auto ongeval hersteller
Ontdek de bijbehorende producten

Wat met de verzekeringen nadat ik aangifte heb gedaan van mijn auto-ongeval?

U hebt een auto-ongeval gehad en hebt dit aangegeven bij uw verzekeraar, AG Insurance. U vraagt zich af wat er daarna gebeurt voor de herstelling van uw wagen.

Wanneer u uw wagen laat repareren bij een hersteller die tot ons netwerk van erkende herstellers behoort, hoeft u zelf bijna niets te regelen. AG Insurance heeft afspraken gemaakt met deze herstellers waardoor de herstelling van uw wagen en de afhandeling van het schadegeval zeer snel kunnen gaan:

 1. Bij de aangifte van uw ongeval, kiest u de erkende hersteller die uw wagen zal herstellen.
 2. Deze hersteller neemt contact met u op en dit ten laatste de werkdag volgend op de schadeaangifte bij AG Insurance op het gsm-nummer dat u vermeldde op het ogenblik van de aangifte van uw schadegeval. Tijdens dit telefoongesprek vraagt of zegt de hersteller u:
  • wat de omvang is van het schadegeval;
  • of hij al dan niet foto's nodig heeft om een schatting van de schade te maken;
  • of u een vervangwagen nodig hebt tijdens de duur van de herstelling;
  • om een afspraak te maken om de herstelling uit te voeren.
 3. Op de dag van de afspraak gaat u met uw wagen naar de garage. Vergeet niet om een kopie van de ingevulde schadeaangifte in uw wagen te leggen. De hersteller heeft dit formulier nodig.
  Wanneer uw voertuig niet meer kan rijden ten gevolge van het ongeval, wordt het onmiddellijk naar de erkende hersteller gesleept en worden de formaliteiten op initiatief van de hersteller geregeld.
 4. De hersteller vraagt uw akkoord om te mogen starten met de herstellingen.
 5. Vraag aan de hersteller wanneer uw wagen klaar zal zijn en ga hem op het afgesproken tijdstip ophalen.
 6. Betaal de eventuele bedragen (zoals de vrijstelling of de BTW) die voor uw rekening blijven om uw wagen te kunnen meenemen.
 7. Uw hersteller biedt u een garantie van 3 jaar op de onderdelen en op de uitgevoerde herstellingen.
  Bovendien levert de hersteller uw wagen van binnen en van buiten gepoetst af en doet hij een veiligheidscontrole.
 8. Enige tijd na de herstelling zal u een mail of sms ontvangen van AG Insurance met het verzoek om mee te werken aan een klantentevredenheidsonderzoek. Dit laat ons toe om onze dienstverlening nog te verbeteren en bij te sturen waar nodig.

Wanneer u uw wagen laat herstellen bij een garage die niet tot het netwerk van AG Insurance behoort, laat de expert u weten wanneer de expertise kan plaatsvinden. Op de overeengekomen dag biedt u het voertuig voor expertise aan bij de hersteller. Nadien maakt u een afspraak met uw hersteller om het tijdstip van de herstelling te bepalen. U bespreekt met uw hersteller of u kunt gebruik maken van een vervangvoertuig. De garantie op de onderdelen en herstelling en eventueel bijkomende dienstverlening is afhankelijk van de dienstverlening die uw hersteller biedt.

Vind een erkende hersteller in uw buurt

Verminderen