Pack Familiale+
Dekking van geleende of gehuurde voorwerpen
Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
Pack Familiale+ is voorbehouden voor klanten die een verzekering Top FamilialeBurgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven  van AG Insurance onderschreven hebben.
Voor geleende of gehuurde voorwerpen die je beschadigt


Je leent tuingereedschap of kampeermateriaal of je huurt een fiets? Wees gerust ! De schade aan geleende of gehuurde voorwerpen is gedekt.

Ook onroerende goederen


Ook de schade die je in het kader van jouw privéleven veroorzaakt aan een gehuurd gebouw, bv. een tentoonstellingsruimte, is gedekt.

Voor het annuleren van de vrijstelling


De vrijstelling van jouw BA Privéleven vervalt zodra de kost van de schade het bedrag van de vrijstelling overschrijdt.

Plafond voor tussenkomst Rechtsbijstand verdubbeld in rechtsbijstand privéleven en Providis Globale Rechtsbijstand


Tot 180.000 euro voor de verdediging van jouw rechten en tot 60.000 euro voor de opsporing van een verdwenen kind.

 


Waarom is Pack Familiale+ voor mij interessant?

Als aanvulling bij jouw verzekering BA Privéleven breidt Pack Familiale+ jouw bescherming verder uit. Pack Familiale+ dekt onder meer de schade veroorzaakt aan :

 • de voorwerpen die je leent of huurt;
 • de gebouwen die je gebruikt of huurt op occasionele basis (max. 3 maanden);
 • derden door een voorwerp dat je verhuurt.

​Bovendien:

 • annuleert Pack Familiale+ de vrijstelling als het totale bedrag van de schade meer bedraagt dan het bedrag van de vrijstelling voorzien in jouw BA Privéleven; 
 • verdubbelt Pack Familiale+ de plafonds voor tussenkomst van jouw waarborg rechtsbijstand privéleven.
Verzekering Pack Familiale Plus
Absolute gemoedsrust
Wat dekt Pack Familiale+?
Je Pack Familiale+ vergoed de schade aan...
 • ...voorwerpen die je leent of huurt ;

​Pack Familiale+ komt tussen voor de schade die je veroorzaakt aan de voorwerpen die je leent of huurt (werktuigen, fietsen, campingmateriaal, de grasmaaier van jouw buur, maritieme vaartuigen zoals jetski (huur max. 48u)...) 

 • ...​​derden voor​ voorwerpen die je uitleent of verhuurt;

​​​De schade die je veroorzaakt aan derden door voorwerpen die je uitleent of verhuurt is ook gedekt. Bijvoorbeeld het tuinhuis van jouw buurman gaat in de vlammen op omwille van jouw defectueuse grasmaaier die je hem hebt uitgeleend.

 • ​​...gebouwen die je gebruikt of huurt op occasionele basis​.​

P​ack Familiale+ vergoedt de schade aan een huis of appartement dat je op occasionele basis bewoont (max.3maanden) zowel voor privé- of professionele doeleinden. Ook de schade die je in het kader van jouw privéleven veroorzaakt aan een gehuurd gebouw, bvb. een tentoonstellingsruimte, is gedekt.


De kleine ‘extra’s d​ie het verschil maken?

 • ​Een schadevergoeding in BA Privéleven zonder vrijstelling

​De vrijstelling uit jouw BA privéleven vervalt, zodra de schade hoger is dan het bedrag van de vrijstelling. 

 • De verdubbeling van de plafonds van de waarborg rechtsbijstand

​De verzekering Pack Familiale+ verdubbelt de plafonds van jouw waarborg rechtsbijstand. Op die manier ben je verzekerd tot 180.000 euro voor jouw verdedigingskosten voor een rechtbank en tot 60.000 euro voor de opsporingskosten van een verdwenen kind.


De verdubbeling van de plafonds geldt ook voor de waarborg « Providis Globale Rechtsbijstand » voor het basisdeel « zonder voertuig » (gezin en woning).  ​

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

De waarborgen van jouw Pack Familiale+ zijn wereldwijd geldig!

Wat is de looptijd van mijn contract?
Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve als één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

Verzekering Pack Familiale Plus
 
Verzekering Pack Familiale Plus
 
Wat gebeurt er bij een schadegeval?

Telefoneer eerst naar jouw tussenpersoon. Hij zal jou in contact brengen met een specialist die instaat:

 • voor de administratieve formaliteiten;
 • voor het aanduiden van een expert (of een advocaat indien jouw aansprakelijkheid wordt betwist);
 • voor het maken van een afspraak, indien nodig.
Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

 • De zware fout (voor verzekerden > 18 jaar): dronkenschap of gelijkaardige toestand, daden van geweld, opzettelijk veroorzaakte schade​
 • Schade in verban​d met een verplichte verzekering
 • Schade die niet het gevolg is van een activiteit in het kader van het privéleven
 • Schade die voortvloeit uit graduele pollutie (op grond van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek)

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen die beschikbaar zijn door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

Verzekering Pack Familiale Plus
 
 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
Simulatie van uw Familiale verzekering
Bereken uw prijs en ontdek onze unieke waarborgen