Wat gebeurt er met mijn gezin na mijn overlijden?
Ontdek de bijbehorende producten

Wat gebeurt er met mijn gezin na mijn overlijden?

Uw woning en uw auto zijn goed beschermd. Maar geldt dat ook voor uw gezin na uw overlijden?

​Niemand ontsnapt eraan. Op een dag zullen we er niet meer zijn. Dat is een zekerheid waarmee we rekening moeten houden bij elke beslissing die we nemen op financieel vlak.

Uw woning en uw auto zijn goed verzekerd. Dat is logisch, want zij vertegenwoordigen een belangrijke waarde.

Maar hoe zit het met uw nabestaanden? Zij zijn nog veel belangrijker!
Hebt u ook aan hun bescherming gedacht? Kan uw gezin de touwtjes aan elkaar blijven knopen als u zou overlijden? Welke gevolgen heeft uw overlijden voor het gezinsbudget? Hoe zit het met de studies van uw kinderen? Blijven die betaalbaar? Kunnen de geplande verbouwingen aan de gezinswoning – absoluut noodzakelijk om het wooncomfort van het gezin te vrijwaren - nog steeds uitgevoerd worden zoals gepland? Of komt dit allemaal in het gedrang?


Of erger nog: stel dat u als zelfstandige onder de vorm van een fysiek persoon zware investeringen hebt gedaan voor uw professionele activiteit en dat u nog leveranciers moet terugbetalen. Wat gebeurt er dan met uw naasten als u er plots niet meer bent? Verdienen ze op dat moment geen optimale bescherming om het hoofd boven water te houden? 

Het zijn vragen die we helaas al te vaak voor ons uit schuiven … tot het te laat is.

Een goede overlijdensverzekering kan heel vaak soelaas bieden en de zogenoemde ‘protection gap’ – de kloof tussen de financiële mogelijkheden van het gezin of het bedrijf en de reële mogelijkheden na een overlijden – overbruggen. Deze verzekering betaalt dan een kapitaal uit dat tegemoetkomt aan de financiële noden van het gezin of van het bedrijf van de overledene.


Het uitbetaalde kapitaal kan bijvoorbeeld dienen om:

  • de studies van de kinderen te betalen
  • de geplande verbouwingen aan de gezinswoning te financieren
  • de contractuele schulden gemaakt voor het overlijden terug te betalen
  • de succesierechten die hoog kunnen oplopen, te dekken
  • enz.


De begunstigde van het kapitaal kan dit vrij besteden in functie van de noden die zich stellen.

Kortom: door er tijdig aan de denken, kunt u uw gezin veel moeilijkheden besparen.

Verminderen