Pension@work Algemeen Plan
Een aanvullend pensioen financieren voor uw medewerkers en hen financieel beschermen bij arbeidsongeschiktheid en overlijden.
 
Mooi extra-legaal voordeel

Voordeliger dan een loonsverhoging en aantrekkelijker voor uw personeel.

Overzichtelijk totaalbudget met waarborgen op maat

U kiest het budget en de waarborgen, uw medewerkers stemmen ze af op hun situatie.

Gewaarborgd rendement met eventuele winstdeling

Eenvoudig, betrouwbaar en doeltreffend online beheer

Via AG EB Online brengt u makkelijk zelf wijzigingen aan in uw groepsverzekering.

Hulp bij vastgoedplannen

Uw medewerkers kunnen hun Pension@work gebruiken om hun vastgoedproject te financieren.

My Global Benefits

Dankzij dit elektronisch platform hebben uw werknemers eender wanneer zicht op de stand van hun groepsverzekering.

 

Waarom is deze verzekering interessant voor mij ?

Uw werknemers staan ongetwijfeld af en toe stil bij het feit dat hun wettelijk pensioen niet zal volstaan om hun levensstandaard aan te houden na hun pensionering. Met Pension@work Algemeen Plan stelt u hen gerust: u financiert hun aanvullend pensioen en zij zijn er zeker van dat ze het pensioenkapitaal zullen ontvangen, ook als ze uw bedrijf zouden verlaten. U kunt hen en hun gezin bovendien extra financieel beschermen wanneer ze arbeidsongeschikt worden of overlijden.
 
Pension@work is dan ook een interessant extra-legaal voordeel waar uw medewerkers netto meer aan overhouden dan aan een loonsverhoging. U overtuigt er nieuwe mensen mee om voor uw kmo te komen werken en motiveert uw bestaande medewerkers extra. Pension@work Algemeen Plan is voor uw bedrijf ook interessant omdat de bijdragen fiscaal aftrekbaar zijn binnen de 80 %-regel.
 
U behoudt het overzicht
U bepaalt zelf welk totaalbudget u aan het aanvullend pensioen van uw medewerkers besteedt en u kunt binnen dat budget de bijdragen variëren volgens personeelscategorie, leeftijd of anciënniteit. Zo is het perfect mogelijk om voor uw kaderleden met een grotere anciënniteit, een hogere bijdrage te betalen. U maakt voor het bedrag van de bijdrage de keuze tussen een vast bedrag of een percentage van het loon van uw werknemers.

Twee aanvullende waarborgen zijn standaard inbegrepen voor uw medewerkers:
 • een extra kapitaal als ze overlijden,
 • de garantie dat AG Insurance de bijdragen voor hun pensioenopbouw verder betaalt wanneer zij arbeidsongeschikt zijn (de zogenoemde premievrijstelling).
Verder kan u nog kiezen voor 2 bijkomende waarborgen:
 • een waarborg wanneer uw werknemers overlijden door een ongeval,
 • een rente in geval van arbeidsongeschiktheid.

Makkelijk online beheer
Via de tool AG EB Online beheert u zelf de groepsverzekering van uw medewerkers: u kunt bijvoorbeeld makkelijk een nieuwe medewerker toevoegen of de arbeidsongeschiktheid van een personeelslid melden. U kunt uw werknemers ook toegang geven zodat zij bijvoorbeeld het niveau van hun risicowaarborgen kunnen aanpassen aan hun persoonlijke situatie.
groepsverzekering KMO  
Wat brengt Pension@work mij op ?

De bijdragen leveren een gewaarborgde rentevoet op, eventueel aangevuld met een winstdeling. Bij elke bijdrage die u stort, is de rentevoet van dat moment gewaarborgd tot het einde van het contract. Voor toekomstige stortingen geldt de rentevoet die op dat moment van toepassing is. De huidige rentevoet vindt u hier terug.​

Uw werknemers kunnen de winstdeling beleggen in tak 21 (met een gewaarborgd rendement) of tak 23 (waarbij het rendement afhangt van de resultaten van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen).

De jaarlijkse bijdragen voor Pension@work worden niet beschouwd als belastbare beroepsinkomsten. Uw werknemers betalen er dus geen personenbelasting op.

De vennootschap kan de bijdragen aftrekken als beroepskost, binnen de 80 %-regel.  Het naleven van de sociale bepalingen van de WAP (Wet aanvullende pensioenen) is eveneens een voorwaarde voor fiscale aftrekbaarheid van de bijdragen.

De bijdragen zijn onderworpen aan een premietaks van 4,4 % (voor de waarborgen pensioen, overlijden en overlijden door een ongeval). Een premietaks van 9,25 % wordt toegepast op de bijdragen voor arbeidsongeschiktheid.

