Ontdek de bijbehorende producten

Wie is verzekerd in de BA-verzekering van mijn motorhome?

​In België is de BA-verzekering wettelijk verplicht voor motorhomes. Deze polis vergoedt de schade die u veroorzaakt aan derden. Dat kan de tegenpartij zijn, maar ook uw passagier. Lees hier welke schade gedekt is.

Schade van de tegenpartij bij een ongeval

​Uw BA-verzekering vergoedt de schade aan derden als u bij een ongeval in fout bent. Dit geldt ook wanneer een andere bestuurder met uw motorhome een ongeval veroorzaakt.
Verminderen

Schade van uw passagier

Bent u als bestuurder van uw motorhome betrokken bij een ongeval in België en loopt uw passagier schade op, dan zal uw BA-verzekeraar zowel de lichamelijke als kledijschade van de passagier vergoeden.
Verminderen

Schade van de bestuurder

De lichamelijke schade van de bestuurder van uw motorhome – in veel gevallen uzelf –  wordt niet vergoed door uw BA-verzekering. Als u bij AG Insurance de bonus-malusschaal -2 bereikt hebt, krijgt u echter automatisch en gratis de dekking BA Max, boven op uw BA-verzekering. Die vergoedt de lichamelijke letsels (kosten voor medische zorgen, revalidatiekosten, esthetische schade, …) van iedere bestuurder van uw motorhome en van uzelf als bestuurder van eender welke motorhome of personenwagen.
 
U kunt de dekking BA Max nog verder uitbreiden tot BA Max XL, waarbij uw passagiers beschermd zijn bij een ongeval in het buitenland. Dat is aangewezen, omdat:
- in het buitenland vaak geen uitgebreide bescherming voor passagiers bestaat zoals in België.
- de plafonds voor de vergoeding in andere landen doorgaans lager liggen.
- een ongeval in het buitenland een tijdje kan aanslepen omdat er onderhandeld moet worden met buitenlandse verzekeraars of hun vertegenwoordigers. Met BA Max XL worden uw passagiers snel vergoed, zonder dat u moet wachten op de vaststelling van de aansprakelijkheden.

 
Verminderen