Top Ongevallen
Je Familiale vergoedt schade aan anderen. Met Top Ongevallen bescherm je ook jezelf en je gezin bij een ongeval met letsels in het privéleven.
 
Alle types ongevallen overal ter wereld

Wat jij en je gezin ook doen tijdens jullie privéleven, bij een ongeval zijn jullie beschermd. Overal ter wereld!

Ook verkeers- en sportongevallen

Gewond bij een motorritje of een partijtje tennis? Je krijgt dezelfde uitgebreide bescherming.

Op maat van je gezin

Bepaal flexibel wie je verzekert - gezin, kinderen of jezelf - en ook welke waarborgen en verzekerde bedragen je neemt.

Onmiddellijk een kapitaal bij blijvende invaliditeit

Tussenkomst vanaf 1% invaliditeit en een vergoeding tot 150.000 euro bij 100 % blijvende invaliditeit.

Psychologische bijstand Ongevallen, 24u/24 7d/7

Vijf sessies bij een psycholoog na een ongeval of het overlijden van een dierbare.

Ruimere bescherming met Pack Top Ongevallen+

Bijstand voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid, vergoeding voor blijvende esthetische schade … voor nóg meer gemoedsrust.

 

Waarom is Top Ongevallen interessant voor mij?

Als mensen al stilstaan bij de financiële gevolgen van een ongeval, dan denken ze in de eerste plaats aan de dokters- en ziekenhuiskosten. Zelden zijn ze zich ervan bewust dat je door een ongeval soms ook een hele tijd (of voor altijd) niet meer kan werken. De langdurige impact van  invaliditeit op je financiële situatie kan groot zijn en je werkt ze niet zomaar weg met de tussenkomst van het ziekenfonds of andere verzekeringen.

1 op de 3 Belgen is ervan overtuigd dat hij bij een ongeval in zijn privéleven vergoed zal worden door zijn familiale verzekering1. Maar ook dat klopt niet! Een familiale verzekering vergoedt schade aan anderen, niet aan jezelf of je gezinsleden.

Om de langdurige financiële gevolgen van een ernstig ongeval met letsels op te vangen, heb je een goede ongevallenverzekering nodig. Eén die uitgebreid dekking verleent.

Maakt niet uit hoe het ongeval is gebeurd: thuis, op weg naar de yoga, tijdens een weekendje aan zee of in de sportclub, Top Ongevallen beschermt je financieel en geeft gemoedsrust na zowat elk ongeval in je privésfeer. Zodat je je om de centen geen zorgen hoeft te maken en kan focussen op je herstel.

Een hele geruststelling als je weet dat 1 op de 5 Belgen de afgelopen vijf jaar ernstig gewond raakte in de privésfeer.1

 

1.Onderzoek uitgevoerd in 2020 bij 1 000 Belgen, in opdracht van AG.

ongevallenverzekering Keuze van verzekerde waarborgen en bedragen
Wat dekt Top Ongevallen?

Alle types ongevallen overal ter wereld

Top Ongevallen dekt de financiële gevolgen van ongevallen met letsels die voorvallen in het privéleven. Ze biedt bescherming

1. overal ter wereld

2. voor heel uiteenlopende activiteiten:

 

 • thuis
 • in het verkeer
 • tijdens het uitoefenen van een hobby
 • tijdens het (onbetaald) sporten
 • tijdens schoolse activiteiten
 • op reis.


Flexibele oplossing op maat van je gezin
Top Ongevallen bestaat in 3 formules met verschillende waarborgen:
 

 1. Omnium Gezin: uw hele gezin is gedekt.
 2. Omnium Kinderen: alle kinderen van het gezin zijn gedekt.
 3. Omnium Individu: u bent gedekt.​

Voor de formules Omnium Gezin en Omnium Kinderen is er een specifieke dekking voor de vriendjes die met uw kinderen komen spelen.

Heb je een kat of hond? Welke formule je ook kiest, je huisdier is gedekt bij een ongeval.  


Wat is mogelijk?

 • een kapitaal tot 150.000 euro bij blijvende invaliditeit van 100 %. Bij gedeeltelijke invaliditeit wordt het kapitaal berekend in functie van de graad van blijvende invaliditeit en op grond van een cumulatieve formule.
 • een kapitaal tot 75.000 euro bij overlijden.
 • vergoeding van medische kosten- na tussenkomst van de mutualiteit - die je maakt ten gevolge van het ongeval: kosten voor behandeling, ziekenhuisverblijf, schadeherstellende esthetische chirurgie, prothesen, orthopedische apparaten, vervoer om medische redenen, repatriëring en reis om bij een gewond kind in het buitenland te kunnen zijn.
 • een forfaitaire dagvergoeding bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid, vanaf 14 dagen na het ongeval en gedurende maximaal 2 jaar. Uiterst welkom om extra kosten of tijdelijk inkomensverlies op te vangen. Deze dekking is optioneel voor volwassenen. Voor kinderen is deze dagvergoeding automatisch inbegrepen om de kosten van kinderopvang, inhaallessen of huishoudhulp te compenseren.
 • 24/7 psychologische bijstand Ongevallen: 5 sessies met een psycholoog om het ongeval of het overlijden van een naaste te helpen verwerken.

De premie varieert naar gelang van de gekozen combinatie van dekkingen en in functie van de bedragen die je verzekert. Zo kan je de bescherming perfect afstemmen op wat jij of je gezin nodig heeft. 


