Wat moet u weten over een dagopname?
Ontdek de bijbehorende producten
Een ziekenhuisopname melden?

Wat moet u weten over een dagopname?

Een dagopname is verzekerd via uw hospitalisatieverzekering

​Steeds vaker gebeuren kleine ingrepen in een dagkliniek. De meeste hospitalisatieverzekeringen dekken deze korte opnames, op voorwaarde dat het ziekenhuis een dagverblijf factureert. Informeer u daarom eerst in het ziekenhuis over de facturatie.

Wat is een dagopname?

​Dagopnames zijn schering en inslag voor kijkoperaties, kleine heelkundige ingrepen, oogheelkunde​, de behandeling van spataders, enzovoort.

Het woord zegt het zelf: bij een daghospitalisatie wordt u één dag in het ziekenhuis opgenomen en kan u dus diezelfde dag nog terug naar huis. Als het ziekenhuis het verblijf factureert, wordt uw dagopname terugbetaald door uw hospitalisatieverzekering.

Meestal beschouwt het ziekenhuis het verblijf als een dagopname als u:

 • volledig verdoofd wordt, of
 • in een ziekenhuiskamer verblijft.

 

Voor alle zekerheid checkt u dit best eerst even met uw behandelende dokter of met het ziekenhuis.

U mag een dagopname immers niet verwarren met ambulante zorgen die u in het ziekenhuis krijgt, in een gips- of decompressiekamer bijvoorbeeld. Deze ambulante zorgen worden verrekend via een ‘ambulante factuur’ en worden meestal enkel terugbetaald door uw hospitalisatieverzekeraar als er een verband is met een recente ziekenhuisopname.

Verminderen

Wat dekt uw hospitalisatieverzekering?

​De meeste hospitalisatieverzekeringen dekken bij een dagopname net hetzelfde als bij een hospitalisatie van langere duur. Namelijk:

 • kosten die niet door het ziekenfonds terugbetaald worden,
 • kamer- en ereloonsupplementen, 
 • prothesen en orthopedische apparaten die vermeld worden op de ziekenhuisfactuur,
 • dringend vervoer,
 • medische kosten voor en na uw ziekenhuisopname, bv. geneesmiddelen, erelonen van de huisarts …

 

Voor uw comfort staat alle informatie over de terugbetaling van uw hospitalisatie door AG Insurance voortaan op 1 website. Van de aangifte van uw opname tot de terugbetaling: u vindt het er allemaal.

Verminderen

De voorbereiding van uw dagopname

 • ​Regel op tijd uw vervoer naar en van het ziekenhuis. Eventueel kunt u ook een beroep doen op de aanvullende diensten van Medi-Assistance.
 • Vraag aan uw arts of ziekenhuis of de opname als een dagopname gefactureerd zal worden.
 • Stop zeker dit in uw bagage: 
  • uw identiteitskaart,
  • de kaart van uw hospitalisatieverzekering,
  • de preoperatieve vragenlijst (als u die al meegekregen hebt),
  • geneesmiddelen die u moet innemen,
  • makkelijke kledij,
  • reserve-ondergoed,
  • toiletspullen,
  • wat ontspanning (lectuur, muziek, …)
 • Laat waardevolle voorwerpen liever thuis.
Verminderen

​​​