ziekenhuisfactuur hospitalisatieverzekering
Ontdek de bijbehorende producten
Een ziekenhuisopname melden?

Wat staat er op mijn ziekenhuisfactuur?

​Een ziekenhuisfactuur vermeldt verschillende kosten. Maar waarvoor betaalt u nu precies? Wanneer komt het ziekenfonds tussen en hoe zit het met de supplementen? Dit handige overzicht maakt u wegwijs en toont hoe u uw ziekenhuisfactuur onder controle houdt.

5 kosten

​Zodra u in een ziekenhuis belandt, draait u mee in een geöliede machine. Bloedafnames, röntgenfoto's, verschillende dokters en verplegers aan uw bed, medicijnen op uw nachtkastje of in een baxter, …U staat er meestal niet bij stil, maar achteraf komt dan de rekening. Op de ziekenhuisfactuur staan 5 grote kostenposten vermeld:

 

 1. Verblijfskosten voor uw ziekenhuiskamer, de maaltijden, medisch materiaal en de lonen van de verplegers.

 2. Apotheek-, farmaceutische en parafarmaceutische kosten voor de geneesmiddelen die u tijdens uw verblijf krijgt. Ook implantaten, prothesen en niet-implanteerbare medische hulpmiddellen vallen onder deze noemer, zoals verbanden, een rolstoel of ademhalingstoestel.

 3. Medische en paramedische honoraria voor onderzoeken en behandelingen door dokters. U betaalt sowieso een forfait voor labo-onderzoeken (klinische biologie), medische beeldvorming en medische wachtdienst, ook al hebt u deze diensten niet gebruikt.

 4. Kosten voor andere leveringen zoals bloed, gipsmateriaal, radio-isotopen of moedermelk.

 5. Diverse kosten voor zaken die niets met medische zorg te maken hebben, zoals flessen water, speciale maaltijden en telefoon op de kamer.

Verminderen

Persoonlijke tussenkomst en supplementen

Uw ziekenhuisfactuur maakt ook een duidelijk onderscheid tussen:

 

 • de kosten die uw ziekenfonds rechtstreeks betaalt,

 

 • de kosten die u zelf moet betalen.

 

Het bedrag dat u zelf moet betalen, bestaat uit de persoonlijke tussenkomst of het remgeld enerzijds en de supplementen anderzijds.

Het remgeld hangt niet af van uw kamerkeuze, maar de supplementen wel. Kiest u voor een eenpersoonskamer, dan kunnen de kamer- en ereloonsupplementen hoog oplopen. Vraag het op voorhand aan uw dokter, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Verminderen

Krijg vat op uw ziekenhuisfactuur

In het ziekenhuis hebt u meestal niet te kiezen hoe uw behandeling eruit zal zien en ook op de kostprijs hebt u weinig vat. Toch zijn er enkele tips die ervoor zorgen dat uw ziekenhuisfactuur betaalbaar blijft.

 

 • Een eenpersoonskamer is een logische keuze als u meer comfort wil. Maar ze is door de supplementen ook een pak duurder dan een meerpersoonskamer. Wees u daarvan bewust, informeer u over de meerkost en controleer of uw hospitalisatieverzekering de terugbetaling beperkt.

Met een goede hospitalisatieverzekering kan u gerust kiezen voor extra comfort.

 • Zorg dat u in orde bent met het ziekenfonds. Betaal uw bijdragen bij voorkeur via een domiciliëring, dan kan er niets fout gaan.

Opgelet: zelfstandigen moeten zelf hun aansluiting bij een ziekenfonds regelen.

 

 • Vraag uw hospitalisatieverzekeraar om het derdebetalersysteem toe te passen. Zo betaalt uw verzekeraar de factuur rechtstreeks aan het ziekenhuis en hoeft u zelf niets voor te schieten.

Bij AG Insurance kan u het akkoord tot derdebetaler makkelijk online aanvragen via Medi-Assistance, zelfs via uw tablet of smartphone.

 • Stel uw ziekenhuisopname niet onnodig uit. Kosten die te maken hebben met uw opname worden tot 1 maand vóór de hospitalisatie terugbetaald. Deze periode kan u ook verlengen tot 2 maanden via de waarborg Delta.
Verminderen