drone verzekering
Ontdek de bijbehorende producten

Drones: welke regels, welke verzekeringen?

Drones zijn in, zowel bij kinderen als bij volwassenen. Wie mag wat doen? Waar mag u vliegen? Welke verzekering hebt u nodig? Hierna vindt u nuttige info om zorgeloos met uw drone te vliegen!​

1. Een drone? Ja graag, maar welke regels gelden er?


Wanneer u met een drone wil vliegen, moet u rekening houden met bepaalde regels. Zo is er in eerste instantie Europese regelgeving. Die wordt verder aangevuld door het Belgische KB van 8 november 2020. Hieronder vindt u de belangrijkste krachtlijnen.

Enkele belangrijke basisprincipes

 • Registratie: vooraleer u met een drone mag vliegen, moet u zich als gebruiker (drone-exploitant) registreren bij het DGLV (Directoraat-generaal Luchtvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer). Hoe u zich kan registreren, leest u op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer. U hoeft zich niet te registreren als u een drone gebruikt van minder dan 250 gram die geen camera of sensor bevat. Een registratie is evenmin verplicht als u een speelgoeddrone gebruikt (de notie “speelgoed" staat meestal aangeduid op de drone zelf, op de verpakking of in de handleiding), zelfs wanneer die over een camera of sensor beschikt.

 

 • Verzekering: de kans bestaat dat u een verzekering moet afsluiten voor de schade die u tijdens uw dronevlucht aan derden kan veroorzaken. Om te weten of u zich moet verzekeren en welke verzekering gepast is, zie punt 2 hieronder.    


 • No-fly zones: tijdens de vlucht moet u de geografische zones respecteren. Dit zijn zones die de overheid als gevoelig beschouwt, zoals de buurt van luchthavens of gevangenissen. De vluchten worden daar bijgevolg beperkt of verboden. Meer informatie over de geografische zones vindt u hier.

   
 • Privacy: respecteer steeds de privacywetgeving. Film dus nooit op het terrein van de buren zonder hun toestemming en vraag het akkoord van de mensen die herkenbaar op uw foto's of filmpjes staan.         

 • Risicocategorieën: bepaal op voorhand in welke risicocategorie de door u geplande vlucht valt. De wetgever verbindt aan elke categorie immers bepaalde regels. Die regels hebben onder meer betrekking op het gewicht van de drone, de maximale hoogte van de vlucht, het gebied waarin gevlogen mag worden, de leeftijd en opleidingsvereisten van de piloot enz. Hieronder vindt u meer informatie over de risicocategorieën.     

Drie risicocategorieën

De regelgeving onderscheidt drie categorieën van vluchtuitvoeringen, gebaseerd op het risico voor de luchtvaartveiligheid of voor mensen of goederen op de grond:

 • Categorie Open – Deze categorie omvat de vluchten met een laag risico.
 • Categorie Specifiek – Deze categorie omvat de vluchten met een verhoogd risico.
 • Categorie Gecertificeerd – Deze categorie omvat de vluchten met een hoog risico.

Categorie Open

De vluchten die u in de privésfeer uitvoert, vallen hoogstwaarschijnlijk in de categorie Open (laag risico). De basisvoorwaarden die de wetgever aan deze categorie verbindt, zijn de volgende:

 • De maximale startmassa van uw drone bedraagt minder dan 25 kg;
 • U laat de drone niet hoger vliegen dan 120 meter boven het dichtstbijzijnde punt van het aardoppervlak;
 • U vliegt nooit boven menigten. Houd de drone ook steeds op een veilige afstand van mensen rondom u.
 • Houd de drone steeds binnen uw zicht (tenzij u gebruik maakt van een follow-me-modus of u een beroep doet op een waarnemer).
 • U vervoert geen gevaarlijke goederen met de drone en u laat geen materialen vallen tijdens de vlucht.
 • Uw drone bevat een klassenlabel (C0 t.e.m. C4) dat aangeeft dat uw drone aan de technische vereisten voldoet voor gebruik in de categorie Open. Als u uw drone heeft aangekocht vóór 2021, zal u het label hoogstwaarschijnlijk niet terugvinden op uw drone. In dit geval kan u nog steeds vliegen met uw drone, maar zal u moeten rekening houden met de beperkingen in de tabel UAS's zonder klasselabel Vanaf 1 januari 2024 gelden er strengere regels voor drones zonder klassenlabel.

De categorie Open wordt verder onderverdeeld in subcategorieën en klassen, waaraan de wetgever telkens specifieke regels koppelt. De onderverdeling is gebaseerd op de technische voorschriften van de drone, bepaalde vluchtuitvoeringsbeperkingen en de eisen voor de piloot. Een goed overzicht hiervan vindt u op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

De twee hoge(re) risicocategorieën: Specifiek en Gecertificeerd

Als uw vlucht niet aan een van de voorwaarden van categorie Open voldoet, voert u een vlucht uit met een hoger risico en valt uw vlucht in de categorie Specifiek. Hiervoor heeft u een declaratie of een vergunning nodig. Als het DGLV van oordeel is dat de vlucht een te hoog risico inhoudt om in de categorie Specifiek te worden uitgevoerd, valt de vlucht in de categorie Gecertificeerd. Voor dergelijke vluchten is een certificaat vereist. De categorie Gecertificeerd is bedoeld voor specifieke toepassingen die buiten de privésfeer vallen. Meer informatie over deze twee categorieën is te vinden op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer.​​​Verminderen

2. Welke verzekering hebt u nodig?

Vooraleer u zich kan registreren, moet u mogelijk een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor de schade die u tijdens uw dronevlucht aan derden kan veroorzaken. Bezit u een drone van minder dan 900 gram en gebruikt u de drone enkel voor privédoeleinden? Dan bent u niet verplicht uw aansprakelijkheid te verzekeren. Toch is een aansprakelijkheidsverzekering nuttig, een ongeluk is immers snel gebeurd.

De FOD Mobiliteit en Vervoer verwacht dat de meeste recreatieve vluchten in de categorie Open zullen vallen. Het kan natuurlijk gebeuren dat u tijdens uw vlucht een foutje maakt en de voorwaarden van de categorie Open schendt: u vliegt bijvoorbeeld hoger dan 120 meter of uw drone verdwijnt uit uw blikveld. Op dat moment voert u een vlucht uit met een verhoogd risico en bevindt u zich eigenlijk in de categorie Specifiek. Zolang het om een recreatieve vlucht gaat, bent u en uw gezin bij AG goed verzekerd. Onze verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven Top Familiale​  verzekert namelijk drones tot 150 kg, voor zover ze uitsluitend voor sportieve of recreatieve doeleinden worden gebruikt.

Om verzekerd te zijn moet de piloot wel de vluchtregels naleven, dat betekent o.a. dat hij/zij niet mag vliegen in een straal van 3 km rond een luchthaven of een civiel of militair luchtvaartterrein, noch boven industriële complexen, gevangenissen, LNG-terminals, nucleaire installaties of een menigte in open lucht.

Bron: FOD Mobiliteit en Vervoer (https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/vliegen-met/drones-uas/).
Verminderen

​​​​​​​​