overdracht pensioenkapitaal
Een vraag?
Contacteer onze partners!

De overdracht van uw pensioenkapitaal als u uit dienst gaat

Maak de keuze voor uw pensioenkapitaal

Bij het uit dienst gaan, moet u beslissen wat er met uw opgebouwd pensioenkapitaal van de groepsverzekering bij uw vorige werkgever moet gebeuren. Als u dit spaargeld wil overdragen, dan moet u daarvoor een formulier invullen.

Overdracht van het opgebouwde pensioenkapitaal

Als u uit dienst gaat, dan moet u aan de verzekeraar van de groepsverzekering van uw vorige werkgever meedelen wat er met het opgebouwde pensioenkapitaal moet gebeuren.

Kiest u voor de overdracht van dit spaargeld ? Dan hebt u 2 keuzes :

  • U draagt uw opgebouwde pensioenkapitaal over aan de pensioeninstelling van uw nieuwe werkgever.
  • Of u kiest ervoor uw kapitaal over te dragen naar een pensioeninstelling in het kader van KB69. Deze pensioeninstelling zal het geheel van de voordelen verdelen onder de aangeslotenen naar evenredigheid met hun reserves.


Formulier
U moet het hierbijgevoegde formulier invullen en bezorgen aan de pensioeninstelling waar de groepsverzekering van uw vorige werkgever wordt beheerd.

Download het formulier voor overdracht van de opgebouwde reserves bij een vorige werkgever.

Verminderen