Dankzij het elektronisch platform My Global Benefits hebben uw medewerkers eender wanneer zicht op de status van hun groepsverzekering. Ze hebben er ook toegang tot de jaarlijkse pensioenfiches in een downloadbaar formaat. Hier vindt u meer informatie: myglobalbenefits.aginsurance.be
Wanneer en hoe krijgen mijn medewerkers hun aanvullend pensioenkapitaal van hun Pension@work contract?

Het pensioenkapitaal van hun groepsverzekering wordt uitgekeerd op het moment dat ze met (vervroegd) wettelijk pensioen gaan. Ze kunnen hun contract ook afkopen zodra ze de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebben of zodra ze voldoen aan de voorwaarden om hun vervroegd wettelijk pensioen op te nemen.

Er geldt een gunstige fiscaliteit op het pensioenkapitaal dat uitgekeerd wordt op de einddatum en op het kapitaal dat uitgekeerd wordt als uw werknemer (de aangeslotene/verzekerde) overlijdt vóór de einddatum.

Kapitaal

 • RIZIV-afhouding: 3,55 %
 • Solidariteitsbijdrage: 2 % (0 % - 2 %)
 • Belasting: afzonderlijke belastingvoet + gemeentebelastingen

De afzonderlijke belastingvoet bedraagt:

Bij leven

 • 20 % als de uitkering van het pensioenkapitaal op 60 jaar gebeurt (16,5 % bij wettelijke pensionering).
 • 18 % als de uitkering van het pensioenkapitaal op 61 jaar gebeurt (16,5 % bij wettelijke pensionering).
 • 16,5 % als de uitkering van het pensioenkapitaal op 62, 63, 64 jaar of de wettelijke pensioenleeftijd gebeurt.
 • 10 % als de uitkering van het pensioenkapitaal op de wettelijke pensioenleeftijd (momenteel 65 jaar) gebeurt of als uw werknemer een volledige loopbaan heeft bereikt volgens de geldende pensioengeving EN als uw werknemer professioneel effectief actief gebleven is tot die leeftijd.

Bij overlijden

 • 16,5 % 
 • 10 % bij uitkering van het pensioenkapitaal vanaf de wettelijke pensioenleeftijd

o    OF vanaf de leeftijd waarop een volledige loopbaan bereikt is volgens de geldende pensioenwetgeving

o    EN als de aangeslotene effectief actief gebleven is tot die leeftijd.

Winstdeling

 • RIZIV-afhouding: 3,55 %
 • Solidariteitsbijdrage: 2 % (0 % - 2 %)
 • Geen belasting

Kapitaal bij overlijden na ongeval
Het kapitaal wordt belast onder de vorm van fictieve rente.

Rente bij arbeidsongeschiktheid
De rente wordt belast als vervangingsinkomen.

Uw medewerkers kunnen hun Pension@work groepsverzekering ook al gebruiken vóór de wettelijke pensioenleeftijd, meer bepaald om hun vastgoedplannen te verwezenlijken binnen de EER (de EU + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen). Ze kunnen een voorschot opnemen op hun opgebouwde pensioenkapitaal. Of ze kunnen het pensioenkapitaal van hun Pension@work contract als waarborg in pand geven voor een hypothecair krediet.

groepsverzekering KMO  
groepsverzekering KMO  
Welke opties heb ik, en welke hebben mijn werknemers in een Pension@work contract?

Keuze voor uw bedrijf

 • U kiest zelf welk budget u aan Pension@work wilt besteden.
 • U bepaalt welke aanvullende waarborgen in de groepsverzekering worden voorzien: een extra kapitaal bij overlijden door een ongeval en/of een vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid.
 • U beslist hoe u de totale bijdrage verdeelt over de verschillende categorieën van personeelsleden: kaderleden, directieleden, enz. Bij het invoeren van een groepsverzekering mag er geen verschil meer gemaakt worden tussen arbeiders en bedienden.
 • Binnen de categorieën kunt u de bijdrage nog differentiëren in functie van leeftijd of anciënniteit.
 • U kunt uw Pension@work zelf administratief beheren online en minder instapkosten betalen. Of u kunt het beheer overlaten aan uw makelaar of AG Insurance.

Keuze voor uw medewerkers

 • Uw medewerkers kiezen of ze de eventuele winstdeling in tak 21 of in tak 23 beleggen.
 • Uw werknemers kunnen de waarborgen aanpassen aan hun eigen situatie en bijvoorbeeld meer overlijdenskapitaal inbouwen, afhankelijk van hun persoonlijke situatie.
 
 
 
 

​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!