Hospitalisatieverzekering via werkgever en individueel?
Ontdek de bijbehorende producten
Een ziekenhuisopname melden?

Ik krijg een hospitalisatieverzekering via mijn werkgever. Wat doe ik met mijn individuele verzekering?

​U hebt een individuele én een beroepsgebonden hospitalisatieverzekering? Dat neigt naar dubbel verzekerd zijn. Zeg uw individuele verzekering echter niet meteen op, maar gebruik ze om uw hospitalisatieverzekering betaalbaar te houden wanneer u de verzekering via uw werkgever verliest.

Dubbele dekking?

Als u zowel een individuele als een beroepsgebonden hospitalisatieverzekering hebt, bent u in principe dubbel verzekerd. Slechts één verzekering kan uw kosten terugbetalen, dus wat is het nut?
Verminderen

Individuele voortzetting

Als u uw werkgever verlaat, kunt u dankzij de wet-Verwilghen uw beroepsgebonden hospitalisatieverzekering op individuele basis voortzetten. Deze voortzetting dient u binnen de 30 dagen na het verlies van uw beroepsgebonden verzekering aan te vragen. U behoudt een minstens gelijkwaardige dekking, maar uw premie zal sterk toenemen, zeker rond uw 65ste. Net die toekomstige premieverhoging kunt u opvangen door uw huidige individueel contract om te vormen naar een ‘wachtpolis’ AG Care Vision. Zo blijft uw instapleeftijd in de individuele verzekering behouden, en kunt u een beroep doen op een betaalbare individuele verzekering na het verlaten van uw werkgever. 
Verminderen

U hebt een individuele hospitalisatieverzekering (AG Care Hospitalisatie) via AG Insurance?

Terwijl u een hospitalisatieverzekering via uw werkgever geniet, kunt u uw individuele verzekering omvormen naar een verzekering AG Care Vision. Wat betekent dit concreet?
  • U betaalt een lagere premie. Het tarief van deze ‘wachtverzekering’ houdt immers rekening met de dekking die u al krijgt door de polis via uw werkgever.
  • U geniet een onmiddellijk voordeel bovenop de beroepsgebonden verzekering. Kosten die niet gedekt werden door het beroepsgebonden contract, komen in aanmerking voor een terugbetaling door AG Care Vision.
Bij het verlies van de dekking via uw werkgever, vraagt u binnen de 30 dagen de omzetting van uw AG Care Vision naar een verzekering AG Care Hospitalisatie. U betaalt terug uw oorspronkelijk tarief, dat enkel nog aangepast zal worden aan de wettelijke indexeringen.
Verminderen

U hebt een individuele hospitalisatieverzekering via een andere verzekeraar?

Als u uw latere individuele verzekering betaalbaar wil houden, kunt u een AG Care Vision afsluiten. In dat geval is het aan te raden uw individuele hospitalisatieverzekering op te zeggen, om dubbele verzekering te vermijden. Uw tarief wordt berekend op basis van uw instapleeftijd in het AG Care Vision contract.
Verminderen

Wat als ik niet kies voor dergelijke wachtpolis?

Als u uw beroepsgebonden hospitalisatieverzekering verliest, dient u een individuele voortzetting binnen de 30 dagen na het verlies van de dekking aan te vragen. Wie zijn verzekering via de werkgever had bij AG Insurance, kan zonder medische formaliteiten en wachttijd individueel voortzetten bij AG Insurance. In alle andere gevallen zullen medische formaliteiten en/of een wachttijd van toepassing zijn. Informeer u dus steeds vooraf. Zonder wachtpolis zal uw individuele premie echter in alle gevallen sterk toenemen, na uw 65ste zelfs tot 3 x uw huidig tarief.  
Verminderen

Voor meer informatie over de waarborgen en modaliteiten van de AG Care Vision-verzekering, klikt u best even door naar de productpagina.
Verminderen