NA

Mijn domiciliëringen

NA
Mijn domiciliëringen

Betalen per domiciliëring? Niets dan voordelen. Uw facturen worden automatisch betaald, u hoeft er niet meer aan te denken. Uw betaling is nooit te laat, u wint tijd én u hebt minder papierwerk.

Veelgestelde vragen

U kunt een domiciliëring activeren op twee manieren:

 • Contacteer uw tussenpersoon (makelaar/bankier). Hij of zij brengt alles in orde voor u en registreert meteen uw domiciliëring.
 • Vul zelf het domiciliëringsformulier via de onderstaande link.Opmerking : u kunt niet betalen via domiciliëring in het geval van tak 23-contracten (vb. AG Fund).

U kunt uw domiciliëring op verschillende manieren wijzigen:

Contacteer uw tussenpersoon (makelaar/bankier). Hij of zij brengt in principe alles in orde voor u.

Zo niet, moet u een nieuwe domiciliëring activeren.

U kunt uw domiciliëring op verschillende manieren schrappen.

 • Contacteer uw tussenpersoon (makelaar/bankier), hij of zij brengt alles in orde voor u.
 • Verstuur uw aanvraag tot schrapping van uw domiciliëring (vermeld uw naam, voornaam en contractnummer) via:

Goed om te weten:

 • Deze wijziging wordt niet onmiddellijk doorgevoerd. Dit kan enkele dagen duren. Het is ook mogelijk dat uw volgende betalingsbericht nog steeds wordt aangeboden aan uw bank om automatisch te worden uitgevoerd.
 • Het is mogelijk dat de referentie van deze domiciliëring nog steeds zichtbaar is in uw PC Banking-toepassing, ook al werd ze al geschrapt bij AG Insurance. Helaas kan AG Insurance PC Banking niet aanpassen.

Het duurt enkele dagen om een domiciliëring te verwerken.

Zolang uw domiciliëring niet actief is, ontvangt u een betalingsuitnodiging. U moet uw verzekeringspremies dan blijven betalen via een overschrijving.

Zodra uw domiciliëringsaanvraag is verwerkt, worden uw premies automatisch afgehouden van uw bankrekening.

Neem contact op met uw bank om uw situatie in orde te brengen.

Een domiciliëring kan in bepaalde gevallen worden geweigerd:

 • Het saldo op uw rekening is ontoereikend:

   Hebt u een verzekeringscontract? De domiciliëring wordt dan aan uw bank aangeboden. Als de pogingen om het bedrag af te houden via domiciliëring mislukken, ontvangt u een herinnering om de betaling manueel uit te voeren (via een overschrijving).

   U hebt een Familis-, Modulis-, AG Care-dossier? We bieden de domiciliëring opnieuw aan uw bank aan op de volgende vervaldag.

 • U hebt aan uw bank gevraagd om de domiciliëring te blokkeren: breng uw situatie in orde.
 • Er heeft zich een technisch probleem voorgedaan: zorg ervoor dat het bedrag kan worden afgehouden wanneer we de domiciliëring opnieuw aanbieden. Zo niet, moet u uw premies betalen via een overschrijving.
 • De bankrekening die u hebt opgegeven voor domiciliëring werd afgesloten door uzelf of door uw bank (vb. bij overlijden van de mederekeninghouder): u moet dan een nieuw domiciliëringsmandaat invullen.

Het is niet mogelijk om de datum te kiezen waarop het te betalen bedrag wordt afgehouden door uw bank.

Deze datum staat vermeld in uw domiciliëringsbericht.

U hebt per ongeluk een betaling uitgevoerd voor:

 • Een Familis-, Modulis-, AG Care-dossier: het bedrag dat u te veel betaalde via een overschrijving, wordt afgetrokken van de volgende afrekening.
 • Een ‘uniek’ contract (buiten een Familis-, Modulis-, AG Care-dossier): contacteer uw bank om een terugbetaling te vragen (dit is ook mogelijk via PC banking). U hebt 8 weken vanaf de afhouding van het bedrag via domiciliëring om de terugbetaling aan te vragen.