegd wettelijk pensioen op te nemen.

Er geldt een gunstige fiscaliteit op het pensioenkapitaal dat uitgekeerd wordt en op het kapitaal dat uitgekeerd wordt als uw werknemer overlijdt vóór de einddatum.

Kapitaal

 • RIZIV-afhouding: 3,55 %
 • Solidariteitsbijdrage: 0 % - 2 %
 • Belasting: afzonderlijke belastingvoet 

De afzonderlijke belastingvoet bedraagt:

Bij leven

 • 20 % als de uitkering van het pensioenkapitaal op 60 jaar gebeurt (16,5 % bij wettelijke pensionering).
 • 18 % als de uitkering van het pensioenkapitaal op 61 jaar gebeurt (16,5 % bij wettelijke pensionering).
 • 16,5 % als de uitkering van het pensioenkapitaal op 62, 63, 64 jaar of de wettelijke pensioenleeftijd gebeurt.
 • 10 % als de uitkering van het pensioenkapitaal op de wettelijke pensioenleeftijd (momenteel 65 jaar) gebeurt of als uw werknemer een volledige loopbaan heeft bereikt volgens de geldende pensioengeving EN als uw werknemer professioneel effectief actief gebleven is tot die leeftijd.​​

Bij overlijden​​​

 • 16,5 %
 • 10 % bij uitkering van het pensioenkapitaal vanaf de wettelijke pensioenleeftijd 
  o    OF vanaf de leeftijd waarop een volledige loopbaan bereikt is volgens de geldende pensioenwetgeving 
  o    EN als de aangeslotene effectief actief gebleven is tot die leeftijd.

Winstdeling

 • RIZIV-afhouding: 3,55 %
 • Solidariteitsbijdrage: 0 % - 2 %
 • Geen belasting

Kapitaal bij overlijden na ongeval

Dit kapitaal wordt belast  onder de vorm van een fictieve rente

Rente bij arbeidsongeschiktheid

De rente wordt belast als vervangingsinkomen.

Uw werknemer kan zijn IPT ook al gebruiken vóór de wettelijke pensioenleeftijd, meer bepaald om vastgoedplannen te verwezenlijken binnen de EER (de EU + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen). Hij kan een voorschot opnemen op zijn opgebouwd pensioenkapitaal. Of hij kan zijn IPT-pensioenkapitaal als waarborg in pand geven voor een hypothecair krediet.

 

IPT loontrekkenden  
IPT loontrekkenden  
Welke opties hebben ik en mijn werknemers tijdens het contract?

Uw opties

 • U kiest zelf voor welke werknemer u een Pension@work IPT afsluit.
 • U bepaalt zelf hoeveel u stort (binnen de wettelijke grenzen en met respect voor de 80%-regel).
 • Er is een waarborg overlijden en premievrijstelling in uw Pension@work IPT inbegrepen.
 • U kan zelf nog voor 2 extra aanvullende waarborgen kiezen :
  • een extra kapitaal bij overlijden door ongeval
  • een rente bij arbeidsongeschiktheid (een vervangingsinkomen voor uw medewerkers)
 • U kunt het administratieve beheer van uw groepsverzekering zelf doen via AG EB Online. Zo betaalt u minder kosten. Als u dat wenst, kunt u het beheer ook aan uw makelaar of aan AG Insurance zelf overlaten.

De opties voor uw werknemer

 • Uw werknemer kan zelf kiezen om zijn winstdeling te beleggen in tak 21 of tak 23.
 • Uw medewerker kan zijn Pension@work IPT gebruiken om een vastgoedproject te financieren. Dat kan via een voorschot of een inpandgave.
 
 
 
 

​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!