Overlijdensverzekering
De tak 21-verzekering die uw geliefden extra bescherming biedt.
Ontdek deze producten bij:
BNP Paribas Fortis
bpost bank
Uw makelaar
 
Gemoedsrust

Na uw overlijden, ontvangen de door u gekozen begunstigden het door u bepaalde kapitaal.

Een eenvoudig product

U kiest de duur en het verzekerde bedrag in functie van uw behoeften.

Flexibiliteit

U kunt de begunstigde en het verzekerde kapitaal op elk ogenblik wijzigen.

Een invaliditeitsdekking

U kunt tegen bepaalde voorwaarden een aanvullende waarborg afsluiten tegen het risico op blijvende of tijdelijke volledige invaliditeit.

 

Waarom is de overlijdensverzekering voor mij interessant?

Uw naasten zijn voor u het allerbelangrijkst. Het is dan ook normaal dat u hen wil beschermen tegen zware tegenslagen. Als u deze individuele tak 21-levensverzekering naar Belgisch recht van AG Insurance afsluit, beschermt u hen tegen de financiële gevolgen van uw overlijden ter hoogte van het vastgelegde kapitaal. Uw gezin kan met het uitgekeerde kapitaal dan gemakkelijker de eventuele successierechten, gebruikelijke facturen en andere onvoorziene uitgaven betalen

Wat biedt de tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal mij?
 
Wat biedt de overlijdensverzekering mij?

​Deze verzekering speelt een belangrijke rol op bepaalde sleutelmomenten van het leven (schoolkosten van de kinderen, studeren in het buitenland, aankoop van een eerste wagen, enz.). Maar ze kan ook gericht zijn op specifieke behoeften, zoals het behoud van de levensstandaard. Of ze kan dienen om successierechten in te dekken, bijvoorbeeld in geval van een schenking die niet bij de belastingadministratie werd geregistreerd, of op het hele patrimonium. Het overlijden van een van de financiële pijlers van het gezin kan rampzalige gevolgen hebben.

Met deze uiterst soepele verzekering bepaalt u zelf:

  • het bedrag dat u wenst te laten verzekeren en de duur van de verzekering,
  • de periodiciteit van de premiebetaling (enige premie, periodieke premies of risicopremies),
  • de begunstigde.

Er bestaat een premiumformule voor verzekerde kapitalen vanaf 500.000 euro. Vraag advies aan uw tussenpersoon.

Wanneer en hoe kan ik profiteren van mijn overlijdensverzekering?
​Het contract loopt af op de einddatum of in geval van overlijden van de verzekerde. In dat geval ontvangen de begunstigden het in het contract verzekerde kapitaal.
Wanneer en hoe kan ik profiteren van mijn tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal?
 
Welke voornaamste risico’s zijn niet gedekt?
 
Welke voornaamste risico’s zijn niet gedekt?

​Is altijd uitgesloten van dekking, het overlijden van de verzekerde:

- veroorzaakt door een opzettelijke daad of op aansporing van een van de begunstigden;
- als gevolg van zelfmoord, binnen het jaar dat volgt op de inwerkingtreding van het contract;
- als gevolg van een (burger)oorlogsgebeurtenis.

Bovenstaande lijst is niet exhaustief. Voor meer gedetailleerde en andere informatie omtrent dit product kunt u de algemene voorwaarden consulteren.

Met welke kosten en taksen moet ik rekening houden?

​U kunt steeds uw contract overlijdensverzekering tijdens de looptijd afkopen mits een afkoopvergoeding van maximum 5 %.
Gelieve eveneens te noteren dat een taks van 2 % verschuldigd is op de door u gestorte levensverzekeringspremies.
Deze verzekering omvat ook een bepaald aantal risico’s. We raden u aan om deze te lezen.

Met welke kosten en taksen moet ik rekening houden?
 
 
 

​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
  • Hoe gaat AG Insurance om met mogelijke belangenconflicten?
  • Welke segmentatiecriteria past AG Insurance toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
  • Wat zijn de juridische gegevens van AG Insurance en welk recht is van toepassing?
  • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
  • Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.