Problemen met uw geboekte reis?
Ontdek de bijbehorende producten

Problemen met uw geboekte reis?

Wat zijn uw rechten?

Als u een reis boekt bij een touroperator, dan is die organisatie ook verantwoordelijk voor het goede verloop van uw reis, conform het contract dat u ondertekend hebt. Uitzonderingen hierop zijn gevallen waarin u zelf in de fout gaat of overmacht.

Welke rechten en plichten hebt u als reiziger in geval van problemen?

 

U annuleert uw reis

Als u geen annulatieverzekering onderschreven hebt, dan zult u een schadevergoeding moeten betalen zoals bepaald in het contract.
Verminderen

De touroperator annuleert de reis wegens overmacht

 U krijgt het volledige bedrag van uw reis terugbetaald.
Verminderen

Uw reis wordt plots duurder, en dat minder dan 20 dagen voor u vertrekt

Dit is wettelijk niet toegelaten. U mag deze prijsverhoging weigeren.
Verminderen

Uw reis wordt duurder, maar u vertrekt pas over meer dan 20 dagen

Een prijswijziging (zowel naar boven als beneden) is toegelaten, als de reden betrekking heeft op brandstoffen, belastingen of wisselkoersen.
Verminderen

Uw reis wordt grondig aangepast

Enkele voorbeelden: de prijs verhoogt met meer dan 10%, uw reisroute verandert …
U hebt het recht deze aanpassing te weigeren en uw contract op te zeggen. De bedragen die u al gestort hebt, krijgt u terug.

Verminderen

U hebt geen plaats meer op het vliegtuig door een overboeking

In dit geval kunt u een financiële compensatie eisen op basis van de Europese wetgeving.
Verminderen

Uw bagage komt niet aan op uw bestemming

Uw touroperator moet u vergoeden als uw bagage niet teruggevonden wordt. In tussentijd kunt u via uw verzekering Gezinsbijstand of Top Bijstand een bagage laten opsturen ter vervanging. Deze verzekering helpt u ook om via de bevoegde instanties uw bagage terug te vinden of vergoed te krijgen.

Verminderen

U hebt uw reis online geboekt, maar wilt het reis annuleren

​De wetgeving op reisovereenkomsten geldt ook voor reizen die u online boekt. In tegenstelling tot bij de online-aankoop van andere producten, kunt u uw reis niet zomaar herroepen. Als u uw reis moet annuleren voor medische redenen of wegens een overleden of een andere onverwachte reden kan een annulatieverzekering, zoals de Annulatieverzekering Top Travelstop​​, de annulatiekosten ten laste nemen.
Verminderen

Lees uw contract grondig

Wanneer u uw reis boekt, lees dan eerst de reisovereenkomst goed door vooraleer u tekent. Zo weet u precies wat u koopt.
Verminderen

​​