Ontdek de bijbehorende producten

Wat bij een verkeersongeval met een niet-verzekerd voertuig?

​Er rijden jammer genoeg heel veel niet-verzekerde voertuigen rond. Gelukkig komt een Waarborgfonds tussen als u betrokken raakt in een verkeersongeval met een niet-verzekerd voertuig en u in uw recht bent.

Wat moet u doen?

Als u bij het invullen van het aanrijdingsformulier merkt dat de andere automobilist die betrokken is bij het ongeval niet verzekerd is, neemt u best contact op met de politie.
De agenten maken ter plaatse een proces-verbaal op. Dit hebt u nodig om de aansprakelijkheid van de niet-verzekerde bestuurder aan te tonen.

Als ‘slachtoffer’ kunt u het ongeval aangeven bij het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds. Dit kan op de website of via een aangetekende brief.

Hebt u een rechtsbijstandsverzekering afgesloten bij uw verzekeraar? Dan kunt u zich laten bijstaan. Specialisten ter zake ondernemen de nodige stappen zodat uw materiële en/of lichamelijke schade vergoed wordt.

Als uw beschadigde voertuig omnium verzekerd is, wordt de materiële schade eerst vergoed door uw verzekeraar

Verminderen

Wat is het Gemeenschappelijk Waarborgfonds?

​Het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds (BGWF) is een overheidsorgaan dat wordt gefinancierd via alle bestuurders die een (verplichte) verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid afsluiten.

De hoofdtaak van het BGWF is het vergoeden van  materiële en/of lichamelijke schade in verschillende (door de wet bepaalde) gevallen. Onder andere:

  • Als de bestuurder die aansprakelijk is voor het ongeval niet verzekerd is.
  • Als de bestuurder die aansprakelijk is voor het ongeval vluchtmisdrijf pleegt.
  • Bij schade veroorzaakt door een gestolen voertuig.
  • Bij een schadegeval in het buitenland waarvoor de buitenlandse verzekeraar geen afgevaardigde in België heeft vermeld.

 

Het BGWB komt financieel enkel tussen bij een schadegeval met een gemotoriseerd voertuig. Er is dus geen vergoeding als een fietser de schade veroorzaakte. Ook vandalisme wordt niet vergoed, bv. uw wagen staat geparkeerd op straat en heeft een kras over de volledige zijkant.

Verminderen

Welk risico lopen bestuurders die niet verzekerd zijn?

De risico’s zijn enorm, zowel op financieel als op strafrechtelijk vlak.
Een niet-verzekerde bestuurder die een ongeval veroorzaakt, moet alle kosten terugbetalen die het BGWF heeft vergoed. Deze bedragen kunnen erg hoog oplopen als er gewonden zijn. Het is zelfs mogelijk dat de bestuurder die in fout is, voor de rest van zijn leven moet betalen!

Ook op strafrechtelijk vlak zijn de sancties heel ernstig:

  • Het voertuig wordt in beslag genomen.
  • De bestuurder riskeert een gevangenisstraf tot 6 maanden.
  • Daarnaast kan er een zware boete opgelegd worden en ook een intrekking
    van het rijbewijs is mogelijk.
Verminderen