Word ik vergoed als mijn wagen beschadigd wordt door hagel?
Ontdek de bijbehorende producten

Word ik vergoed als mijn wagen beschadigd wordt door hagel?

​​Ja, als u een omniumverzekering, een kleine omnium of de verzekering OmniNatuur&Glass afgesloten hebt bij AG Insurance.

Zoals u weet, is de verzekering BA Auto in België verplicht. Dit product vergoedt immers de schade die u met uw wagen veroorzaakt aan anderen. En ze dekt ook de schade die andere bestuurders veroorzaken aan uw auto.

Maar wat als uw wagen schade oploopt door grillen van de natuur? Een storm, een hagelbui, een overstroming of een aardbeving kunnen ernstige schade aanrichten aan uw wagen.

Verminderen

Onze omnium vergoedt uw schade!

Bij AG Insurance verzekert onze omnium uw voertuig tegen ALLE materiële schade,
ook degene veroorzaakt door natuurkrachten.

Hebt u een mini-omnium of een verzekering OmniNatuur&Glass bij AG Insurance? U wordt ook vergoed, op voorwaarde dat de vastgestelde schade veroorzaakt werd door hagel. U wordt niet vergoed als u zou slippen in de hagel en tegen een afsluiting of boom terechtkomt.

Voor alle zekerheid neemt u dus beter een volledige omnium.

Verminderen

En het Rampenfonds?

Hebt u geen omnium? In dat geval zijn de herstellingskosten volledig voor uw rekening.

Uw enige hoop om niet zelf alle kosten te moeten dragen is dat de overheid de hagelbui erkent als ‘natuurramp’ en dat ze het voorwerp uitmaakt van een Koninklijk besluit.
Maar ook dan nog spelen er andere factoren mee (de leeftijd van het voertuig bijvoorbeeld) en de schade wordt ongetwijfeld niet volledig vergoed.

Bovendien wordt enkel de schade terugbetaald die zich voordeed in de gemeenten vermeld
in het KB.

Verminderen

Wat moet u doen in geval van schade veroorzaakt door een hagelbui?

​Geef het schadegeval zo snel mogelijk aan zodat de herstellingen zo snel mogelijk kunnen uitgevoerd worden. Ook de afspraak met de expert kan onmiddellijk worden vastgelegd.

De gevolgen van de hagelstorm van 14 juni 2014 waren zo omvangrijk dat er zeer lange wachttijden waren bij de autoherstellers. In sommige regio's duurde het verschillende maanden voordat de herstellingen konden worden uitgevoerd!

Verminderen