Voorbeelden
Ongeval bij het spelen
Tijdens het spelen in de tuin raakt je zoon gewond aan zijn oog. Hij moet meerdere keren op consultatie bij de oogarts, die hem ook medicijnen voorschrijft. Jouw Top Ongevallen verzekering betaalt de medische kosten ten gevolge van het ongeval.

Verkeersongeval
Op weg met de fiets naar school rijdt je dochter tegen een borduur en valt. Ze belandt in het ziekenhuis met zware verwondingen aan haar benen. Jouw Top Ongevallen verzekering vergoedt niet alleen de medische kosten, maar keert ook een dagvergoeding uit zolang je dochter niet naar school kan. Jammer genoeg zal ze blijvende letsels overhouden aan het ongeval. In jullie huis moet een traplift geplaatst worden en de verwondingen zullen waarschijnlijk ook een impact hebben op je dochters latere professionele leven. Daarom keert je verzekering ook een kapitaal uit om de financiële gevolgen op lange termijn op de vangen.
Dankzij de Psychologische bijstand Ongevallen kan je dochter zeer snel terecht bij een psycholoog die haar steunt bij het verwerken van de handicap.

Ongeval bij het tuinieren
Je staat op een ladder om je haag te scheren. Plots verlies je je evenwicht en val je op de grond. Daarbij bezeer je je rug en het is ernstig. Anderhalf jaar lang ben je niet in staat om je job uit te oefenen. In dat geval krijg je een vergoeding voor je medische kosten en een vaste dagvergoeding om een eventueel inkomensverlies te compenseren, een huishoudhulp te betalen of je boodschappen aan huis te laten leveren.

Ongeval van je kat of hond
​​Je liet je raam open op kiepstand en je kat is zo naar buiten geglipt. Hij viel van de eerste verdieping naar beneden. Resultaat: een van zijn voorpootjes is gebroken. Dankzij Top Ongevallen, die tot 1.000 euro tussenkomt in de dierenartskosten, moet je je geen zorgen maken en ben je zeker dat je lieve vriend goed zal herstellen. ​

Trekking-ongeval
Jij en je vriendin trekken er met de rugzak op uit in het onherbergzame Ijsland. En dan gebeurt het ondenkbare… je vriendin glijdt uit in een ravijn. De gevolgen zijn dramatisch. Dankzij Top Ongevallen krijg je een kapitaal uitgekeerd. En dankzij de Psychologische bijstand Ongevallen kan je zeer snel terecht bij een psycholoog die je een aanzet geeft om het trauma te verwerken. 

Pack Top Ongevallen+, een optionele aanvulling bij Top Ongevallen, om je waarborgen uit te breiden:

 • bijstand voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid
 • een vergoeding voor blijvende esthetische schade
 • een verhoogde terugbetaling voor dierenartskosten voor je hond en/of kat
 • terugbetaling van de medische kosten voor kleinkinderen die op bezoek komen en familie en/of vrienden die komen helpen


Waar en wanneer ben ik verzekerd?

Top Ongevallen verzekering geldt overal ter wereld.

Je contract loopt 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

ongevallenverzekering  
ongevallenverzekering Het belangrijkste is dat u goed herstelt. Wij regelen wel al de rest.
Wat doe ik bij een ongeval?

Om je ongeval correct aan te geven bij de ongevallenverzekering, doe je het volgende:

 1. Ten laatste 10 dagen na het ongeval meld je de aard en omstandigheden van het ongeval aan onze diensten. Bij overlijden dient de aangifte binnen de 2 dagen na het overlijden ten gevolge van het ongeval te gebeuren.
 2. Je krijgt een medewerker toegewezen die het volledige proces in goede banen zal leiden, van het openen van je dossier tot de uiteindelijke terugbetaling.
 3. Alle medische getuigschriften in verband met jouw eventuele arbeidsongeschiktheid moeten binnen de 10 dagen na de vaststelling van de arbeidsongeschiktheid naar onze adviserende arts opgestuurd worden. Alle andere door onze medische dienst gevraagde inlichtingen moeten ons binnen de 10 dagen na onze vraag bezorgd worden.

Bij een ongeval is het vooral belangrijk dat je goed herstelt ... De rest regelen wij voor jou! ​

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?
 • Ongevallen die het gevolg zijn van een opzettelijke daad van de verzekerde of van de begunstigde;
 • Ongevallen te wijten aan het feit dat de verzekerde zich bevindt in staat van dronkenschap of een hiermee vergelijkbare toestand;
 • Ongevallen tijdens uw beroepsactiviteit of op de weg van en naar het werk;
 • Ongevallen tijdens extreme sportbeoefening, zoals klifduiken, wingsuitvliegen, schansspringen, benji, freeride, ongevallen tijdens paardenwedrennen, snelheidswedstrijden m.b.v. een vervoermiddel, wedstrijden van een winter-, gevechts- of verdedigingssport, tijdens luchtsporten (zoals parachutespringen, zweefvliegen, deltavliegen) wanneer die niet occasioneel worden beoefend en zonder fysiek vergezeld te zijn door een instructeur of piloot die de vereiste brevetten heeft, ongevallen tijdens het duiken dieper dan 40 m of zonder monitor.
 • In de waarborg medische kosten van Pack Top Ongevallen+ voor familieleden/vrienden die u komen helpen bij het uitvoeren van afwerkingswerken of met uw verhuis: ongevallen overkomen op weg naar of van deze activiteit. ​

ongevallenverzekering  
 
 

​​​​​​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.